Röster om IUC Norrbotten

Aktuellt

Effektiva och hållbara transporter

Tillväxtverket erbjuder tillverkande företag att söka finansiering från en ny pilotsatsning inom transport och logistik. Sök en check för att anlita en konsult som ser över er logistik och tar fram förslag till förbättrade transportlösningar för ert företag. Tillväxtverket finansierar upp till 75%, max 100 000 kr. Undersök vad i logistikkedjan som kan stärkas, analysera och kartlägg era transportbehov. Kanske kan effektivare packning, lageroptimering, samordnade transportlösningar eller kombitransporter bli ert sätt att öka lönsamheten? Vem kan söka?

 • Tillverkande företag i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrlands län.
 • Företag med 1-49 anställda. Ägare som arbetar aktivt i företaget kan räknas som anställd.
 • Företag som inte är i ekonomiska svårigheter.
Ansökningsperiod 9-30 oktober. Skicka in din ansökan och läs mer på Tillväxtverkets hemsida >>  

Teknikforum hos Billerud Korsnäs Karlsborg

Adopticum och IUC Norr genomförde via projektet OMIN ett lyckat och uppskattat teknikforum vid Karlsborgs pappersbruk i onsdags. Det skedde tillsammans med Billerud Korsnäs Karlsborg samt inbjudna teknikföretagen; Ductus PreEye, Optimation, MBV Systems, Damill, CorrVision, Datapolarna samt Swerea Mefos. OMIN (optisk mätteknik för ett Innovativt näringsliv) är ett strukturfondsprojekt med målet att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserat på optisk mätteknik. Projektet drivs av stiftelsen Adopticum, med stöd av IUC (industriellt utvecklingscentrum norr). Billerud Korsnäs Karlsborg, tillsammans med övrig basindustri i regionen, står inför en rad utmaningar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Införandet av ny teknik, digitalisering och användandet av t.ex. optisk mätteknik är en väg för att förbättra och effektivisera i process- och produktionsflödet. Under dagens teknikforum deltog berörd personal från Karlsborg som berättade och visade var i produktionen de vill se förbättringar och effektiviseringar. De deltagande teknikföretagen bidrog till samtal, med konkreta råd, tips och idéer. Genomfört idégenererande teknikforum var en möjlighet för Billerud Korsnäs Karlsborg att på ett informellt sätt möta och inleda dialog med företag som har kompetens och erfarenhet inom optisk mätteknik. För de deltagande teknikföretagen var dagen en bra chans att träffa berörda chefer och personal vid Karlsborg. Under dagens identifierades ett antal applikationsområden att jobba vidare med. Via optisk mätteknik finns potentiella lösningar för ett antal av de utpekade förbättringsområdena. Läs mer om projektet: www.adopticum.se/OMIN Teknikforumet hos Billerud Korsnäs Karlsborg är den första i ett antal tilltänkta liknande dagar hos övriga basindustriföretag under 2017 och 2018. Billerud Korsnäs Karlsborg

IUC Norr AB etableras i Gällivare

Nu kommer Industrisamverkan i Malmfälten med IUC Norr AB igång. Sedan 1,5 år tillbaka har IUC Norr AB (IUC Norrbotten) och Gällivare kommun fört en nära dialog om vikten av att utveckla industrin och ett industrinätverk på regional/nationell nivå tillsammans med Malmfälten. -”Vi har genomfört flertal samarbetsträffar och diskuterade flera scenarier för ett samarbete de kommande åren”, säger Anders Högström på IUC Norr AB. På IUC Norrbottens årsstämma den 15 juni 2017 presenterades en handlingsplan för att tillsammans utveckla regionens industriella SMF. Medverkande företag, flera kommuner i Norr- och Västerbotten och Region Norrbotten gav ett starkt stöd till satsningen. Nu är samarbetsavtalet med Gällivare kommun klart och operativt samarbete och en fysisk etablering kommer inom kort. Fokus i samarbetet är att i samverkan med Gällivare kommun åtar sig IUC Norr att genomföra strategiska affärsutvecklingsinsatser riktade till industri- och teknikföretag med tillväxtpotential genom väl fungerande arbetsprocesser, samt erfarna och kompetenta företagsutvecklare. I regeringens handlingsplan Smart Industri konstaterar man att störst tillväxtpotential finns i de små och medelstora industriföretagen i Sverige. Här vill man ökar förmågan hos våra industri- och teknikföretag att konkurrera framgångsrikt både lokalt, regionalt och nationellt/internationellt. "Människor med olika ansvarsområden i en stor, men också sårbar, traditionell industriregion måste arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål", säger Andreas Hinzer, Utvecklingschef i Gällivare. Att fördjupa samarbete och etablering leder till ett stabilare och effektivare resultat för Gällivare, Malmfälten, IUC och Region Norr.

