Röster om IUC Norrbotten

Aktuellt

Alla behövs på framtidens arbetsmarknad

Teknikcollege, i samarbete med IUC Norrbotten, bjuder in elever till föreläsning i Arbetsmarknadskunskap. Genom inspiration och kunskap ges en bättre bild om vilka jobb som finns i framtiden, hur man får dem och vad jobben innebär. Fokus ligger på yrken inom teknik och industri. - Det känns väldigt viktigt att ge våra unga en bild om vilka yrken som finns så att de får de rätta förutsättningarna för göra medvetna och väl underbyggda studie- och yrkesval. Vi brukar kalla det för världens jobbigaste lektion, säger Ted Radgren, Projektledare Arbetsmarknadskunskap. Det är elever i Luleå, Piteå, Boden och Kalix som bjudits in till föreläsningen. Totalt är det cirka 700 elever anmälda. Föreläsningen genomförs i Piteå den 26 april och 27 och 28 april i Luleå. - Vi vill visa möjligheterna inom de olika branscherna. 32 procent av Sveriges befolkning kommer gå i pension till år 2025 och 30 000 ingenjörer behövs till år 2030. Kan vi få några av de här eleverna att välja industri eller teknik är det positivt, säger Åsa Tjärnberg, projektledare Teknikcollege och IUC Norrbotten. Detta är en aktivitet inom projektet Teknikcollege. Projektet är en länsövergripande satsning för kompetensförsörjning som syftar till att säkra framtidens kompetensförsörjning inom industrin i Norrbotten. Finansiärer är: Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå kommun, Piteå kommun och Kalix kommun.

Information till jurygrupper

För att sprida kunskap om MångVäx och öka projektets effekter har vi genomfört en informationsinsats för alla jurygrupper i Luleå Business Awards, fd Näringslivets pris. Vi bedömde att det priset berör de branscher som är målgrupp för MångVäx och att belöningar av den typen bidrar till att sätta normer och klimat i näringslivet. Insatsen genomfördes under två halvdagar för att ge så många jurygruppsmedlemmar som möjligt chans att delta. Uppslutningen var stor och de efterföljande samtalen visade att även engagemanget och intresset var stort. Insatsen hade tre delar. Först presenterade Luleå Näringsliv AB sina intentioner med priserna och påtalade vikten av att nomineringar och bedömningar är så fria som möjligt från begränsande normer och från diskriminering. Därefter berättade vi om MångVäx och gav en kort lektion med teori och praktiska exempel om normer, normsystem och normkritiskt tänkande. Till sist fick forskarna Jeaneth Johansson och Malin Malmström från Luleå tekniska universitet presentera resultatet från sin forskningsstudie ”Hur går snacket och vem får pengarna”. De har studerat ansökningar, bedömningsprocesser och beslut hos ett antal offentliga finansiärer. Resultatet visar tydligt att egenskaper och meriter bedöms olika beroende på om det är en man eller kvinna som uppvisar dem. Resultatet visar också att det är svårare för kvinnor att få tillgång till finansieringen. Vår bedömning är att bedömningsprocessen i jurygrupperna har många likheter med det som forskarna studerat. Reaktionerna från jurymedlemmarna visade också att så är fallet. De fann studien intressant eftersom den på ett vetenskapligt och trovärdigt sätt visar hur fördomar och normsystem fungerar i praktiken. Den efterföljande dialogen gav oss kvitto på att informationsinsatsen hade väckt nya tankar och gett insikter som kommer att påverka juryarbetet i rätt riktning. Därmed har vi också uppnått en större spridning i viktiga nätverk så att fler känner till MångVäx och startar förändringsprocesser i projektets riktning.

Starka timmar om värdegrund

Utbildningsdagen den 4 februari visade upp goda exempel på värdegrundsarbete i små och stora organisationer. Just värdegrunden är basen när MångVäx-företagen ska gå från ord till handling i jämställdhet och mångfald. - Med en stark värdegrund som är genomarbetad och implementerad är det lättare att göra rätt hela tiden, även i de små dagliga besluten och handlingarna, säger Sofia Lampa, affärsutvecklare och projektpartner i MångVäx. Projektledare Åsa Tjärnberg, IUC, berättar att programmet har satts ihop för att inspirera och sprida erfarenheter. - Vi vill inte bara ha teori på de gemensamma träffarna i projektet. Det är också viktigt att förmedla hur andra har tänkt och gjort. Det finns ett viktigt lärande i det. HeleneLöwinger arbetar som konsult men berättade om den resa hon tidigare gjort i ett mindre verkstadsföretag. Hon menar att det aldrig går att skriva ner allt som ska innefattas i företagets värdegrund. Det är effektivare att jobba med kulturen. - Vi undersökte vilken kultur vi hade och bestämde sedan medvetet vad av den vi ville behålla och vad vi ville förändra. Kulturen i ett företag kan inte kopieras. Därför är den så viktig som konkurrensmedel. Ett sätt att implementera värdegrunden blev att ta med värdeorden som viktiga parametrar i utvecklingssamtalen. - Vi skapade ”höken”. Det stod för helhet, ödmjukhet, kompetens, engagemang och nytänkande. Det var stort intresse i diskussionerna när vi gick igenom varje ords betydelse med personalen, sa Helen Löwinger. Åsa Tomtén Jakobsson berättade om värdegrundsarbete i en stor organisation som Luleå kommun med 800 arbetsplatser och ännu fler kulturer. - En värdegrund måste kännas. Den kan inte bara vara utantilläxa. Det var en lång process i Luleå kommun att ta fram de tre orden i värdegrunden: engagemang, ansvarstagande och kompetens. Det var en ännu längre process att fylla orden med mening och att förankra dem och göra dem till ett verktyg i verksamheten. - Nu har vi kommit så långt i organisationen att vi brutit ner betydelsen av orden i jag-form. Engagemang betyder att JAG är lyhörd, motiverad och ser möjligheter. Då får de en tydligare påverkan i det dagliga arbetet, sa Åsa Tomtén Jakobsson.   Ett bra tips från Åsa var de tre diskussionsfrågor de har använt för att undersöka kulturen och värdegrunden på en arbetsplats. Uppgiften är att titta tre år framåt och svara på frågorna: Vad har vi utvecklat? Vad har vi bevarat? Vad har vi lämnat?   Ett annat tips var att prata om en persons utveckling som medarbetare i termer av konsumerande eller medskapande beteende. Beteenden som är konsumerande skymtar fram bakom ord som måste, drabbad, utsatt för, överlåta osv. Beteenden som är medskapande skymtar fram bakom ord som vill, del av, ansvarig, aktiv, understödjande osv. Till sist berättade Björn Hägg från Polarbröd om hur deras värdegrund genomsyrar allt som företaget gör. Han menade att storytelling är det viktigaste verktyget för att implementera värdegrunden. Och där har Polarbröd en rik historia att hämta från och de familjemedlemmar som en gång startade företaget är högst närvarande i den interna storytellingen. - Kulturen är egentligen bara hur vi GÖR saker. När vi anställer nya personer så ber vi dem att vara mycket uppmärksamma och skriva upp allt konstigt de ser. Där finns så mycket att lära av och att förbättra. Det går snabbt att bli hemmablind och börja göra som de andra brukar göra, sa Björn Hägg.

Våra projekt