Röster om IUC Norrbotten

Aktuellt

Vi söker fler medarbetare

IUC Norrbotten verkar inom branscherna verkstad, energi och miljö, trä och industriellt byggande samt elektronik/IT. Ökad konkurrenskraft, affärsförmåga, kompetensförsörjning och mångfald/jämställdhet är avgörande framtidsfrågor för dessa branscher. Allt vi gör bygger på möjligheten att skapa konkreta affärer i företagen. Vi ser fram emot din ansökan som Marknadskoordinator eller anbud för Produktuvecklare eller Affärsutvecklare. Läs mer om tjänsterna här >>

Rapport: Behovsanalys basindustri

Under Industridagarna presenterade IUC Norrbotten tillsammans med basindustrin en gemensam behovsanalys som genomförts under april–december 2016. Den visar direkt på vilka kompetenser och tjänster som basindustrin i regionen har ett behov av. Insikterna i rapporten beskriver hur små och medelstora företag i regionen kan möta basindustrins direkta behov och skapa mer affärer. Ladda gärna hem en pdf på sammanfattningen av behovsanalysen här: Behovsanalys_basindustri_2017.pdf  

Industridagarna 2017

IUC Norrbotten arrangerar tillsammans med Smurfit Kappa Piteå, BillerudKorsnäs, SCA Obbola och LKAB Industridagarna 2017. Industridagarna syftar till att skapa en bra dialog mellan basindustrin och dess leverantörer. En förutsättning för att regionen ska behålla och öka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. På fyra orter kommer leverantörer få möjlighet att ta del av basindustrins behov och delta i dialogen hur man tillsammans ökar förutsättningar för bra affärer. - Under 2016 har vi genomfört en gemensam behovsanalys tillsammans med basindustrierna. Efter att ha intervjuat 54 personer har vi en tydlig bild hur små och medelstora företag kan möta basindustrins direkta behov och skapa nya och fler affärer. Rapporten kommer att presenteras under dessa fyra dagar, säger Mikael Gunnari projektledare IUC Norrbotten. Turnén kommer att påbörjas i Piteå där Smurfit Kappa Piteå och SCA Munksund står som värdar. - Vi ser positivt på denna typ av samarbete där vi tillsammans med våra leverantörer kan utveckla vår affär, säger Per Swärd, Smurfit Kappa Piteå. - Genom dialog hoppas vi kunna bli bättre tillsammans och hitta nya samarbeten, säger Per Strand, SCA Munksund. Datum för Industridagarna 2017: Piteå den 23 februari, Kalix den 1 mars, Umeå den 30 mars och Malmberget den 25 april.   För mer information: www.industridagnorr.se  

Våra projekt

30 March


Industridagarna 2017 - Umeå

Industridagarna 2017 arrangeras av IUC Norrbotten tillsammans med SCA Obbola den 30 mars.
Vad krävs av framtidens leverantörer till basindustrin? Industridagarna skapar möjlighet för bättre gemensamma affärer.
Industridagarna vill skapa en bra dialog mellan basindustrin och dess leverantörer – vi ser det som en förutsättning för att regionen ska behålla och öka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. I den gemensamma dialogen hoppas vi kunna hitta nya affärsmöjligheter och bättre relationer.  Det här är ett unikt tillfälle att ta del av de utmaningar som de stora aktörerna i basindustrin står inför, och vilka behov de har framgent och hur framtidens leverantör till basindustrin ser ut.
Under Industridagarna kommer IUC Norrbotten tillsammans med basindustrin presentera en gemensam behovsanalys som genomförts under april–december 2016. Den visar direkt på vilka kompetenser och tjänster som basindustrin i regionen har ett behov av. Insikterna i rapporten beskriver hur små och medelstora företag i regionen kan möta basindustrins direkta behov och skapa mer affärer. Ett underlag som vi hoppas ska leda till många intressanta diskussioner och möjligheter till affärsutveckling.
Anmälan och program: www.industridagnorr.se

