2017-09-22

Effektiva och hållbara transporter

Tillväxtverket erbjuder tillverkande företag att söka finansiering från en ny pilotsatsning inom transport och logistik. Sök en check för att anlita en konsult som ser över er logistik och tar fram förslag till förbättrade transportlösningar för ert företag. Tillväxtverket finansierar upp till 75%, max 100 000 kr. Undersök vad i logistikkedjan som kan stärkas, analysera och kartlägg era transportbehov. Kanske kan effektivare packning, lageroptimering, samordnade transportlösningar eller kombitransporter bli ert sätt att öka lönsamheten? Vem kan söka?

  • Tillverkande företag i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrlands län.
  • Företag med 1-49 anställda. Ägare som arbetar aktivt i företaget kan räknas som anställd.
  • Företag som inte är i ekonomiska svårigheter.
Ansökningsperiod 9-30 oktober. Skicka in din ansökan och läs mer på Tillväxtverkets hemsida >>  

2017-09-22

Teknikforum hos Billerud Korsnäs Karlsborg

Adopticum och IUC Norr genomförde via projektet OMIN ett lyckat och uppskattat teknikforum vid Karlsborgs pappersbruk i onsdags. Det skedde tillsammans med Billerud Korsnäs Karlsborg samt inbjudna teknikföretagen; Ductus PreEye, Optimation, MBV Systems, Damill, CorrVision, Datapolarna samt Swerea Mefos. OMIN (optisk mätteknik för ett Innovativt näringsliv) är ett strukturfondsprojekt med målet att tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserat på optisk mätteknik. Projektet drivs av stiftelsen Adopticum, med stöd av IUC (industriellt utvecklingscentrum norr). Billerud Korsnäs Karlsborg, tillsammans med övrig basindustri i regionen, står inför en rad utmaningar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Införandet av ny teknik, digitalisering och användandet av t.ex. optisk mätteknik är en väg för att förbättra och effektivisera i process- och produktionsflödet. Under dagens teknikforum deltog berörd personal från Karlsborg som berättade och visade var i produktionen de vill se förbättringar och effektiviseringar. De deltagande teknikföretagen bidrog till samtal, med konkreta råd, tips och idéer. Genomfört idégenererande teknikforum var en möjlighet för Billerud Korsnäs Karlsborg att på ett informellt sätt möta och inleda dialog med företag som har kompetens och erfarenhet inom optisk mätteknik. För de deltagande teknikföretagen var dagen en bra chans att träffa berörda chefer och personal vid Karlsborg. Under dagens identifierades ett antal applikationsområden att jobba vidare med. Via optisk mätteknik finns potentiella lösningar för ett antal av de utpekade förbättringsområdena. Läs mer om projektet: www.adopticum.se/OMIN Teknikforumet hos Billerud Korsnäs Karlsborg är den första i ett antal tilltänkta liknande dagar hos övriga basindustriföretag under 2017 och 2018. Billerud Korsnäs Karlsborg

2017-09-15

IUC Norr AB etableras i Gällivare

Nu kommer Industrisamverkan i Malmfälten med IUC Norr AB igång. Sedan 1,5 år tillbaka har IUC Norr AB (IUC Norrbotten) och Gällivare kommun fört en nära dialog om vikten av att utveckla industrin och ett industrinätverk på regional/nationell nivå tillsammans med Malmfälten. -”Vi har genomfört flertal samarbetsträffar och diskuterade flera scenarier för ett samarbete de kommande åren”, säger Anders Högström på IUC Norr AB. På IUC Norrbottens årsstämma den 15 juni 2017 presenterades en handlingsplan för att tillsammans utveckla regionens industriella SMF. Medverkande företag, flera kommuner i Norr- och Västerbotten och Region Norrbotten gav ett starkt stöd till satsningen. Nu är samarbetsavtalet med Gällivare kommun klart och operativt samarbete och en fysisk etablering kommer inom kort. Fokus i samarbetet är att i samverkan med Gällivare kommun åtar sig IUC Norr att genomföra strategiska affärsutvecklingsinsatser riktade till industri- och teknikföretag med tillväxtpotential genom väl fungerande arbetsprocesser, samt erfarna och kompetenta företagsutvecklare. I regeringens handlingsplan Smart Industri konstaterar man att störst tillväxtpotential finns i de små och medelstora industriföretagen i Sverige. Här vill man ökar förmågan hos våra industri- och teknikföretag att konkurrera framgångsrikt både lokalt, regionalt och nationellt/internationellt. "Människor med olika ansvarsområden i en stor, men också sårbar, traditionell industriregion måste arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål", säger Andreas Hinzer, Utvecklingschef i Gällivare. Att fördjupa samarbete och etablering leder till ett stabilare och effektivare resultat för Gällivare, Malmfälten, IUC och Region Norr.

