Röster om IUC Norrbotten

Aktuellt

Pressmeddelande: IUC Norrbotten ändrar firmanamn till IUC Norr

IUC Norrbotten ändrar firmanamn till IUC Norr och utökar sitt verksamhetsområde till Norrbotten och Västerbotten. I samband med detta beslut på bolagsstämman 15 juni 2017 togs även beslutet om att erbjuda ytterligare ett antal företag, kommuner och organisationer att bli delägare i IUC Norr. Syftet med nyemissionen är att skapa ökade möjligheter till riktade satsningar för att utveckla industrin. Detta kommer att ytterligare öka engagemanget från IUC Norrs målgrupp av små och medelstora företag, stora företag i regionen samt från de kommuner och branschorganisationer som finns i företagens närhet, säger Anders Wäppling styrelseordförande IUC Norr. Det är viktigt att IUC fortsätter att initiera strategiska och samordnade affärsdrivande satsningar som förflyttar regionens industri. Vi ska ta en operativ och tydlig position i regionens innovationssystem. Vi ska uppfattas som effektiv och ”modern” tillväxtmotor med ett jämställt och hållbart förhållningssätt, säger Åsa Tjärnberg vd IUC Norr.   IUC Norr AB är ett regionalt utvecklingsföretag för små och medelstora industriella företag inom verkstad, energi och miljö, elektronik/IT, trä och industriellt byggande, samt nya tillväxtområden. Huvuduppgiften är att skapa tillväxt i Norrbottens och Västerbottens näringsliv och främst i basindustrinära, produktägande, entreprenörsledda företag.  Mer information: Åsa Tjärnberg, vd 070-326 88 11 asa.tjarnberg@iucnorrbotten.se Anders Wäppling, styrelseordförande 070-665 31 83 anders.wappling@iucnorrbotten.se

Årsstämma 2017

  Välkommen till seminarium och IUC Norrbottens årsstämma. Tema: Kraftsamling och samverkan för tillväxt inom industrin i norra Sverige. Datum: Torsdag den 15 juni 2017. Plats: Regionhuset, Robertsviksgatan 7, 972 41 Luleå. Är du intresserad av regionens tillväxt? Vilka utmaningar och möjligheter ser företagen? Hur kan vi samverka för att skapa tillväxt i ert företag, och förflytta ditt företag till ett önskat läge? Kom och inspireras av konkreta exempel där företag berättar om sin förflyttning. Du kan anmäla dig till Årsstämma 2017 och/eller Seminarium + lunch.   PROGRAM 08.30 – 09.00 Registrering och kaffe.   09.00 – 09.10 IUC Norrbotten hälsar välkommen. Åsa Tjärnberg, vd och Anders Wäppling, styrelseordförande.   09.10 – 09.40 Internationalisering för SMF. Stödjande arbetsprocesser för att expansion på större marknader. Erfarenheter och fortsatta satsningar i norra Sverige. Kajsa Fasth, IUC Norrbotten. Deltagande företag från projekt Pegin XL berättar om sina erfarenheter från exportresan.   09.40 – 10.20    Smart industri och digitalisering. Moderator: Anders Högström, IUC Norrbotten Smart Industri och digitalisering – aktuella satsningar riktade till industri- och teknikföretag i norra Sverige det kommande året. Hur kan ditt företag utvecklas genom den nya tekniken? Anders Högström, IUC Norrbotten Effektivisering av företagens tillverkningsprocesser. Birgitta Öjmertz, Programdirektör Swerea IVF samt Produktionslyftet 2030. Nya innovativa affärsmodeller för process/IT-företag. Wiebke Reim och Vinit Parida, Entrepreneurship and Innovation, LTU.   10.20 – 10.50 Kaffe och nätverkande   10.50 – 11.20 Industridagarna, för bättre gemensamma affärer. Moderator: Jonna Barsk, SSAB. Redovisning av resultat från fördjupad behovsinventering hos basindustrin och industriella SMF i Norrbotten och Västerbotten. Framgångsrikt samarbete med strategiska och innovativa underleverantörer. Erfarenheter samt satsningar de kommande åren. Charlotta Engman, platschef BillerudKorsnäs Karlsborg. Niclas Tidström, IUC Norrbotten.   11.20 – 11.50 Kraftsamling och ökad regional samverkan för att utveckla regionens industriföretag. Etablering och lansering av ett regionalt industrinätverk i norra Sverige. Anders Högström, IUC Norrbotten. Lisa Ek, LTU Business. Industrisamverkan i Region Skåne. Jenny Bramell, IUC Syd.   11.50 – 12.30 Panelsamtal: Hur kan vi över kommun och länsgränser kraftsamla och samverka kring industriell utveckling i norra Sverige? Maria Stenberg, regionråd, Region Norrbotten. Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten. Tomas Öhlund, näringslivsutvecklare, Skellefteå kommun. Andreas Hinzer, utvecklingschef, Gällivare kommun. Andreas Lundqvist, Luleå Näringsliv   12.30 – 13.30 Lunch Restaurang Solsidan   Årsstämma IUC Norrbotten AB 13.30 – 14.00 Registrering. 14.00 – 16.00 IUC Norrbottens årsstämma.   Anmäl dig till info@iucnorrbotten.se senast 8 juni 2017. Vänligen ange namn, företag, faktureringsadress i din anmälan samt om du deltar på årsstämma och/eller seminarium + lunch. Meddela ev specialkost. Årsstämman är kostnadsfri. Seminariet och lunchen kostar 200 kr.   Vid ev frågor kontakta Annika Glim 070-260 69 36.