Våra projekt

24 October


Bygga nytt och bygga om - Kiruna

Bygga nytt och bygga om

För energieffektiva fastighetsbestånd Vad innebär nya energikrav i praktiken vid ändring av byggnader och vid nyproduktion? Vilka energibovar har vi att brottas med i fastighetsbestånden? Tillsammans reder vi ut begreppen och spanar mot framtiden. Vilka är utmaningarna och vad skulle ett regionalt kluster för fastighetsägare och leverantörer kunna bidra med för att möta dem? Hur ser kartan ut? Vad är på gång och vilka konsekvenser får det för fastighetsägare och deras leverantörer? Välkommen till en aktuell och spännande dag om att bygga om och bygga nytt med långsiktig hållbarhet. Arrangemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch. WORKSHOP I KIRUNA Plats: Folkets hus Tid: tisdag 24 oktober kl 11.30-15.30 Inspiratörer -   Åsa Wahlström, nationell koordinator LÅGAN/CIT Energy Management AB: Nya energikrav – praktisk betydelse och goda exempel på lågenergihus -   Christer Kilersjö, VD Eksta Bostads AB: Framgångsfaktorer för energieffektivisering –nybyggnation och renovering -   Erika Renström, forskare LTU: Vad utvecklas, prövas och görs? Vad påverkar besluten? Expertpanel från leverantörer -   Thule Brahed, VVS/energikonsult, Norconsult -   Mats Winsa, arkitekt vid Mats Winsa arkitektkontor och styrelseledamot Sveriges Arkitekter Övre Norrland -   Christer Johansson, företagsrådgivande BI Norra Norrland

26 October


Paketering/koncept

Förmågan att skapa och presentera ett erbjudande! Framgångsrik kommunikation är metoder där du enkelt lär dig att beskriva ditt erbjudande på ett attraktivt sätt. Paketerad smart i ett koncept vilket visar hur du och ditt erbjudande är speciellt eller unikt. Ju bättre du paketerar din produkt och beskriver ditt koncept, desto större är chansen att du inte hamnar i ren priskonkurrens. Att tänka "koncept" är nödvändigt om du vill ta steget från ren konkurrens till vinna-vinna-förhandlingar. Förmågan att kommunicera lyhört med kunden innebär att du kan skräddarsy ditt erbjudande att bättre uppfylla kundens förväntan. Du hamnar på rätt nivå för vad du kommer att leverera. Redan i förväg har du och din kund stämt av förväntansnivå både vad gäller innehåll, men också vad gäller pris och leverans. Du kan med stolthet prata om vad som gör just ditt erbjudande annorlunda, bättre och mer unikt! Du kan känna stolthet över "storyn" bakom din produkt eller ditt företag. Du har en historia att berätta och en upplevelse att erbjuda. Det handlar till stor del om självkänsla, val av argument och säljstrategi liksom förmågan att berätta om erbjudandet på rätt sätt så att köparen upplever att den motsvarar förväntningarna. Datum: 26 oktober klockan 08:00-17:00. Utbildningsort samt lokal meddelas senare Nivå Start: För dig som är ny inom området Upplägg: Du kommer att lära dig att pitcha -“ snabbpresentationen som säljer in både dig själv och ditt erbjudande. Hur du snabbt skapar ett intresse hos lyssnaren. Du bygger upp din presentation och skapar vinnande argument, och lär dig använda en bra argumentationsteknik. Därmed lär du dig också förbereda valet av prisstrategi så att du undviker konkurrens och istället diskuterar möjligheter till mer långvariga affärsrelationer enligt vinna-vinna. Du får enkla verktyg och metoder som du under utbildningen också för prova att använda i övningar som du sedan tar med dig hem och förfinar så att de bäst passar din egen situation, din egen historia och ditt unika erbjudande! Avgift: 1 495 kr ex moms/person. Vi behöver minst 10 stycken deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid icke meddelad frånvaro debiteras hela avgiften. Anmäl dig senast 5 oktober via detta formulär >> Kontakt: Sofia Lampa, projektledare IUC