2017-08-15

Seminarium: 3D-printning/additiv tillverkning

IUC Norrbotten AB, Luleå Tekniska Universitet, Swerea Mefos samt Handelshögskolan och Institutionen för Naturvetenskap och Teknik vid Örebro Universitet, som handleder en gemensam doktorand, inbjuder härmed till ett öppet seminarium om 3D-printnings/additiv tillverkningsinverkan på affärsutveckling, affärsmodeller, värdekedjor, kunderbjudanden, produktdesign, produktionssystem och logistik Datum och tid: 14 sept klockan 12.30-16.00 Plats: Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå Moderator: Nader Asnafi Program 12.30-13.15 Swereas forskningsverksamhet inom additiv tillverkning/3D-printning Beredning, tillverkning och kontroll av metall, komposit, plast, sandformar för gjutning m.m. M Sc. Maria Bergenstråhle 13.15-13.25 Förstudie med avseende på Industri 4.0 Anders Högström, affärsutvecklare, IUC Norrbotten 13.25-13.55 3D-printning av metalliska material Fördelar och begränsningar, hur dessa fördelar och begränsningar inverkar på komponentdesign, hur metoden kan inkluderas i befintliga produktionssystem, 3D-printning kontra produktionsvolymens storlek, material som man kan printa ut idag, tillämpningarna inom tillverkningsindustrin m.m. Professor Nader Asnafi 13.55-14.30 Business cases, kostnader och intäkter, affärsmodeller, kunderbjudanden, värdekedjor. –Vad vet vi idag och vilka förväntningar finns för framtiden? Doktorand Tawfiq Shams 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 3D-printningens roll för framtidens kunderbjudanden, affärsmodeller, värdekedjor… Professor Christina Öberg, doktorand Tawfiq Shams och professor Nader Asnafi 15.30-16.00 Status och utveckling av modeller och experiment för additiv tillverkning Professor Lars-Erik Lindgren Seminariet är öppet och kostnadsfritt för privatpersoner, medarbetare i/på alla organisationer/företag och alla studenter. Antal platser är dock begränsat. Först till kvarn… Vänligen anmäl dig via e-post till maskin@oru.se senast den 11 september 2017. Varmt välkommen! Åsa Tjärnberg, VD IUC Norrbotten AB Prof. Lars-Erik Lindgren Luleå Tekniska Universitet M Sc Maria Bergenstråhle Swerea Mefos Prof. Nader Asnafi Prof. Christina Öberg Örebro Universitet    

2017-07-03

Pressmeddelande: IUC Norrbotten ändrar firmanamn till IUC Norr

IUC Norrbotten ändrar firmanamn till IUC Norr och utökar sitt verksamhetsområde till Norrbotten och Västerbotten. I samband med detta beslut på bolagsstämman 15 juni 2017 togs även beslutet om att erbjuda ytterligare ett antal företag, kommuner och organisationer att bli delägare i IUC Norr. Syftet med nyemissionen är att skapa ökade möjligheter till riktade satsningar för att utveckla industrin. Detta kommer att ytterligare öka engagemanget från IUC Norrs målgrupp av små och medelstora företag, stora företag i regionen samt från de kommuner och branschorganisationer som finns i företagens närhet, säger Anders Wäppling styrelseordförande IUC Norr. Det är viktigt att IUC fortsätter att initiera strategiska och samordnade affärsdrivande satsningar som förflyttar regionens industri. Vi ska ta en operativ och tydlig position i regionens innovationssystem. Vi ska uppfattas som effektiv och ”modern” tillväxtmotor med ett jämställt och hållbart förhållningssätt, säger Åsa Tjärnberg vd IUC Norr.   IUC Norr AB är ett regionalt utvecklingsföretag för små och medelstora industriella företag inom verkstad, energi och miljö, elektronik/IT, trä och industriellt byggande, samt nya tillväxtområden. Huvuduppgiften är att skapa tillväxt i Norrbottens och Västerbottens näringsliv och främst i basindustrinära, produktägande, entreprenörsledda företag.  Mer information: Åsa Tjärnberg, vd 070-326 88 11 asa.tjarnberg@iucnorrbotten.se Anders Wäppling, styrelseordförande 070-665 31 83 anders.wappling@iucnorrbotten.se