Seminarium: Digitalisering – hur ska ditt företag möta utmaningarna?

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Den innebär genomgripande och snabb förändring. Välkommen till B2B Forum kring digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag. Seminariet arrangeras av IVAs projekt Smart industri tillsammans med IVA Nord, Region Norrbotten och IUC Norrbotten. Utgångspunkt är utmaningarna för företag att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter:

 • Finns rätt kompetens?
 • Effektiv omvärldsbevakning?
 • Beredskap att samarbeta med andra?
 • Ledarskap som får hela företaget att gör digitaliseringens utmaningar till möjligheter?
Vid forumet får du:
 • Inspirerande exempel på hur företag tacklar digitaliseringen.
 • Tillfälle till erfarenhetsutbyte som ger inspiration och tips om hur ditt företag kan ta nästa steg i digitaliseringen och vilka du kan samarbeta med då.
 • Veta vilka initiativ regeringen, myndigheter tagit och andra aktörer tagit och föreslå vad du tycker de borde göra för att underlätta digitaliseringen av SME-företag.
  Datum och tid: Torsdag 18 maj 2017 kl 10.00-15.30 Plats: Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå Seminariet är kostnadsfritt. Mer information och anmälan >>

Våra projekt

31 August


Workshop: Consenus Innovation

Öka antalet nya idéer som leder till framtida produkter och tjänster i ditt arbetsteam med en ny workshop baserad på forskning från produktinnovation vid Luleå tekniska universitet. Metoden Consensus Innovation är utvecklad specifikt för att skapa samsyn i en grupp om vilka idéer och vilka strategiska vägval som måste göras för att nå nya produkter eller marknader. Använd er gemensamma kunskap till fullo och arbeta effektivt med vår facilitator i den tidiga fasen av produkt- och tjänsteutveckling. Consensus Innovation kan också användas vid tillfällen när du vill samarbeta genom Open Innovation med andra organisationer eller företag för att nå ett gemensamt mål. Datum och tid: 31 aug samt 1 sept (lunch till lunch) Plats: Luleå tekniska universitet, D-huset Endast ett fåtal platser kvar! Anmäl dig till: mattias.bergstrom@ltubusiness.se   Consensus Innovation

 • En effektiv process för utveckling av nya koncept och lösningar
 • Skapar samsyn och delaktighet då alla deltagare betraktas som experter och påverkar resultatet
 • En kostnadseffektiv metod som skapar en tydlig väg framåt
  "Efter workshoppen hade vi tre konkreta projektförslag och ca 50 sidor med idéer från industrin. Vi blev tvungna att skära bort stora mängder inför ansökan. I vanliga fall brukar det vara tvärtom. Det kändes fantastiskt." Lars Stehn, professor i Träbyggnad, Luleå tekniska universitet

7 September


Det goda medarbetarskapet

Arbetslivet ser väsentligt annorlunda ut och synen på medarbetare har förändrats i rask takt på senare tid. Vi vet att arbetsgrupper och medarbetare som har hög grad av mognad i sin utveckling fungerar och levererar avsevärt bättre. Målet med insatsen är deltagarna har fått kunskap om områden som påverkar medarbetarskapet och syftet med insatsen är att deltagarna känner att de är viktiga i egenskap av medarbetare och känner sig värdefulla. Datum: 7 september kl. 08:30-17:30 Nivå Start: För dig som är ny inom området Innehåll Här nedan är förslag på innehåll med fakta och input varvat med reflektion och dialog.

