Röster om IUC Norrbotten

Aktuellt

Industridagarna 2017

IUC Norrbotten arrangerar tillsammans med Smurfit Kappa Piteå, BillerudKorsnäs, SCA Obbola och LKAB Industridagarna 2017. Industridagarna syftar till att skapa en bra dialog mellan basindustrin och dess leverantörer. En förutsättning för att regionen ska behålla och öka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. På fyra orter kommer leverantörer få möjlighet att ta del av basindustrins behov och delta i dialogen hur man tillsammans ökar förutsättningar för bra affärer. - Under 2016 har vi genomfört en gemensam behovsanalys tillsammans med basindustrierna. Efter att ha intervjuat 54 personer har vi en tydlig bild hur små och medelstora företag kan möta basindustrins direkta behov och skapa nya och fler affärer. Rapporten kommer att presenteras under dessa fyra dagar, säger Mikael Gunnari projektledare IUC Norrbotten. Turnén kommer att påbörjas i Piteå där Smurfit Kappa Piteå och SCA Munksund står som värdar. - Vi ser positivt på denna typ av samarbete där vi tillsammans med våra leverantörer kan utveckla vår affär, säger Per Swärd, Smurfit Kappa Piteå. - Genom dialog hoppas vi kunna bli bättre tillsammans och hitta nya samarbeten, säger Per Strand, SCA Munksund. Datum för Industridagarna 2017: Piteå den 23 februari, Kalix den 1 mars, Umeå den 30 mars och Malmberget den 25 april.   För mer information: www.industridagnorr.se  

Gabriella Rymark ny områdesansvarig Skellefteåregionen

Gabriella Rymark rekryteras som områdesansvarig för industriutveckling i Skellefteåregionen inom IUC. Hon kommer i sin roll att arbeta ökad satsningar på befintliga industriföretag i Skellefteåregionen samt skapa ökad samverkan och genom bildande av ett industriellt nätverk förankrat med regionens industri- och teknikföretag. - Det känns väldigt bra att rekrytera Gabriella till vårt team. Gabriella kommer med sina erfarenheter både inom byggindustri, jämställdhet och eget företagande att kunna bidra med nya infallsvinklar och kraftsamla kring industriell utveckling. IUC Norrbotten har i sin roll som tillväxtmotor ett tydligt mål i att utveckla industrin i norra Sverige och förflytta företagen till en starkare position, säger Anders Högström, IUC Norrbotten Gabriella kommer närmast från Riksbyggen där hon verkat som kund- och verksamhetsansvarig för Riksbyggens hyresrätter. Hon har tidigare haft roller som inköpare, projektledare, controller samt byggnadsingenjör med inriktning mot stål- och betongkonstruktioner. Även vice vd i Memoteknik AB, ett familjeföretag inom telekomindustrin. Gabriella är även en av grundarna till Skeva, ett jämställdhetsnätverk i Skellefteå. - Jag är både glad och stolt över uppdraget att tillsammans med mina kollegor inom IUC Norrbotten utveckla industrin i Skellefteåregionen. Vi ska vara en del i att industrin fortsätter skapa hållbar tillväxt och arbetstillfällen i hela regionen, säger Gabriella Rymark.   IUC Norrbotten är ett regionalt utvecklingsföretag för små och medelstora företag inom verkstad, energi och miljö, trä och industriellt byggande samt elektronik/IT. IUC Norrbotten är företagsnärmast. Vi ägs av industrin och kan branschens utmaningar och möjligheter. IUC Norrbotten är affärsdrivande. Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge. Våra insatser bidrar till ökad tillväxt i regionen.

Åsa Tjärnberg ny VD för IUC Norrbotten

Åsa Tjärnberg har en bakgrund som affärsområdesansvarig hos elektronikkoncernen Arrow Components i Kista med Norden som arbetsfält. Vid återkomsten till Norrbotten blev hon anställd på marknadsavdelningen hos Gestamp Hardtech. Sedan åtta år har Åsa Tjärnberg arbetat vid IUC Norrbotten som projektledare med fokus på kompetensförsörjningsfrågor. - Jag är säker på att Åsa med sin erfarenhet och bakgrund kommer att bidra till att IUC Norrbotten utvecklas ytterliga i sin roll som tillväxtmotor för industrin. Det känns tryggt att ha Åsa vid rodret då hon har en djup kunskap om näringslivet och kan industrin, säger Anders Wäppling, styrelseordförande IUC Norrbotten. - Industrin har en avgörande framtidsroll för tillväxt regionalt och nationellt. IUC Norrbotten ska vara och är delaktiga i ansvaret för att driva denna utveckling framåt. Jag är stolt över uppdraget och tillsammans med övriga medarbetare kommer vi att fortsätta öka konkurrenskraften i industrin genom att förflytta företag, individer och regionen till önskvärt läge, säger Åsa Tjärnberg. Anders Högström, tidigare VD för IUC Norrbotten, kommer att arbeta kvar inom organisationen. Anders kommer att verka som senior affärsutvecklare med fokus på att bredda samarbetet med parterna inom innovationssystemet. Han får även ansvar för bildandet av ett industriellt nätverk i norra Sverige. Åsa kommer att tillträda i sin roll som VD den 1 februari 2017.