2017-05-23

Årsstämma 2017

  Välkommen till seminarium och IUC Norrbottens årsstämma. Tema: Kraftsamling och samverkan för tillväxt inom industrin i norra Sverige. Datum: Torsdag den 15 juni 2017. Plats: Regionhuset, Robertsviksgatan 7, 972 41 Luleå. Är du intresserad av regionens tillväxt? Vilka utmaningar och möjligheter ser företagen? Hur kan vi samverka för att skapa tillväxt i ert företag, och förflytta ditt företag till ett önskat läge? Kom och inspireras av konkreta exempel där företag berättar om sin förflyttning. Du kan anmäla dig till Årsstämma 2017 och/eller Seminarium + lunch.   PROGRAM 08.30 – 09.00 Registrering och kaffe.   09.00 – 09.10 IUC Norrbotten hälsar välkommen. Åsa Tjärnberg, vd och Anders Wäppling, styrelseordförande.   09.10 – 09.40 Internationalisering för SMF. Stödjande arbetsprocesser för att expansion på större marknader. Erfarenheter och fortsatta satsningar i norra Sverige. Kajsa Fasth, IUC Norrbotten. Deltagande företag från projekt Pegin XL berättar om sina erfarenheter från exportresan.   09.40 – 10.20    Smart industri och digitalisering. Moderator: Anders Högström, IUC Norrbotten Smart Industri och digitalisering – aktuella satsningar riktade till industri- och teknikföretag i norra Sverige det kommande året. Hur kan ditt företag utvecklas genom den nya tekniken? Anders Högström, IUC Norrbotten Effektivisering av företagens tillverkningsprocesser. Birgitta Öjmertz, Programdirektör Swerea IVF samt Produktionslyftet 2030. Nya innovativa affärsmodeller för process/IT-företag. Wiebke Reim och Vinit Parida, Entrepreneurship and Innovation, LTU.   10.20 – 10.50 Kaffe och nätverkande   10.50 – 11.20 Industridagarna, för bättre gemensamma affärer. Moderator: Jonna Barsk, SSAB. Redovisning av resultat från fördjupad behovsinventering hos basindustrin och industriella SMF i Norrbotten och Västerbotten. Framgångsrikt samarbete med strategiska och innovativa underleverantörer. Erfarenheter samt satsningar de kommande åren. Charlotta Engman, platschef BillerudKorsnäs Karlsborg. Niclas Tidström, IUC Norrbotten.   11.20 – 11.50 Kraftsamling och ökad regional samverkan för att utveckla regionens industriföretag. Etablering och lansering av ett regionalt industrinätverk i norra Sverige. Anders Högström, IUC Norrbotten. Lisa Ek, LTU Business. Industrisamverkan i Region Skåne. Jenny Bramell, IUC Syd.   11.50 – 12.30 Panelsamtal: Hur kan vi över kommun och länsgränser kraftsamla och samverka kring industriell utveckling i norra Sverige? Maria Stenberg, regionråd, Region Norrbotten. Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten. Tomas Öhlund, näringslivsutvecklare, Skellefteå kommun. Andreas Hinzer, utvecklingschef, Gällivare kommun. Andreas Lundqvist, Luleå Näringsliv   12.30 – 13.30 Lunch Restaurang Solsidan   Årsstämma IUC Norrbotten AB 13.30 – 14.00 Registrering. 14.00 – 16.00 IUC Norrbottens årsstämma.   Anmäl dig till info@iucnorrbotten.se senast 8 juni 2017. Vänligen ange namn, företag, faktureringsadress i din anmälan samt om du deltar på årsstämma och/eller seminarium + lunch. Meddela ev specialkost. Årsstämman är kostnadsfri. Seminariet och lunchen kostar 200 kr.   Vid ev frågor kontakta Annika Glim 070-260 69 36.

2017-05-04

Seminarium: Digitalisering – hur ska ditt företag möta utmaningarna?

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Den innebär genomgripande och snabb förändring. Välkommen till B2B Forum kring digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag. Seminariet arrangeras av IVAs projekt Smart industri tillsammans med IVA Nord, Region Norrbotten och IUC Norrbotten. Utgångspunkt är utmaningarna för företag att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter:

  • Finns rätt kompetens?
  • Effektiv omvärldsbevakning?
  • Beredskap att samarbeta med andra?
  • Ledarskap som får hela företaget att gör digitaliseringens utmaningar till möjligheter?
Vid forumet får du:
  • Inspirerande exempel på hur företag tacklar digitaliseringen.
  • Tillfälle till erfarenhetsutbyte som ger inspiration och tips om hur ditt företag kan ta nästa steg i digitaliseringen och vilka du kan samarbeta med då.
  • Veta vilka initiativ regeringen, myndigheter tagit och andra aktörer tagit och föreslå vad du tycker de borde göra för att underlätta digitaliseringen av SME-företag.
  Datum och tid: Torsdag 18 maj 2017 kl 10.00-15.30 Plats: Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå Seminariet är kostnadsfritt. Mer information och anmälan >>

2017-04-13

Förstudie Industri 4.0

Förstudie Industri 4.0 har påbörjats. Förstudien handlar om en gapanalys som visar på skillnaden mellan den regionala industrins produktionssystem och den framtidsbild som Industri 4.0 inducerar. Läs mer om förstudien här>> eller kontakta projektledare Jarkko Erikshammar, 070-668 97 72, jarkko.erikshammar@itid.se för ytterligare information.

2017-02-24

Vi söker fler medarbetare

IUC Norrbotten verkar inom branscherna verkstad, energi och miljö, trä och industriellt byggande samt elektronik/IT. Ökad konkurrenskraft, affärsförmåga, kompetensförsörjning och mångfald/jämställdhet är avgörande framtidsfrågor för dessa branscher. Allt vi gör bygger på möjligheten att skapa konkreta affärer i företagen. Vi ser fram emot din ansökan som Marknadskoordinator eller anbud för Produktuvecklare eller Affärsutvecklare. Läs mer om tjänsterna här >>

2017-02-23

Rapport: Behovsanalys basindustri

Under Industridagarna presenterade IUC Norrbotten tillsammans med basindustrin en gemensam behovsanalys som genomförts under april–december 2016. Den visar direkt på vilka kompetenser och tjänster som basindustrin i regionen har ett behov av. Insikterna i rapporten beskriver hur små och medelstora företag i regionen kan möta basindustrins direkta behov och skapa mer affärer. Ladda gärna hem en pdf på sammanfattningen av behovsanalysen här: Behovsanalys_basindustri_2017.pdf  