 • Bakgrund, historiskt hur organisationer/företag organiserat sig för att fungera optimalt och hur det har förändrats över tid.
 • Vi resonerar kring förändring och att det kan härledas till tre nivåer, organisation, grupp och individ. Beskriver förändring, påverkan och vad man kan förvänta sig för reaktioner.
 • Egna tankar om hur förändring påverkar mig/organisationen.
 • Definition av det goda medarbetarskapet och öppnande frågeställningar (Vad gör att vi vill följa en bra ledare? / Vad gör en bra ledare? Motsvarade fråga gällande medarbetare ställs också.
 • Vi vidgar synen på medarbetare och beskriver hur ledare och medarbetare har en avgörande betydelse för syftet och medlingen med verksamheten, slutsats ett ömsesidigt beroende.
 • Vi resonerar om falska föreställningar om rollerna och hur de kan bli skadliga.
 • Modet att ta ansvar som medarbetare och vad som krävs.
 • Modet att hjälpa till.
 • Utmana.
 • Delta i organisationsförändring.
 • Mod att göra sina egna moraliska överväganden.
 • Att våga framföra sina åsikter, funderingar, farhågor.
 • Det finns en modell för medarbetarstilar där man kan skatta sig själv, vi berättar och reflekterar kring den.
 • Gruppers utveckling, goda attityder som bygger samarbete.
 • Kunskap om konflikter (kan användas ibland rent förebyggande men också där det finns slitningar).
  Avgift: 795 kr ex moms/person. Vi behöver minst 10 stycken deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid icke meddelad frånvaro debiteras hela avgiften. Anmäl dig senast 16 augusti via detta formulär >> Kontakt: Sofia Lampa, projektledare IUC Norrbotten      

12 September


Säkerhetsutbildning

Alla företag ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett bransch eller företagsstorlek. Enligt studier är de anställda i företag som arbetar systematiskt med arbetsmiljön mer nöjda än i företag som inte gör det. En bra arbetsmiljö är alltså en lönsam investering. IUC Norrbottens projekt TmU syftar till att stärka våra regionala industriella SMF:s förmåga att leverera det som regionens basindustri behöver. Vi har analyserat basindustrins behov av regionala leverantörer genom att intervjua ett stort antal ledande företrädare för fem basindustrier i Västerbotten och Norrbotten under tiden april - december 2016. Behovsanalysen visar att det allra viktigaste för vår basindustri att undvika personskador, samt att minimera avbrott i produktionen. Ladda gärna hem och läs sammanfattningen av behovsanalysen här >> Säkerhetskultur handlar om beteende och struktur. Genom att stärka medarbetarnas säkerhetsmedvetande samt genom att lägga en grund för effektiv planering och goda rutiner uppnås en sund säkerhetskultur. Vikten av detta är särskilt tydlig för organisationer där medarbetarna på en daglig basis är utsatta för risker (såsom inom tillverkning, bygg och transport).  Denna utbildning ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Denna utbildning ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Datum: 3 dagars utbildning. 12 september, 26 september och 9 oktober. Utbildningsort bestäms utifrån deltagarnas hemort och meddelas senare. Rekommenderade förkunskaper För att du ska kunna ta del av utbildningen på ett bra sätt bör du ha viss faktakunskap om innehållet i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete i synnerhet och arbetsmiljöområdet i allmänhet. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i din verksamhet. Mellan utbildningstillfällena får varje deltagande företag en uppgift att genomföra på hemmaplan som följs upp vid nästa tillfälle. Hemuppgiften handlar om att planera och genomföra något av de områden som behandlats i utbildningen. Hemuppgiften ska genomföras självständigt av varje deltagande företag med möjlighet upp till 5 timmars stöd/handledning av konsult. Efter utbildningen ska deltagarna: - Ha fått ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling ur ett MTO-­perspektiv (Människa-Teknik-Organisation). - Veta hur kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete tolkas och hanteras praktiskt i den dagliga verksamheten. - Kunna ta fram nödvändig och verksamhetsanpassad dokumentation enligt AFS 2001:1. - Veta hur de anställda kan göras delaktiga och påverka arbetsmiljöarbetet och säkerhetskulturen på arbetsplatsen. Avgift för tre dagars utbildning: 9 995 kr ex moms/person. Vi behöver minst 10 deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen. I avgiften ingår upp till 5 timmar stöd/handledning av konsult i samband med hemuppgift. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid icke meddelad frånvaro debiteras hela avgiften. Kontakt: Mikael Gunnari, projektledare IUC Norrbotten

