Röster om IUC Norrbotten

Aktuellt

Årsstämma 2017

  Välkommen till seminarium och IUC Norrbottens årsstämma. Tema: Kraftsamling och samverkan för tillväxt inom industrin i norra Sverige. Datum: Torsdag den 15 juni 2017. Plats: Regionhuset, Robertsviksgatan 7, 972 41 Luleå. Är du intresserad av regionens tillväxt? Vilka utmaningar och möjligheter ser företagen? Hur kan vi samverka för att skapa tillväxt i ert företag, och förflytta ditt företag till ett önskat läge? Kom och inspireras av konkreta exempel där företag berättar om sin förflyttning. Du kan anmäla dig till Årsstämma 2017 och/eller Seminarium + lunch.   PROGRAM 08.30 – 09.00 Registrering och kaffe.   09.00 – 09.10 IUC Norrbotten hälsar välkommen. Åsa Tjärnberg, vd och Anders Wäppling, styrelseordförande.   09.10 – 09.40 Internationalisering för SMF. Stödjande arbetsprocesser för att expansion på större marknader. Erfarenheter och fortsatta satsningar i norra Sverige. Kajsa Fasth, IUC Norrbotten. Deltagande företag från projekt Pegin XL berättar om sina erfarenheter från exportresan.   09.40 – 10.20    Smart industri och digitalisering. Moderator: Anders Högström, IUC Norrbotten Smart Industri och digitalisering – aktuella satsningar riktade till industri- och teknikföretag i norra Sverige det kommande året. Hur kan ditt företag utvecklas genom den nya tekniken? Anders Högström, IUC Norrbotten Effektivisering av företagens tillverkningsprocesser. Birgitta Öjmertz, Programdirektör Swerea IVF samt Produktionslyftet 2030. Nya innovativa affärsmodeller för process/IT-företag. Wiebke Reim och Vinit Parida, Entrepreneurship and Innovation, LTU.   10.20 – 10.50 Kaffe och nätverkande   10.50 – 11.20 Industridagarna, för bättre gemensamma affärer. Moderator: Jonna Barsk, SSAB. Redovisning av resultat från fördjupad behovsinventering hos basindustrin och industriella SMF i Norrbotten och Västerbotten. Framgångsrikt samarbete med strategiska och innovativa underleverantörer. Erfarenheter samt satsningar de kommande åren. Charlotta Engman, platschef BillerudKorsnäs Karlsborg. Niclas Tidström, IUC Norrbotten.   11.20 – 11.50 Kraftsamling och ökad regional samverkan för att utveckla regionens industriföretag. Etablering och lansering av ett regionalt industrinätverk i norra Sverige. Anders Högström, IUC Norrbotten. Lisa Ek, LTU Business. Industrisamverkan i Region Skåne. Jenny Bramell, IUC Syd.   11.50 – 12.30 Panelsamtal: Hur kan vi över kommun och länsgränser kraftsamla och samverka kring industriell utveckling i norra Sverige? Maria Stenberg, regionråd, Region Norrbotten. Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten. Tomas Öhlund, näringslivsutvecklare, Skellefteå kommun. Andreas Hinzer, utvecklingschef, Gällivare kommun. Andreas Lundqvist, Luleå Näringsliv   12.30 – 13.30 Lunch Restaurang Solsidan   Årsstämma IUC Norrbotten AB 13.30 – 14.00 Registrering. 14.00 – 16.00 IUC Norrbottens årsstämma.   Anmäl dig till info@iucnorrbotten.se senast 8 juni 2017. Vänligen ange namn, företag, faktureringsadress i din anmälan samt om du deltar på årsstämma och/eller seminarium + lunch. Meddela ev specialkost. Årsstämman är kostnadsfri. Seminariet och lunchen kostar 200 kr.   Vid ev frågor kontakta Annika Glim 070-260 69 36.

Seminarium: Digitalisering – hur ska ditt företag möta utmaningarna?