2017-02-16

Industridagarna 2017

IUC Norrbotten arrangerar tillsammans med Smurfit Kappa Piteå, BillerudKorsnäs, SCA Obbola och LKAB Industridagarna 2017. Industridagarna syftar till att skapa en bra dialog mellan basindustrin och dess leverantörer. En förutsättning för att regionen ska behålla och öka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. På fyra orter kommer leverantörer få möjlighet att ta del av basindustrins behov och delta i dialogen hur man tillsammans ökar förutsättningar för bra affärer. - Under 2016 har vi genomfört en gemensam behovsanalys tillsammans med basindustrierna. Efter att ha intervjuat 54 personer har vi en tydlig bild hur små och medelstora företag kan möta basindustrins direkta behov och skapa nya och fler affärer. Rapporten kommer att presenteras under dessa fyra dagar, säger Mikael Gunnari projektledare IUC Norrbotten. Turnén kommer att påbörjas i Piteå där Smurfit Kappa Piteå och SCA Munksund står som värdar. - Vi ser positivt på denna typ av samarbete där vi tillsammans med våra leverantörer kan utveckla vår affär, säger Per Swärd, Smurfit Kappa Piteå. - Genom dialog hoppas vi kunna bli bättre tillsammans och hitta nya samarbeten, säger Per Strand, SCA Munksund. Datum för Industridagarna 2017: Piteå den 23 februari, Kalix den 1 mars, Umeå den 30 mars och Malmberget den 25 april.   För mer information: www.industridagnorr.se  

2017-01-31

Gabriella Rymark ny områdesansvarig Skellefteåregionen

Gabriella Rymark rekryteras som områdesansvarig för industriutveckling i Skellefteåregionen inom IUC. Hon kommer i sin roll att arbeta ökad satsningar på befintliga industriföretag i Skellefteåregionen samt skapa ökad samverkan och genom bildande av ett industriellt nätverk förankrat med regionens industri- och teknikföretag. - Det känns väldigt bra att rekrytera Gabriella till vårt team. Gabriella kommer med sina erfarenheter både inom byggindustri, jämställdhet och eget företagande att kunna bidra med nya infallsvinklar och kraftsamla kring industriell utveckling. IUC Norrbotten har i sin roll som tillväxtmotor ett tydligt mål i att utveckla industrin i norra Sverige och förflytta företagen till en starkare position, säger Anders Högström, IUC Norrbotten Gabriella kommer närmast från Riksbyggen där hon verkat som kund- och verksamhetsansvarig för Riksbyggens hyresrätter. Hon har tidigare haft roller som inköpare, projektledare, controller samt byggnadsingenjör med inriktning mot stål- och betongkonstruktioner. Även vice vd i Memoteknik AB, ett familjeföretag inom telekomindustrin. Gabriella är även en av grundarna till Skeva, ett jämställdhetsnätverk i Skellefteå. - Jag är både glad och stolt över uppdraget att tillsammans med mina kollegor inom IUC Norrbotten utveckla industrin i Skellefteåregionen. Vi ska vara en del i att industrin fortsätter skapa hållbar tillväxt och arbetstillfällen i hela regionen, säger Gabriella Rymark.   IUC Norrbotten är ett regionalt utvecklingsföretag för små och medelstora företag inom verkstad, energi och miljö, trä och industriellt byggande samt elektronik/IT. IUC Norrbotten är företagsnärmast. Vi ägs av industrin och kan branschens utmaningar och möjligheter. IUC Norrbotten är affärsdrivande. Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge. Våra insatser bidrar till ökad tillväxt i regionen.

2017-01-16

Åsa Tjärnberg ny VD för IUC Norrbotten

Åsa Tjärnberg har en bakgrund som affärsområdesansvarig hos elektronikkoncernen Arrow Components i Kista med Norden som arbetsfält. Vid återkomsten till Norrbotten blev hon anställd på marknadsavdelningen hos Gestamp Hardtech. Sedan åtta år har Åsa Tjärnberg arbetat vid IUC Norrbotten som projektledare med fokus på kompetensförsörjningsfrågor. - Jag är säker på att Åsa med sin erfarenhet och bakgrund kommer att bidra till att IUC Norrbotten utvecklas ytterliga i sin roll som tillväxtmotor för industrin. Det känns tryggt att ha Åsa vid rodret då hon har en djup kunskap om näringslivet och kan industrin, säger Anders Wäppling, styrelseordförande IUC Norrbotten. - Industrin har en avgörande framtidsroll för tillväxt regionalt och nationellt. IUC Norrbotten ska vara och är delaktiga i ansvaret för att driva denna utveckling framåt. Jag är stolt över uppdraget och tillsammans med övriga medarbetare kommer vi att fortsätta öka konkurrenskraften i industrin genom att förflytta företag, individer och regionen till önskvärt läge, säger Åsa Tjärnberg. Anders Högström, tidigare VD för IUC Norrbotten, kommer att arbeta kvar inom organisationen. Anders kommer att verka som senior affärsutvecklare med fokus på att bredda samarbetet med parterna inom innovationssystemet. Han får även ansvar för bildandet av ett industriellt nätverk i norra Sverige. Åsa kommer att tillträda i sin roll som VD den 1 februari 2017.

