Röster om IUC Norrbotten

Aktuellt

Åsa Tjärnberg ny VD för IUC Norrbotten

Åsa Tjärnberg har en bakgrund som affärsområdesansvarig hos elektronikkoncernen Arrow Components i Kista med Norden som arbetsfält. Vid återkomsten till Norrbotten blev hon anställd på marknadsavdelningen hos Gestamp Hardtech. Sedan åtta år har Åsa Tjärnberg arbetat vid IUC Norrbotten som projektledare med fokus på kompetensförsörjningsfrågor. - Jag är säker på att Åsa med sin erfarenhet och bakgrund kommer att bidra till att IUC Norrbotten utvecklas ytterliga i sin roll som tillväxtmotor för industrin. Det känns tryggt att ha Åsa vid rodret då hon har en djup kunskap om näringslivet och kan industrin, säger Anders Wäppling, styrelseordförande IUC Norrbotten. - Industrin har en avgörande framtidsroll för tillväxt regionalt och nationellt. IUC Norrbotten ska vara och är delaktiga i ansvaret för att driva denna utveckling framåt. Jag är stolt över uppdraget och tillsammans med övriga medarbetare kommer vi att fortsätta öka konkurrenskraften i industrin genom att förflytta företag, individer och regionen till önskvärt läge, säger Åsa Tjärnberg. Anders Högström, tidigare VD för IUC Norrbotten, kommer att arbeta kvar inom organisationen. Anders kommer att verka som senior affärsutvecklare med fokus på att bredda samarbetet med parterna inom innovationssystemet. Han får även ansvar för bildandet av ett industriellt nätverk i norra Sverige. Åsa kommer att tillträda i sin roll som VD den 1 februari 2017.

Cirkulär ekonomi – hållbarhet och affärer går hand i hand

Hur kan egentligen gruv-, stål- och pappersindustrins restprodukter och biprodukter komma till bättre nytta än att läggas på deponi? Hur kan vi finna nya applikationsområden för dessa rest- och biprodukter om vi tittar bransch- och gränsöverskridande? Cirkulär ekonomi är ett av de snabbast växande affärsområdena. Inom förstudien Arcti©Lean har man undersökt basindustrins behov av att själv internt eller externt hantera sina sidoflöden, rest- och biprodukter, på ett mer kostnadseffektivt sätt än hittills. Förstudien har även grovräknat affärspotentialen samt visat på skillnader mellan Sverige, Norge och Finland. - Intresset att delta i förstudien har varit stort, intresserat och positivt. Företagen ser det som viktigt både ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv som affärsmässigt perspektiv att minimera rest- och biprodukterna (sidoflöden) från sin verksamhet. Företagens miljöansvariga har därför intresserat bidragit i förstudien, då de vill finna nya tillvägagångssätt och nya kompletterande applikationsområden där rest- och biprodukterna (sidoflödet) kan göra bättre nytta, komma till användning, istället för att deponeras internt eller externt, säger Niclas Tidström IUC Norrbotten. Den största delen av avfall cirkulerar inte eller används inte på något sätt. Nordkalotten är rik på råvaror såsom malmer, mineraler, skog och sjömat/fiskeindustri. Mestadels transporteras söderut och förädlas utanför regionen. Genom att ytterligare tillvarata och vidareförädla råvarorna förblir större andel värdeskapande kvar i norr. Det kommer att resultera i fler regionala arbetstillfällen i kombination med en ökad miljöhänsyn. Det finns enorm potential i ökat värdeskapande i norr genom att se värdekedjor över nationsgränserna inom Nordkalotten. När man ser regionen som en helhet, samt tittar branschöverskridande, är det också lättare att identifiera optimala infrastrukturlösningar samt uppnå affärskritiskt volym. Artic Lean drivs av Kemin Digipolis Oy tillsammans med IUC Norrbotten och Sintef Nord AS. Finansiärer är EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Nord, Länsstyrelsen i Norrbotten län, Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Piteå kommun, Laplands förbundet och Nordkalottrådet.

Vad har jämställdhet med innovationskraft att göra?

Det är inte så lätt att se hur de horisontella kriterierna ska genomsyra EU-finansierade projekt som till synes handlar om helt andra saker. IUC:s projekt MångVäx kontaktades av Bobic, ett klusterinitiativ inom Piteå Science Park AB, som hade det behovet. Bobic arbetar med utveckling av regionens biobaserade industri och verkar för innovation och steg mot kommersialisering. Hur kan jämställdhet och normkritik bli en kraft i den utvecklingen? Inom MångVäx jobbar vi med skräddarsydda utvecklingsprocesser i åtta företag för att hjälpa dem gå från ord till handling och bli mer jämställda och normbreda. Just innovationskraften är ett viktigt argument för dessa företag. Olikheter i en grupp ökar prestation och kreativitet, förutsatt att man förmår ta tillvara olikheterna och ser dem som en styrka. Jämställdhet leder alltså inte bara till en trevligare arbetsplats, det leder till bättre problemlösning och mer innovativ verksamhet. MångVäx och Bobic gjorde gemensam sak och ordnade ett seminarium där kunskap om jämställdhet ställdes bredvid kunskap om innovationsprocesser. Vi hade ledande experter från olika delar av landet och anlitade en genuskunnig moderator från företaget Kichisaga som höll ihop det hela och hjälpte oss att göra kopplingarna mellan de två kunskapsområdena. Malin Lindberg, tf professor från LTU redogjorde för aktuell forskning inom inkluderande innovation. Mattias Axelsson, författare till boken ”Växla upp innovationskraften”, berättade om partnerskap som medel för ökad innovationskraft. Madelene Lindberg, senior manager på Volvos Cars IT Innovation Office visade hur olikheter är en kraft i innovationsprocessen i Volvos produktutveckling. Fredrik Eklund, förändringskonsult och genusexpert, modererade och hjälpte experterna att koppla ihop sina kunskaper. - Det blev en dag med nya insikter. Vi fick prov på hur jämställdhet och inkludering kan genomsyra även tekniskt inriktade projekt. När olikheter blir önskvärt och intressant öppnas dörren till nytänkande. När var och en i en grupp får vara sig själv på riktigt och verkligen använda sin breda kompetens kommer gruppen som helhet fram till smartare lösningar, säger Gunnel Vidén, samverkanspart i MångVäx. Det är när det skaver lite, när det blir lite obekvämt och jobbigt som det händer spännande saker. Utanför komfortzonen finns de nya idéerna. Att arbeta med de horisontella kriterierna handlar om att utmana sig själv och vara öppen för att nya infallsvinklar och olika erfarenheter fördjupar och förbättrar processen.

Våra projekt