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Den innebär genomgripande och snabb förändring. Välkommen till B2B Forum kring digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag. Seminariet arrangeras av IVAs projekt Smart industri tillsammans med IVA Nord, Region Norrbotten och IUC Norrbotten. Utgångspunkt är utmaningarna för företag att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter:

 • Finns rätt kompetens?
 • Effektiv omvärldsbevakning?
 • Beredskap att samarbeta med andra?
 • Ledarskap som får hela företaget att gör digitaliseringens utmaningar till möjligheter?
Vid forumet får du:
 • Inspirerande exempel på hur företag tacklar digitaliseringen.
 • Tillfälle till erfarenhetsutbyte som ger inspiration och tips om hur ditt företag kan ta nästa steg i digitaliseringen och vilka du kan samarbeta med då.
 • Veta vilka initiativ regeringen, myndigheter tagit och andra aktörer tagit och föreslå vad du tycker de borde göra för att underlätta digitaliseringen av SME-företag.
  Datum och tid: Torsdag 18 maj 2017 kl 10.00-15.30 Plats: Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå Seminariet är kostnadsfritt. Mer information och anmälan >>

Förstudie Industri 4.0

Förstudie Industri 4.0 har påbörjats. Förstudien handlar om en gapanalys som visar på skillnaden mellan den regionala industrins produktionssystem och den framtidsbild som Industri 4.0 inducerar. Läs mer om förstudien här>> eller kontakta projektledare Jarkko Erikshammar, 070-668 97 72, jarkko.erikshammar@itid.se för ytterligare information.

Våra projekt

31 August


Workshop: Consenus Innovation

Öka antalet nya idéer som leder till framtida produkter och tjänster i ditt arbetsteam med en ny workshop baserad på forskning från produktinnovation vid Luleå tekniska universitet. Metoden Consensus Innovation är utvecklad specifikt för att skapa samsyn i en grupp om vilka idéer och vilka strategiska vägval som måste göras för att nå nya produkter eller marknader. Använd er gemensamma kunskap till fullo och arbeta effektivt med vår facilitator i den tidiga fasen av produkt- och tjänsteutveckling. Consensus Innovation kan också användas vid tillfällen när du vill samarbeta genom Open Innovation med andra organisationer eller företag för att nå ett gemensamt mål. Datum och tid: 31 aug samt 1 sept (lunch till lunch) Plats: Luleå tekniska universitet, D-huset Endast ett fåtal platser kvar! Anmäl dig till: mattias.bergstrom@ltubusiness.se   Consensus Innovation

 • En effektiv process för utveckling av nya koncept och lösningar
 • Skapar samsyn och delaktighet då alla deltagare betraktas som experter och påverkar resultatet
 • En kostnadseffektiv metod som skapar en tydlig väg framåt
  "Efter workshoppen hade vi tre konkreta projektförslag och ca 50 sidor med idéer från industrin. Vi blev tvungna att skära bort stora mängder inför ansökan. I vanliga fall brukar det vara tvärtom. Det kändes fantastiskt." Lars Stehn, professor i Träbyggnad, Luleå tekniska universitet

14 September


Seminarium: 3D-printning/additiv tillverkning

IUC Norrbotten AB, Luleå Tekniska Universitet, Swerea Mefos samt Handelshögskolan och Institutionen för Naturvetenskap och Teknik vid Örebro Universitet, som handleder en gemensam doktorand, inbjuder härmed till ett öppet seminarium om 3D-printnings/additiv tillverkningsinverkan på affärsutveckling, affärsmodeller, värdekedjor, kunderbjudanden, produktdesign, produktionssystem och logistik Datum och tid: 14 sept klockan 12.30-16.00 Plats: Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå Moderator: Nader Asnafi   Program 12.30-13.15 Swereas forskningsverksamhet inom additiv tillverkning/3D-printning Beredning, tillverkning och kontroll av metall, komposit, plast, sandformar för gjutning m.m. M Sc. Maria Bergenstråhle 13.15-13.25 Förstudie med avseende på Industri 4.0 Anders Högström, affärsutvecklare, IUC Norrbotten 13.25-13.55 3D-printning av metalliska material Fördelar och begränsningar, hur dessa fördelar och begränsningar inverkar på komponentdesign, hur metoden kan inkluderas i befintliga produktionssystem, 3D-printning kontra produktionsvolymens storlek, material som man kan printa ut idag, tillämpningarna inom tillverkningsindustrin m.m. Professor Nader Asnafi 13.55-14.30 Business cases, kostnader och intäkter, affärsmodeller, kunderbjudanden, värdekedjor. –Vad vet vi idag och vilka förväntningar finns för framtiden? Doktorand Tawfiq Shams 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 3D-printningens roll för framtidens kunderbjudanden, affärsmodeller, värdekedjor… Professor Christina Öberg, doktorand Tawfiq Shams och professor Nader Asnafi 15.30-16.00 Status och utveckling av modeller och experiment för additiv tillverkning Professor Lars-Erik Lindgren   Seminariet är öppet och kostnadsfritt för privatpersoner, medarbetare i/på alla organisationer/företag och alla studenter. Antal platser är dock begränsat. Först till kvarn… Vänligen anmäl dig via e-post till maskin@oru.se senast den 11 september 2017.   Varmt välkommen! Åsa Tjärnberg, VD IUC Norrbotten AB Prof. Lars-Erik Lindgren Luleå Tekniska Universitet M Sc Maria Bergenstråhle Swerea Mefos Prof. Nader Asnafi Prof. Christina Öberg Örebro Universitet