2016-12-22

Cirkulär ekonomi – hållbarhet och affärer går hand i hand

Hur kan egentligen gruv-, stål- och pappersindustrins restprodukter och biprodukter komma till bättre nytta än att läggas på deponi? Hur kan vi finna nya applikationsområden för dessa rest- och biprodukter om vi tittar bransch- och gränsöverskridande? Cirkulär ekonomi är ett av de snabbast växande affärsområdena. Inom förstudien Arcti©Lean har man undersökt basindustrins behov av att själv internt eller externt hantera sina sidoflöden, rest- och biprodukter, på ett mer kostnadseffektivt sätt än hittills. Förstudien har även grovräknat affärspotentialen samt visat på skillnader mellan Sverige, Norge och Finland. - Intresset att delta i förstudien har varit stort, intresserat och positivt. Företagen ser det som viktigt både ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv som affärsmässigt perspektiv att minimera rest- och biprodukterna (sidoflöden) från sin verksamhet. Företagens miljöansvariga har därför intresserat bidragit i förstudien, då de vill finna nya tillvägagångssätt och nya kompletterande applikationsområden där rest- och biprodukterna (sidoflödet) kan göra bättre nytta, komma till användning, istället för att deponeras internt eller externt, säger Niclas Tidström IUC Norrbotten. Den största delen av avfall cirkulerar inte eller används inte på något sätt. Nordkalotten är rik på råvaror såsom malmer, mineraler, skog och sjömat/fiskeindustri. Mestadels transporteras söderut och förädlas utanför regionen. Genom att ytterligare tillvarata och vidareförädla råvarorna förblir större andel värdeskapande kvar i norr. Det kommer att resultera i fler regionala arbetstillfällen i kombination med en ökad miljöhänsyn. Det finns enorm potential i ökat värdeskapande i norr genom att se värdekedjor över nationsgränserna inom Nordkalotten. När man ser regionen som en helhet, samt tittar branschöverskridande, är det också lättare att identifiera optimala infrastrukturlösningar samt uppnå affärskritiskt volym. Artic Lean drivs av Kemin Digipolis Oy tillsammans med IUC Norrbotten och Sintef Nord AS. Finansiärer är EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Nord, Länsstyrelsen i Norrbotten län, Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Piteå kommun, Laplands förbundet och Nordkalottrådet.

2016-11-30

Vad har jämställdhet med innovationskraft att göra?

Det är inte så lätt att se hur de horisontella kriterierna ska genomsyra EU-finansierade projekt som till synes handlar om helt andra saker. IUC:s projekt MångVäx kontaktades av Bobic, ett klusterinitiativ inom Piteå Science Park AB, som hade det behovet. Bobic arbetar med utveckling av regionens biobaserade industri och verkar för innovation och steg mot kommersialisering. Hur kan jämställdhet och normkritik bli en kraft i den utvecklingen? Inom MångVäx jobbar vi med skräddarsydda utvecklingsprocesser i åtta företag för att hjälpa dem gå från ord till handling och bli mer jämställda och normbreda. Just innovationskraften är ett viktigt argument för dessa företag. Olikheter i en grupp ökar prestation och kreativitet, förutsatt att man förmår ta tillvara olikheterna och ser dem som en styrka. Jämställdhet leder alltså inte bara till en trevligare arbetsplats, det leder till bättre problemlösning och mer innovativ verksamhet. MångVäx och Bobic gjorde gemensam sak och ordnade ett seminarium där kunskap om jämställdhet ställdes bredvid kunskap om innovationsprocesser. Vi hade ledande experter från olika delar av landet och anlitade en genuskunnig moderator från företaget Kichisaga som höll ihop det hela och hjälpte oss att göra kopplingarna mellan de två kunskapsområdena. Malin Lindberg, tf professor från LTU redogjorde för aktuell forskning inom inkluderande innovation. Mattias Axelsson, författare till boken ”Växla upp innovationskraften”, berättade om partnerskap som medel för ökad innovationskraft. Madelene Lindberg, senior manager på Volvos Cars IT Innovation Office visade hur olikheter är en kraft i innovationsprocessen i Volvos produktutveckling. Fredrik Eklund, förändringskonsult och genusexpert, modererade och hjälpte experterna att koppla ihop sina kunskaper. - Det blev en dag med nya insikter. Vi fick prov på hur jämställdhet och inkludering kan genomsyra även tekniskt inriktade projekt. När olikheter blir önskvärt och intressant öppnas dörren till nytänkande. När var och en i en grupp får vara sig själv på riktigt och verkligen använda sin breda kompetens kommer gruppen som helhet fram till smartare lösningar, säger Gunnel Vidén, samverkanspart i MångVäx. Det är när det skaver lite, när det blir lite obekvämt och jobbigt som det händer spännande saker. Utanför komfortzonen finns de nya idéerna. Att arbeta med de horisontella kriterierna handlar om att utmana sig själv och vara öppen för att nya infallsvinklar och olika erfarenheter fördjupar och förbättrar processen.

2016-09-01

ArticLean

ArticLean är en förstudie med syftet är att visa basindustrins behov av att själv eller externaliserat hantera sina sidoflöden, bioprodukter och restprodukter, på ett mer kostnadseffektivt sätt än hittills. Förstudien kommer att grovräkna affärspotential av eventuella externaliseringen samt att visa skillnader mellan de berörda länderna Sverige, Norge och Finland. Kampen mot klimatförändring och sparandet av naturresurser har startat cirkulära ekonomin, som är ett av de snabbaste växande nya affärsområdena. Den största delen av avfall cirkulerar inte eller används inte på något sätt. Nordkalotten är rik på råvaror såsom malmer, mineraler, skog och sjömat/fiskeindustri. Mestadels transporteras söderut och förädlas utanför regionen. Genom att vidareförädla råvarorna förblir större andel värdeskapande kvar i norr och det kommer att resultera i fler regionala arbetstillfällen och en ökad miljöhänsyn. Artic Lean drivs av Kemin Digipolis OY tillsammans med IUC Norrbotten och Sintef AS. Finansiärer är EU:s strukturfond, Länsstyrelsen i Norrbotten län, Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Piteå kommun, Laplands förbundet och Nordkalottrådet.  

