Röster om IUC Norrbotten

Aktuellt

Förstudie Industri 4.0

Förstudie Industri 4.0 har påbörjats. Förstudien handlar om en gapanalys som visar på skillnaden mellan den regionala industrins produktionssystem och den framtidsbild som Industri 4.0 inducerar. Läs mer om förstudien här>> eller kontakta projektledare Jarkko Erikshammar, 070-668 97 72, jarkko.erikshammar@itid.se för ytterligare information.

Vi söker fler medarbetare

IUC Norrbotten verkar inom branscherna verkstad, energi och miljö, trä och industriellt byggande samt elektronik/IT. Ökad konkurrenskraft, affärsförmåga, kompetensförsörjning och mångfald/jämställdhet är avgörande framtidsfrågor för dessa branscher. Allt vi gör bygger på möjligheten att skapa konkreta affärer i företagen. Vi ser fram emot din ansökan som Marknadskoordinator eller anbud för Produktuvecklare eller Affärsutvecklare. Läs mer om tjänsterna här >>

Rapport: Behovsanalys basindustri

Under Industridagarna presenterade IUC Norrbotten tillsammans med basindustrin en gemensam behovsanalys som genomförts under april–december 2016. Den visar direkt på vilka kompetenser och tjänster som basindustrin i regionen har ett behov av. Insikterna i rapporten beskriver hur små och medelstora företag i regionen kan möta basindustrins direkta behov och skapa mer affärer. Ladda gärna hem en pdf på sammanfattningen av behovsanalysen här: Behovsanalys_basindustri_2017.pdf  

Våra projekt

9 May


Projektledning

Projektledaren har ett mycket tydligt mål. Målet ska nås på begränsad tid med begränsade resurser, utan att ge avkall på kvaliteten och att man når sitt mål! Utbildningen vänder sig till alla som leder projekt, stora och små, och som vill bli mer effektiva i sin roll. Blivande linjechefer med projektinnehåll i sitt arbete kan med fördel gå utbildningen. Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna kunna agera självständigt i sin roll som projektledare, men även ge råd och stöd åt projektmedarbetare och projektbeställare.   Utbildningen sker under två dagar. 9-10 maj klockan 08.30-17.00. Utbildningsort samt lokal meddelas senare. Nivå Start: För dig som är ny inom området Avgift: 3 000 kr ex moms/person. Vi behöver minst 10 stycken deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid icke meddelad frånvaro debiteras hela avgiften. Kursledare: Patrik Joelsson, Venditia utbildning & projektledning AB Mer information: Denna utbildning riktar sig i första hand till deltagare i projektet Kompetenslyft Industri. Övriga erbjuds deltagande i mån av plats. Kontakta Sofia Lampa, projektledare IUC Norrbotten för mer info kring utbildningens innehåll samt anmälan.


EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Detta är en aktivitet inom projektet Kompetenslyft Industri som drivs av IUC Norrbotten. Kompetenslyft industri är ett projekt där vi arbetar med strategisk kompetensförsörjning. I projekt får de anställda möjlighet till skräddarsydda och anpassade utbildningsinsatser. Finansiärer är EU:s strukturfond (ESF), Länsstyrelsen i Norrbotten län, Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Piteå kommun, Kalix kommun samt de deltagande företagen.

10 May


3 dagars säkerhetsutbildning

Alla företag ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett bransch eller företagsstorlek. Enligt studier är de anställda i företag som arbetar systematiskt med arbetsmiljön mer nöjda än i företag som inte gör det. En bra arbetsmiljö är alltså en lönsam investering. IUC Norrbottens projekt TmU syftar till att stärka våra regionala industriella SMF:s förmåga att leverera det som regionens basindustri behöver. Vi har analyserat basindustrins behov av regionala leverantörer genom att intervjua ett stort antal ledande företrädare för fem basindustrier i Västerbotten och Norrbotten under tiden april – december 2016. Behovsanalysen visar att det allra viktigaste för vår basindustri att undvika personskador, samt att minimera avbrott i produktionen. Ladda gärna hem och läs sammanfattningen av behovsanalysen här: Behovsanalys_basindustri_2017.pdf Säkerhetskultur handlar om beteende och struktur. Genom att stärka medarbetarnas säkerhetsmedvetande samt genom att lägga en grund för effektiv planering och goda rutiner uppnås en sund säkerhetskultur. Vikten av detta är särskilt tydlig för organisationer där medarbetarna på en daglig basis är utsatta för risker (såsom inom tillverkning, bygg och transport). Denna utbildning ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen.   Utbildningen sker under tre heldagar. 10 maj, 24 maj och 31 maj. Utbildningsort samt lokal meddelas senare. Avgift: 9 995 kr ex moms/person. Vi behöver minst 10 stycken deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen. Andra personen från samma företag kostar 4 000 kr (max 3 st/företag). OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid icke meddelad frånvaro debiteras hela avgiften. Kursledare: Mikael Renberg, Bothniagruppen AB Anmälan senast 15 april. Mer information: Denna utbildning riktar sig i första hand till deltagare i projektet Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin (TmU). Övriga erbjuds deltagande i mån av plats. Kontakta Mikael Gunnari, projektledare IUC Norrbotten för mer info kring utbildningens innehåll samt anmälan.  


Logos Tmu + EU

Detta är en aktivitet inom projektet Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin (TmU) som drivs av IUC Norrbotten. TmU är ett affärsutvecklingsprojekt riktat mot industriella små och medelstora företag som är eller har potential att vara leverantörer till regionens basindustri.

15 May


Tänka nytt - ledarskap och genus

[caption id="attachment_1488" align="alignright" width="150"]Fredrik Eklöf Fredrik Eklöf[/caption] Internatutbildning för chefer och mellanchefer Intensiv och exklusiv utbildning lunch till lunch med en av Sveriges främsta ledarskapskonsulter med genuskompetens. Fredrik Eklöf från Kichisaga har utbildat ledare i börsbolag, mindre företag och många andra organisationer i Europa och Afrika med stor framgång. · Hur blir jag bättre på att leda människor som inte är som jag? · Vilka är mina blinda fläckar kring genus och mångfald? · Vad är nästa steg för min organisation för att utveckla ledarskap, mångfald och inkludering? Tid: 15-16 maj 2017, lunch till lunch. Plats: Furufjärdens gästgiveri, Luleå Ingår: Utbildning, kost och logi är kostnadsfritt. Anmälan senast 2 maj. Begränsat antal platser. Vid förhinder kan din bokning överlåtas till annan person inom organisationen. Icke meddelad frånvaro debiteras 4 995 kr exkl moms. Mer information: Denna utbildning riktar sig i första hand till deltagare i projektet MångVäx. Övriga erbjuds deltagande i mån av plats. Kontakta Sofia Lampa, projektledare IUC Norrbotten för mer info kring utbildningens innehåll samt anmälan.


MångVäx drivs av IUC Norrbotten tillsammans med Plan Sju kommunikation och Luleå tekniska universitet. Finansiärer är EU:s strukturfond, Länsstyrelsen i Norrbotten län, Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Piteå kommun, Längmanska företagarfonden samt de deltagande företagen.