14 September


Seminarium: 3D-printning/additiv tillverkning

IUC Norrbotten AB, Luleå Tekniska Universitet, Swerea Mefos samt Handelshögskolan och Institutionen för Naturvetenskap och Teknik vid Örebro Universitet, som handleder en gemensam doktorand, inbjuder härmed till ett öppet seminarium om 3D-printnings/additiv tillverkningsinverkan på affärsutveckling, affärsmodeller, värdekedjor, kunderbjudanden, produktdesign, produktionssystem och logistik Datum och tid: 14 sept klockan 12.30-16.00 Plats: Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå Moderator: Nader Asnafi   Program 12.30-13.15 Swereas forskningsverksamhet inom additiv tillverkning/3D-printning Beredning, tillverkning och kontroll av metall, komposit, plast, sandformar för gjutning m.m. M Sc. Maria Bergenstråhle 13.15-13.25 Förstudie med avseende på Industri 4.0 Anders Högström, affärsutvecklare, IUC Norrbotten 13.25-13.55 3D-printning av metalliska material Fördelar och begränsningar, hur dessa fördelar och begränsningar inverkar på komponentdesign, hur metoden kan inkluderas i befintliga produktionssystem, 3D-printning kontra produktionsvolymens storlek, material som man kan printa ut idag, tillämpningarna inom tillverkningsindustrin m.m. Professor Nader Asnafi 13.55-14.30 Business cases, kostnader och intäkter, affärsmodeller, kunderbjudanden, värdekedjor. –Vad vet vi idag och vilka förväntningar finns för framtiden? Doktorand Tawfiq Shams 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 3D-printningens roll för framtidens kunderbjudanden, affärsmodeller, värdekedjor… Professor Christina Öberg, doktorand Tawfiq Shams och professor Nader Asnafi 15.30-16.00 Status och utveckling av modeller och experiment för additiv tillverkning Professor Lars-Erik Lindgren   Seminariet är öppet och kostnadsfritt för privatpersoner, medarbetare i/på alla organisationer/företag och alla studenter. Antal platser är dock begränsat. Först till kvarn… Vänligen anmäl dig via e-post till maskin@oru.se senast den 11 september 2017.   Varmt välkommen! Åsa Tjärnberg, VD IUC Norrbotten AB Prof. Lars-Erik Lindgren Luleå Tekniska Universitet M Sc Maria Bergenstråhle Swerea Mefos Prof. Nader Asnafi Prof. Christina Öberg Örebro Universitet

19 September


Smartare Elektroniksystem - Inspirationsdag i Skellefteå

Vi visar vägen till svenska spetsområden Den 19 september arrangerar Smartare Elektroniksystem en inspirationsdag i Skellefteå med fokus på teknik och produktutveckling. Dagen är skräddarsydd för branschen och full av praktiska tips som du kan ha nytta av i ditt arbete. Det är även en chans att träffa dina kunder, experter och kollegor i elektronikindustrin. När: 19 september, kl. 09:30-16:00 Var: The great northern, Storgatan 53, Skellefteå Kostnad: Kostnadsfritt, men anmälan krävs. Anmälan sker här >> senast 12 september.   Program: kl. 09.30 Kaffe och samling kl. 10.00 Välkomna och inledning kl. 10.05 Smartare Elektroniksystem – Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag kl. 10.20 Svenska styrkeområden, vad kan de göra för er och var finns kompetensen

 • Kompetensnav Inbyggda system, Ulf Bodin
 • Kompetensnav Inbyggda sensorsystem för hälsa, Maria Lindén
 • Kompetensnav Kraftelektronik Mietek Bakowski
 • Kompetensnav Fotonik, Lennart Svensson
 • Kompetensnav Mikro- nanoelektronik, Jan Andersson
 • Kompetensnav Elektroniska kretsar, Atila Alvandpour
 • Kompetensnav Tillförlitlig Elektronik, Per-Erik Tegehall
 • Kompetensnav Byggsätt, Fredrik Jonsson
kl.12.00 Lunch kl.13.00 Forts. Svenska styrkeområden, vad kan de göra för er och var finns kompetensen
 • Kompetensnav Tryckt elektronik, Tommy Höglund
kl. 13.10 Så här lyfte elektroniken vårt företag kl.13.30 Visioner för en modern gruvindustri. Lisa Önnerlöv, Boliden kl. 14.00 Digitaliseringens möjligheter – Kickstart och Indigo Vill ditt företag hänga med digitalisering in i framtiden? Gå från tanke till handling med hjälp av Tillväxtverkets nya initiativ Kickstart och Indigo: KickStart – öppna, se möjligheterna för just ditt företag, Frida Andersson, Teknikföretagen INDIGO – fördjupa och nå konkreta resultat  – Gabriella Rymark, IUC och Sara Lindahl, Adopticum kl. 14.30 Öppen scen – alla anmälda deltagare kan pitcha sitt erbjudande. kl.15.00 Kaffe och speed-dating, tillfälle att utbyta idéer och knyta kontakter med våra experter. Hitta nya affärer. kl. 16.00 Dagen avslutas   logolimpa-png