2016-07-01

Affärs- och nätverksutvecklare

IUC driver utvecklingsprojekt för små och medelstora industriföretag inom verkstad, energi och miljö, trä och industriellt byggande samt elektronik/IT i norra Sverige. Dina arbetsuppgifter: • Företagsrekrytering, behovsinventering och affärsutveckling inom pågående strukturfondsprojekt (TmU, OMIN) • Utveckla ett industri-nätverk i Skellefteåregionen. Du är en erfaren affärsutvecklare med förmåga att coacha andra till framgång. Du har god kännedom om regionens näringsliv och är bra på att samarbeta och inkludera, utan att diskriminera. Du bidrar med kunskap om kommersialisering, försäljning och internationella affärer. Ansökan med personligt brev och CV senast den 5 augusti 2016. Urval görs löpande så välkommen med din ansökan redan idag.   Här hittar du fullständigt underlag kring tjänsten.

2016-07-01

Nya styrelseledamöter

Vi hälsar Anne Karlenius, tidigare kommunchef Luleå kommun och Annelie Fredriksson, verksamhetschef Åbyns Bygg välkomna till IUC Norrbottens styrelse. - Först och främst vill jag tacka för förtroendet att gå in i IUC Norrbottens styrelse. Ett fint uppdrag och ett stort ansvar som jag ser väldigt mycket framemot. Tillväxtfrågor ligger mig varmt om hjärtat och de små och medelstora företagen har en stor potential. IUC Norrbotten har en viktig roll att bidra till regionens utveckling, säger Anne Karlenius. - Jag vill tacka för förtroendet att bli invald i styrelsen för IUC Norrbotten. Det känns så spännande och intressant att få lära mig mer om nya verksamheter i Norrbotten. Dessutom ser jag fram emot att arbeta i en styrelse med så erfarna och kompetenta personer som ingår i styrelsen för IUC och även övriga medarbetare i IUC, säger Annelie Fredriksson. Styrelsen för IUC Norrbotten består sedan tidigare av Anders Wäppling, ordförande och styrelseledamöterna Thomas Björnström, Tekniska Verken i Kiruna, Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg, Stina Blombäck, tidigare Billerud Korsnäs, och Fredrik H Larsson, SKF. - Det är väldigt roligt att vi fått in Anne och Annelie som nya ledamöter i IUC Norrbottens styrelse. Det är en styrka att våra styrelseledamöter har en bred spridning gällande bransch och erfarenhet, säger en nöjd Anders Wäppling, ordförande IUC Norrbotten.

2016-06-30

Behovsinventeringar­­

IUC Norrbotten genomför en behovsinventering hos basindustrin och dess underleverantörer. Detta genomförs inom projektet TmU (Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin). Totalt har vi genomfört 40 stycken under våren och under hösten kommer vi att genomföra ytterligare 60 stycken. - Vi kan se några klara trender. I sin relation med basindustrin behöver underleverantörerna förbättra sitt arbete med arbetsmiljö och säkerhet. Det råder brist på spetskompetens inom processindustrin inför kommande pensionsavgångar. Basindustrin ser också möjligheter till samverkan mellan mindre underleverantörer för bredare åtaganden, säger Mikael Gunnari, projektledare IUC Norrbotten. Projektet kommer att presentera en sammanställning av behoven hos basindustrin under hösten. Aktiviteter baserade på behov hos regionens små och medelstora företag är uppstartade och kommer att intensifieras under hösten.

2016-04-28

Alla behövs på framtidens arbetsmarknad

Teknikcollege, i samarbete med IUC Norrbotten, bjuder in elever till föreläsning i Arbetsmarknadskunskap. Genom inspiration och kunskap ges en bättre bild om vilka jobb som finns i framtiden, hur man får dem och vad jobben innebär. Fokus ligger på yrken inom teknik och industri. - Det känns väldigt viktigt att ge våra unga en bild om vilka yrken som finns så att de får de rätta förutsättningarna för göra medvetna och väl underbyggda studie- och yrkesval. Vi brukar kalla det för världens jobbigaste lektion, säger Ted Radgren, Projektledare Arbetsmarknadskunskap. Det är elever i Luleå, Piteå, Boden och Kalix som bjudits in till föreläsningen. Totalt är det cirka 700 elever anmälda. Föreläsningen genomförs i Piteå den 26 april och 27 och 28 april i Luleå. - Vi vill visa möjligheterna inom de olika branscherna. 32 procent av Sveriges befolkning kommer gå i pension till år 2025 och 30 000 ingenjörer behövs till år 2030. Kan vi få några av de här eleverna att välja industri eller teknik är det positivt, säger Åsa Tjärnberg, projektledare Teknikcollege och IUC Norrbotten. Detta är en aktivitet inom projektet Teknikcollege. Projektet är en länsövergripande satsning för kompetensförsörjning som syftar till att säkra framtidens kompetensförsörjning inom industrin i Norrbotten. Finansiärer är: Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå kommun, Piteå kommun och Kalix kommun.