21 September


5 dagars VD-program

Utbildningen vänder sig till dig som känner att du vill få helhetsbilden och en överblick över VD-rollen. Du har ambitionen att bli en framgångsrik och kompetent VD och ledare. Utbildningen fokuserar i första hand till små och medelstora bolag. Utbildningen ger även ett nätverk av likasinnade som du efter utbildningen kan använda som stöd och bollplank. En VD-utbildning handlar om att få förståelse för hela verksamhetens delar och de områden som du är ansvarig för samt erhålla verktyg för att verka långsiktigt och kunna fatta beslut. Utbildningen innehåller också delar som behövs för att rekrytera, leda och utveckla medarbetarna. En framgångsrik VD skapar ett framgångsrikt företag! Vad gör du för att vara framgångsrik? För att bli framgångsrik krävs ett gott ledarskap och affärsmässighet men också god kunskap i lagar och regler. Kunskap som i sin tur leder till att du tar bättre beslut.   Datum: 21-22 september (lunch till lunch), 17 oktober, 7 december, 18 januari samt 15 mars. Utbildningsort samt lokal meddelas senare. Nivå Professional: För dig som vill bredda dina kunskaper inom området.   Innehåll Utbildningen klargör rollen som VD samt ger tips och råd. Enkla handfasta verktyg och processer som gör det mycket enklare för dig att leda och utveckla verksamheten och medarbetarna.

 • Aktiebolagslagen, VD, styrelsen och ägarna. Personliga ansvaret.
 • Arbetet med styrelsen och ledningsgruppen samt strategiarbete.
 • Den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Grundläggande ekonomikunskaper - nyckeltal, resultat- och balansräkning. Skyldigheter och förpliktelser i förhållande till bokföring, redovisning och skatter, moms och arbetsgivaravgifter.
 • Juridik. Arbetsrätt, arbetsmiljö och Miljöbalken.
 • Strategisk planering, affärs- och marknadsplan samt budget. Vision, mission, affärsmodell, mål, kritiska framgångsfaktorer, strategi och handlingsplan samt mål för verksamheten.
 • Nätverkande.
 • Chefskap. Arbetsrättsligt ansvar. LAS och MBL. Föredelning av ansvar och arbetsuppgifter samt målsättning.
 • Rekrytering. Uppföljning och kontroll.
 • Den moderna ledaren. Ledarskap. Kommunikation och framförandeteknik. Förhandling. Förändringsarbete.
 • Konflikthantering.
 • Affärsmässighet. Marknad, inköp och försäljning samt kundvård. Marknadsföring och sociala medier.
 • Möjlighet att komplettera med individuellt stöd av managmentkonsult.
  Avgift: 11 900 kr ex moms/person. Vi behöver minst 10 stycken deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid icke meddelad frånvaro debiteras hela avgiften.   Förstudie: Innan utbildningen startar genomföras normalt en förstudie för att definiera första träffen med deltagarna samt inriktning för övriga träffar. Utbildningen kommer anpassas till deltagarna och deltagarnas behov baserat på föreslaget innehåll, hur mycket fokus som ska läggas på respektive område. Första träffen kan också innehålla en behovsinventering för att identifiera behov och önskemål från deltagarna om innehåll och fokus i den fortsatta utbildningen.   Anmäl dig senast 5 juli via detta formulär >> Kontakt: Sofia Lampa, projektledare IUC Norrbotten