4 April


Rekrytering

Ett företags möjligheter till utveckling och konkurrenskraft är starkt kopplat till företagets förmåga att attrahera de bästa medarbetarna. Det ställer krav på en snabb, smidig, träffsäker och kostnadseffektiv rekryteringsprocess. Urval, annonsering, intervju, referenstagning är bara några delar i processen. Du som är ansvarig för rekryteringen på ditt företag måste ha rätt verktyg för att processen ska bli smidig. Hur attrahera och säkerställa rekrytering av de bästa medarbetarna, minimera risken för diskriminering och samtidigt bygga sitt arbetsgivarvarumärke? Tisdag 4 april klockan 9.00-16.00 Plats: Luleå. Vi återkommer med lokal. Nivå Start: För dig som är ny inom området Avgift: 2 500 kr ex moms/person. Vi behöver minst 8 stycken deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Kursledare: Merja Kenttälä, HR-konsult Anmälan senast 22 mars. Mer information: Denna utbildning riktar sig i första hand till deltagare i projektet Kompetenslyft Industri. Övriga erbjuds deltagande i mån av plats. Kontakta Sofia Lampa, projektledare IUC Norrbotten för mer info kring utbildningens innehåll samt anmälan.  


EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Detta är en aktivitet inom projektet Kompetenslyft Industri som drivs av IUC Norrbotten. Kompetenslyft industri är ett projekt där vi arbetar med strategisk kompetensförsörjning. I projekt får de anställda möjlighet till skräddarsydda och anpassade utbildningsinsatser. Finansiärer är EU:s strukturfond (ESF), Länsstyrelsen i Norrbotten län, Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Piteå kommun, Kalix kommun samt de deltagande företagen.

24 April


Tänka nytt - ledarskap och genus

[caption id="attachment_1488" align="alignright" width="150"]
Fredrik Eklöf
Fredrik Eklöf[/caption] Internatutbildning för chefer och mellanchefer Intensiv och exklusiv utbildning lunch till lunch med en av Sveriges främsta ledarskapskonsulter med genuskompetens. Fredrik Eklöf från Kichisaga har utbildat ledare i börsbolag, mindre företag och många andra organisationer i Europa och Afrika med stor framgång. · Hur blir jag bättre på att leda människor som inte är som jag? · Vilka är mina blinda fläckar kring genus och mångfald? · Vad är nästa steg för min organisation för att utveckla ledarskap, mångfald och inkludering? Tid: 24-25 april 2017, lunch till lunch. Plats: Furufjärdens gästgiveri, Luleå Ingår: Utbildning, kost och logi är kostnadsfritt. Anmälan senast 7 april. Begränsat antal platser. Vid förhinder kan din bokning överlåtas till annan person inom organisationen. Icke meddelad frånvaro debiteras 4 995 kr exkl moms. Mer information: Denna utbildning riktar sig i första hand till deltagare i projektet MångVäx. Övriga erbjuds deltagande i mån av plats. Kontakta Sofia Lampa, projektledare IUC Norrbotten för mer info kring utbildningens innehåll samt anmälan.


MångVäx drivs av IUC Norrbotten tillsammans med Plan Sju kommunikation och Luleå tekniska universitet. Finansiärer är EU:s strukturfond, Länsstyrelsen i Norrbotten län, Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Piteå kommun, Längmanska företagarfonden samt de deltagande företagen.

25 April


Industridagarna 2017 - Malmberget

Industridagarna 2017 arrangeras av IUC Norrbotten tillsammans med LKAB den 25 april.
Vad krävs av framtidens leverantörer till basindustrin? Industridagarna skapar möjlighet för bättre gemensamma affärer.
Industridagarna vill skapa en bra dialog mellan basindustrin och dess leverantörer – vi ser det som en förutsättning för att regionen ska behålla och öka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. I den gemensamma dialogen hoppas vi kunna hitta nya affärsmöjligheter och bättre relationer.  Det här är ett unikt tillfälle att ta del av de utmaningar som de stora aktörerna i basindustrin står inför, och vilka behov de har framgent och hur framtidens leverantör till basindustrin ser ut.
Under Industridagarna kommer IUC Norrbotten tillsammans med basindustrin presentera en gemensam behovsanalys som genomförts under april–december 2016. Den visar direkt på vilka kompetenser och tjänster som basindustrin i regionen har ett behov av. Insikterna i rapporten beskriver hur små och medelstora företag i regionen kan möta basindustrins direkta behov och skapa mer affärer. Ett underlag som vi hoppas ska leda till många intressanta diskussioner och möjligheter till affärsutveckling.
Anmälan och program: www.industridagnorr.se