2016-04-20

Gör plats – för människor och lönsamhet

Seminariet den 19 april handlade om att gå från tanke till handling. När diffust ”jämställdhetsarbete” blir till verklighet och påverkar företagets kultur börjar det hända saker. Alla människor får större utrymme att växa och bidra till utveckling. Erfarna företagsledare berättar om sina resor i retrospektiv. Företag som deltar i projektet MångVäx reflekterar om sina resor som pågår just nu. Det blev en eftermiddag fylld med kunskap och tips, och gungig blues med Silver Hair Blues Ladies. Pär Lärkeryd pratade om att dra nytta av människors kunskap, drivkraft och tankeförmåga. Med Per som vd gjorde verkstadsföretaget Indexator en kompetenshöjande resa och blev hela Sveriges goda jämställdhetsexempel. Arbetet startades som en rekryteringsfråga men kopplade sedan kopplade de det till värdegrund och jämställdhet till ekonomi och tillväxt. Per har tagit med sig arbetet till Norra Skogsägarna där de driver ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Mikael Långström driver Fältcom, ett av världens mest lovande företag inom Internet of Things och ett Gasellföretag i Sverige 2015. De har ett gediget jämställdhetsarbete som resulterat i nästan 40 procent kvinnor anställda. Mångväxföretagen avslutade eftermiddagen med en paneldiskussion. De reflekterade bland annat kring hur de går från ord till handling för ökad jämställdhet i respektive verksamhet. Plats på scenen fanns Mikael Nilsson, Relitor, John Bustnes, Swerea Mefos, Kent Eneris, BnearIT och Gunnel Vidén, Plan Sju kommunikation.

2016-03-02

Information till jurygrupper

För att sprida kunskap om MångVäx och öka projektets effekter har vi genomfört en informationsinsats för alla jurygrupper i Luleå Business Awards, fd Näringslivets pris. Vi bedömde att det priset berör de branscher som är målgrupp för MångVäx och att belöningar av den typen bidrar till att sätta normer och klimat i näringslivet. Insatsen genomfördes under två halvdagar för att ge så många jurygruppsmedlemmar som möjligt chans att delta. Uppslutningen var stor och de efterföljande samtalen visade att även engagemanget och intresset var stort. Insatsen hade tre delar. Först presenterade Luleå Näringsliv AB sina intentioner med priserna och påtalade vikten av att nomineringar och bedömningar är så fria som möjligt från begränsande normer och från diskriminering. Därefter berättade vi om MångVäx och gav en kort lektion med teori och praktiska exempel om normer, normsystem och normkritiskt tänkande. Till sist fick forskarna Jeaneth Johansson och Malin Malmström från Luleå tekniska universitet presentera resultatet från sin forskningsstudie ”Hur går snacket och vem får pengarna”. De har studerat ansökningar, bedömningsprocesser och beslut hos ett antal offentliga finansiärer. Resultatet visar tydligt att egenskaper och meriter bedöms olika beroende på om det är en man eller kvinna som uppvisar dem. Resultatet visar också att det är svårare för kvinnor att få tillgång till finansieringen. Vår bedömning är att bedömningsprocessen i jurygrupperna har många likheter med det som forskarna studerat. Reaktionerna från jurymedlemmarna visade också att så är fallet. De fann studien intressant eftersom den på ett vetenskapligt och trovärdigt sätt visar hur fördomar och normsystem fungerar i praktiken. Den efterföljande dialogen gav oss kvitto på att informationsinsatsen hade väckt nya tankar och gett insikter som kommer att påverka juryarbetet i rätt riktning. Därmed har vi också uppnått en större spridning i viktiga nätverk så att fler känner till MångVäx och startar förändringsprocesser i projektets riktning.

2016-02-05

Starka timmar om värdegrund

Utbildningsdagen den 4 februari visade upp goda exempel på värdegrundsarbete i små och stora organisationer. Just värdegrunden är basen när MångVäx-företagen ska gå från ord till handling i jämställdhet och mångfald. - Med en stark värdegrund som är genomarbetad och implementerad är det lättare att göra rätt hela tiden, även i de små dagliga besluten och handlingarna, säger Sofia Lampa, affärsutvecklare och projektpartner i MångVäx. Projektledare Åsa Tjärnberg, IUC, berättar att programmet har satts ihop för att inspirera och sprida erfarenheter. - Vi vill inte bara ha teori på de gemensamma träffarna i projektet. Det är också viktigt att förmedla hur andra har tänkt och gjort. Det finns ett viktigt lärande i det. HeleneLöwinger arbetar som konsult men berättade om den resa hon tidigare gjort i ett mindre verkstadsföretag. Hon menar att det aldrig går att skriva ner allt som ska innefattas i företagets värdegrund. Det är effektivare att jobba med kulturen. - Vi undersökte vilken kultur vi hade och bestämde sedan medvetet vad av den vi ville behålla och vad vi ville förändra. Kulturen i ett företag kan inte kopieras. Därför är den så viktig som konkurrensmedel. Ett sätt att implementera värdegrunden blev att ta med värdeorden som viktiga parametrar i utvecklingssamtalen. - Vi skapade ”höken”. Det stod för helhet, ödmjukhet, kompetens, engagemang och nytänkande. Det var stort intresse i diskussionerna när vi gick igenom varje ords betydelse med personalen, sa Helen Löwinger. Åsa Tomtén Jakobsson berättade om värdegrundsarbete i en stor organisation som Luleå kommun med 800 arbetsplatser och ännu fler kulturer. - En värdegrund måste kännas. Den kan inte bara vara utantilläxa. Det var en lång process i Luleå kommun att ta fram de tre orden i värdegrunden: engagemang, ansvarstagande och kompetens. Det var en ännu längre process att fylla orden med mening och att förankra dem och göra dem till ett verktyg i verksamheten. - Nu har vi kommit så långt i organisationen att vi brutit ner betydelsen av orden i jag-form. Engagemang betyder att JAG är lyhörd, motiverad och ser möjligheter. Då får de en tydligare påverkan i det dagliga arbetet, sa Åsa Tomtén Jakobsson.   Ett bra tips från Åsa var de tre diskussionsfrågor de har använt för att undersöka kulturen och värdegrunden på en arbetsplats. Uppgiften är att titta tre år framåt och svara på frågorna: Vad har vi utvecklat? Vad har vi bevarat? Vad har vi lämnat?   Ett annat tips var att prata om en persons utveckling som medarbetare i termer av konsumerande eller medskapande beteende. Beteenden som är konsumerande skymtar fram bakom ord som måste, drabbad, utsatt för, överlåta osv. Beteenden som är medskapande skymtar fram bakom ord som vill, del av, ansvarig, aktiv, understödjande osv. Till sist berättade Björn Hägg från Polarbröd om hur deras värdegrund genomsyrar allt som företaget gör. Han menade att storytelling är det viktigaste verktyget för att implementera värdegrunden. Och där har Polarbröd en rik historia att hämta från och de familjemedlemmar som en gång startade företaget är högst närvarande i den interna storytellingen. - Kulturen är egentligen bara hur vi GÖR saker. När vi anställer nya personer så ber vi dem att vara mycket uppmärksamma och skriva upp allt konstigt de ser. Där finns så mycket att lära av och att förbättra. Det går snabbt att bli hemmablind och börja göra som de andra brukar göra, sa Björn Hägg.