8 November


Industriellt utvecklingsseminarium i Malmfälten

Vill ni utveckla ert företags produktionsprocesser och digitala kompetens samt utnyttja ny teknik på ett optimalt sätt för att ligga i branschens framkant och inte tappa konkurrenskraft? Varmt välkommen på intressant seminarium i Kiruna den 8 november med möjlighet att ta del av aktuella satsningar riktade till industri- och teknikföretag i länet, samt möjlighet till dialog om affärs- och leverantörssamverkan. När? Onsdag 8 november kl 08.30-15.00 Plats: Scandic Ferrum, Kiruna Anmäl dig senast 30 oktober via denna länk: https://simplesignup.se/private_event/103870/2c1a875459 Deltagandet är kostnadsfritt men kräver anmälan för att vi ska kunna beräkna lunch/fika.   Svensk industri står inför stora utmaningar de kommande åren med ökad global konkurrens och införande av ny innovativ teknik. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt och öppnar upp för nya tjänster/produkter baserade på helt nya affärsmodeller. Särskilt för små företag är det en enorm utmaning att hänga med i den snabba teknikutvecklingen. Automatisering och digitaliseringen av industrins produktion och produkter samt förmågan att omvandla växande datamängder till nya affärer är helt avgörande för industrins framtida konkurrenskraft. Regeringens satsning Smart Industri skall stärka industrins konkurrenskraft och bidra till att Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion som är smart, flexibel och resurseffektiv och som kan erbjuda attraktiva arbetsplatser. I samarbete mellan IUC Norr, Luleå tekniska universitet, Gällivare kommun, Kiruna kommun och Pajala kommun inbjuder vi till en information- och inspirationsdag den 8 november om aktuella utvecklingsprogram riktade till regionens små och medelstora industriföretag inom bl a:

 • Företagsutveckling. Produktionslyftet är en satsning för att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri. Produktionslyftet erbjuder coachprogram som bygger på Leanprinciper med utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som det enskilda företaget själv anser är viktigast.
 • Digitalisering - forma en digitaliseringsstrategi som stärker företagets konkurrenskraft och lönsamhet, samt stöd i införande av ny digital teknik inom prioriterat område (ex: design, tillverkning, underhåll, support, försäljning, marknadsföring, logistik, administration, etc). Digitaliseringsprogram Indigo erbjuder utvecklingsprogram till 24 företag i länet.
 • Strategiska satsningen Industri 4.0 riktad till producerande företag omfattar utveckling och införande av ny teknik på flera strategiska områden (autonoma system, additiv tillverkning, nya sensorsystem/mätteknik, big data/beslutssystem, etc). I samarbete mellan industrin och akademin planeras en strategisk satsning. Vilka områden intresserar Ert företag?
  PROGRAM 8 november, Scandic Ferrum Kiruna 08.30-09.00 Registrering och kaffe/smörgås 09.00 Samarbete och satsningar riktade till industrinära företag i Malmfälten IUC Norr och LTU tillsammans med Kiruna kommun, Gällivare kommun och Pajala kommun. Investeringsprojekt: Världsledande radarsystem för studier av rymdväder och norrsken. Craig Heinselman, EISCAT 3D 09.30-10.00 LKAB utmaningar och behov av leverantörer i världsklass Vikten av att våra leverantörer löpande effektiviserar sin verksamhet och kan erbjuda nya innovativa lösningar (tjänster) baserad på ny teknik. Leverantörsamverkan med andra företag allt viktigare. Håkan Pålsson LKAB, chef KK2/KK3 10.00-10.15 Digitaliseringsprocess i samverkan mellan basindustrin och leverantörsföretag Pågående satsningar med koppling till beröringsfri mätteknik. Niclas Tidström, IUC Norr 10.15-10.45 Fikapaus och tid för samtal/reflektioner 10.45 Produktionslyftet – ett nationellt utvecklingsprogram för att stärka svensk industri Information om program och erbjudande om medverkan. Erfarenheter från tidigare deltagare: Smurfit Kappa, Piteå, Brokk, Skellefteå och Inission MikroMakarna, Pajala. Anders Sörqvist, Produktionslyftet och Magnus Stenberg, LTU 12.00-13.00 Lunch samtal/reflektioner 13.00-13.30 Trender och innovation i en digitaliserad omvärld Ella Jonsson, Tromb 13.30-14.00 Industriell digitalisering i praktiken - INDIGO Ett nationellt utvecklingsprogram för digitalisering i industri och teknikföretag. Programstart februari 2018 med 24 platser i Norrbotten. Information om innehåll, arbetsprocess och coachingprogram. Anna Dahlberg, IUC Norr 14.00-14.30 Produktion 4.0 - Vad omfattar det området och var står Sverige och Norrbotten idag Information från pågående förstudie i samverkan mellan IUC och LTU. Jakko Erikshammar, IUC Norr 14.30 Summering Möjlighet att erhålla mer information, registrera sig till aktuella program, individuella samtal med arrangörer och företag. 15.00 Dagen avslutas   IUC Norr och LTU i samarbete med Gällivare kommun, Kiruna kommun och Pajala kommun.

14 November


Styrelseutbildning

Hur styr man ett företag och hur ser arbetsordningen ut. Vad är en ordförandens roll? Lär dig upptäcka tidiga varningssignaler för dåligt styrelsearbete.   Kursinnehåll dag 1: Styrelsearbete i praktiken – innehåller det du behöver veta om bolagsstyrning. Aktiebolagslagen och den nya svenska koden för bolagsstyrning. Rollfördelning ägare – styrelse – vd – revisor, samt rollfördelning inom styrelsen. Balanserat styrelsearbete – vi tittar på viktiga delar i sammanträdet. Strukturer, processer och beslutsgångar. • Genomgång av styrelsens roll • Styrelseordförandens roll • Vad säger lagstiftningen • Dagordning/Protokoll • Arbetsordning för styrelsen • VDs rapportinstruktion • Revisorns roll och förutsättningar för revision Kursinnehåll dag 2: Strategiarbete Ett av de allra viktigaste arbeten styrelsen står inför är att göra ett riktigt bra strategiarbete. Hur gör man och vad är bra att tänka på är frågor vi diskuterar. Skyldigheter och rättigheter Vi tittar på vem som ska hålla reda på vad. Vi går också igenom vilka skyldigheter och rättigheter styrelsen och den enskilda ledamoten har. Risker Det är viktigt att förstå vilka risker du som ledamot utsätts för, men det kanske är ändå viktigare att förstå vilka risker bolaget utsätts för och hur en bra riskanalys kan hjälpa styrelsen. • Årsredovisningslagen • Risker • Strategi och affärsplan • Vad säger lagen om styrelsearbete • ABL 29 ang styrelseansvar • Skadeståndsfrågor • Ansvarsförsäkring • Etik och moral • Ersättning för styrelsearbete   Datum: 14-15 november klockan 08:30-16:30 Utbildningsort samt lokal meddelas senare Nivå Start: För dig som är ny inom området Avgift: 4 900 kr ex moms/person. Vi behöver minst 8 stycken deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid icke meddelad frånvaro debiteras hela avgiften. Anmäl dig senast 9 oktober via detta formulär >> Kontakt: Sofia Lampa, projektledare IUC