Våra projekt

23 February


Industridagarna 2017 - Piteå

Industridagarna 2017 arrangeras av IUC Norrbotten tillsammans med Smurfit Kappa Piteå och SCA Munksund den 23 februari.
Vad krävs av framtidens leverantörer till basindustrin? Industridagarna skapar möjlighet för bättre gemensamma affärer.
Industridagarna vill skapa en bra dialog mellan basindustrin och dess leverantörer – vi ser det som en förutsättning för att regionen ska behålla och öka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. I den gemensamma dialogen hoppas vi kunna hitta nya affärsmöjligheter och bättre relationer.  Det här är ett unikt tillfälle att ta del av de utmaningar som de stora aktörerna i basindustrin står inför, och vilka behov de har framgent och hur framtidens leverantör till basindustrin ser ut.
Under Industridagarna kommer IUC Norrbotten tillsammans med basindustrin presentera en gemensam behovsanalys som genomförts under april–december 2016. Den visar direkt på vilka kompetenser och tjänster som basindustrin i regionen har ett behov av. Insikterna i rapporten beskriver hur små och medelstora företag i regionen kan möta basindustrins direkta behov och skapa mer affärer. Ett underlag som vi hoppas ska leda till många intressanta diskussioner och möjligheter till affärsutveckling.
Anmälan och program: www.industridagnorr.se

1 March


Industridagarna 2017 - Kalix

Industridagarna 2017 arrangeras av IUC Norrbotten tillsammans med BillerudKorsnäs den 1 mars.
Vad krävs av framtidens leverantörer till basindustrin? Industridagarna skapar möjlighet för bättre gemensamma affärer.
Industridagarna vill skapa en bra dialog mellan basindustrin och dess leverantörer – vi ser det som en förutsättning för att regionen ska behålla och öka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. I den gemensamma dialogen hoppas vi kunna hitta nya affärsmöjligheter och bättre relationer.  Det här är ett unikt tillfälle att ta del av de utmaningar som de stora aktörerna i basindustrin står inför, och vilka behov de har framgent och hur framtidens leverantör till basindustrin ser ut.
Under Industridagarna kommer IUC Norrbotten tillsammans med basindustrin presentera en gemensam behovsanalys som genomförts under april–december 2016. Den visar direkt på vilka kompetenser och tjänster som basindustrin i regionen har ett behov av. Insikterna i rapporten beskriver hur små och medelstora företag i regionen kan möta basindustrins direkta behov och skapa mer affärer. Ett underlag som vi hoppas ska leda till många intressanta diskussioner och möjligheter till affärsutveckling.
Anmälan och program: www.industridagnorr.se

30 March


Industridagarna 2017 - Umeå

Industridagarna 2017 arrangeras av IUC Norrbotten tillsammans med SCA Obbola den 30 mars.
Vad krävs av framtidens leverantörer till basindustrin? Industridagarna skapar möjlighet för bättre gemensamma affärer.
Industridagarna vill skapa en bra dialog mellan basindustrin och dess leverantörer – vi ser det som en förutsättning för att regionen ska behålla och öka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. I den gemensamma dialogen hoppas vi kunna hitta nya affärsmöjligheter och bättre relationer.  Det här är ett unikt tillfälle att ta del av de utmaningar som de stora aktörerna i basindustrin står inför, och vilka behov de har framgent och hur framtidens leverantör till basindustrin ser ut.
Under Industridagarna kommer IUC Norrbotten tillsammans med basindustrin presentera en gemensam behovsanalys som genomförts under april–december 2016. Den visar direkt på vilka kompetenser och tjänster som basindustrin i regionen har ett behov av. Insikterna i rapporten beskriver hur små och medelstora företag i regionen kan möta basindustrins direkta behov och skapa mer affärer. Ett underlag som vi hoppas ska leda till många intressanta diskussioner och möjligheter till affärsutveckling.
Anmälan och program: www.industridagnorr.se

25 April


Industridagarna 2017 - Malmberget

Industridagarna 2017 arrangeras av IUC Norrbotten tillsammans med LKAB den 25 april.
Vad krävs av framtidens leverantörer till basindustrin? Industridagarna skapar möjlighet för bättre gemensamma affärer.
Industridagarna vill skapa en bra dialog mellan basindustrin och dess leverantörer – vi ser det som en förutsättning för att regionen ska behålla och öka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. I den gemensamma dialogen hoppas vi kunna hitta nya affärsmöjligheter och bättre relationer.  Det här är ett unikt tillfälle att ta del av de utmaningar som de stora aktörerna i basindustrin står inför, och vilka behov de har framgent och hur framtidens leverantör till basindustrin ser ut.
Under Industridagarna kommer IUC Norrbotten tillsammans med basindustrin presentera en gemensam behovsanalys som genomförts under april–december 2016. Den visar direkt på vilka kompetenser och tjänster som basindustrin i regionen har ett behov av. Insikterna i rapporten beskriver hur små och medelstora företag i regionen kan möta basindustrins direkta behov och skapa mer affärer. Ett underlag som vi hoppas ska leda till många intressanta diskussioner och möjligheter till affärsutveckling.
Anmälan och program: www.industridagnorr.se