1 February


5 dagars VD-program

Utbildningen vänder sig till dig som känner att du vill få helhetsbilden och en överblick över VD-rollen. Du har ambitionen att bli en framgångsrik och kompetent VD och ledare. Utbildningen fokuserar i första hand till små och medelstora bolag. Utbildningen ger även ett nätverk av likasinnade som du efter utbildningen kan använda som stöd och bollplank. En VD-utbildning handlar om att få förståelse för hela verksamhetens delar och de områden som du är ansvarig för samt erhålla verktyg för att verka långsiktigt och kunna fatta beslut. Utbildningen innehåller också delar som behövs för att rekrytera, leda och utveckla medarbetarna. En framgångsrik VD skapar ett framgångsrikt företag! Vad gör du för att vara framgångsrik? För att bli framgångsrik krävs ett gott ledarskap och affärsmässighet men också god kunskap i lagar och regler. Kunskap som i sin tur leder till att du tar bättre beslut.   Nya datum för 2018: 5 dagars utbildning. 1-2 februari (lunch till lunch), 22 mars, 20 april, 14 maj samt 7 juni. Utbildningsort samt lokal meddelas senare. Nivå Professional: För dig som vill bredda dina kunskaper inom området.   Innehåll Utbildningen klargör rollen som VD samt ger tips och råd. Enkla handfasta verktyg och processer som gör det mycket enklare för dig att leda och utveckla verksamheten och medarbetarna.

 • Aktiebolagslagen, VD, styrelsen och ägarna. Personliga ansvaret.
 • Arbetet med styrelsen och ledningsgruppen samt strategiarbete.
 • Den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Grundläggande ekonomikunskaper - nyckeltal, resultat- och balansräkning. Skyldigheter och förpliktelser i förhållande till bokföring, redovisning och skatter, moms och arbetsgivaravgifter.
 • Juridik. Arbetsrätt, arbetsmiljö och Miljöbalken.
 • Strategisk planering, affärs- och marknadsplan samt budget. Vision, mission, affärsmodell, mål, kritiska framgångsfaktorer, strategi och handlingsplan samt mål för verksamheten.
 • Nätverkande.
 • Chefskap. Arbetsrättsligt ansvar. LAS och MBL. Föredelning av ansvar och arbetsuppgifter samt målsättning.
 • Rekrytering. Uppföljning och kontroll.
 • Den moderna ledaren. Ledarskap. Kommunikation och framförandeteknik. Förhandling. Förändringsarbete.
 • Konflikthantering.
 • Affärsmässighet. Marknad, inköp och försäljning samt kundvård. Marknadsföring och sociala medier.
 • Möjlighet att komplettera med individuellt stöd av managmentkonsult.
  Avgift: 11 900 kr ex moms/person. Vi behöver minst 10 stycken deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid icke meddelad frånvaro debiteras hela avgiften.   Förstudie: Innan utbildningen startar genomföras normalt en förstudie för att definiera första träffen med deltagarna samt inriktning för övriga träffar. Utbildningen kommer anpassas till deltagarna och deltagarnas behov baserat på föreslaget innehåll, hur mycket fokus som ska läggas på respektive område. Första träffen kan också innehålla en behovsinventering för att identifiera behov och önskemål från deltagarna om innehåll och fokus i den fortsatta utbildningen.   Anmäl dig senast 30 november via detta formulär >> Kontakt: Sofia Lampa, projektledare IUC Norr