2016-01-28

Prata med Teknikcollege på Snapchat

Gymnasievalet pågår som bäst för alla niondeklassare, den 7 februari är sista ansökningsdag. På Teknikcollege i Norrbotten provar man ett helt nytt grepp: snapchat, för att nå ut med information om skolans utbildningar. Det är elever på skolan har hand om dialogen på skolans snapchatkonto. De svarar på frågor och lägger ut information på My story. – Det skapar engagemang och blir personligt när Teknikcollege elever är delaktiga. Vi ser redan efter kort tid mycket goda resultat i snapchatkampanjen. Planen är att fortsätta arbeta med detta och utveckla dialogen ytterligare, säger Anna Nilsson, rektor på Teknikcollege. Kampanjen är initierad av IUC Norrbotten, projektägare för projektet Teknikcollege, som ett led i att öka intresset för teknik, industri och IT. Studievägledare och lärare på skolan är delaktiga i hela kampanjarbetet som stöd till eleverna och för att kunna svara på frågor och hjälpa till med faktainformation. Eleverna som har hand om kommunikationen på Snapchat är positiva: – Snapchat är vardag för oss. Det känns kul få att berätta om Teknikcollege och vad vi gör på Snapchat. Jag har haft hand om kontot i drygt en vecka och lagt upp information på My story. Inläggen har över hundra visningar och antalet följare ökar, berättar Esther Jonsson, som går första året på tekniska programmet. Vad är snapchat? Snapchat, är ett annat sätt att kommunicera med bilder, men där försvinner bilden efter ett antal sekunder som man själv kan bestämma (1-10 sekunder). Bilden försvinner dock inte helt utan finns kvar i minnet. Varje användare har också ett “öppet” flöde, MyStory, där bilderna och filmerna finns kvar i 24 timmar. Snapchat är en tjänst som unga, 12-25 år, använder i nästan lika stor utsträckning som de använder Instagram. Fyra av fem 12-15 åringar använder Snapchat någon gång och tre av fem använder Snapchat dagligen. De flitigaste Snapchattarna är 12-15 åriga flickor där så många som tre av fyra använder det dagligen. Källa: Svenskarna och Internet 2015, http://www.soi2015.se/sociala-medier/snapchat-domineras-av-tonaringar För att säkerställa att ingen far illa av kampanjen och att allt material som publiceras blir dokumenterat så använder kampanjen en analystjänst som både ger statistik för uppföljning och sparar det som publiceras.

2015-12-23

Skräddarsydda insatser

Socialfondsprojekt Kompetenslyft industri beviljades, 3,6 miljoner kronor. Total budget för projektet är 4,8 miljoner kronor. Syftet och det övergripande målet är stärka små och medelstora industriella företag genom strategiska kompetensutvecklingsinsatser som ger tillväxt och konkurrenskraft samt bidrar till att säkra kompetensförsörjningen långsiktigt. 20 små och medelstora företag kommer att ingå i projektet. - Det känns oerhört spännande att IUC Norrbotten kan erbjuda kompetensutvecklingsinsatser till våra små och medelstora industriföretag, säger Åsa Tjärnberg, projektledare IUC Norrbotten. Genom att göra en nulägesanalyser kan de viktigaste utvecklingsområdena hos respektive företag kartläggas. Utifrån detta skapas aktiviteter som bidrar till utveckling för individen och företaget. - Vi kommer att utarbeta en metod som kvalitetssäkrar vårt arbete ytterligare. Företagen som IUC Norrbotten kommer att arbeta med får långsiktiga utvecklings- och kompetensförsörjningsplaner. Vi vill skapa arbetssätt som syftar till att säkra kompetensförsörjningen företagen, säger Åsa Tjärnberg.

2015-12-23

Intervju: Peder Björkman om PeginMetoden och nya infallsvinklar

Alent Dynamics tillverkar styrsystem och hårdvaruteknologi för virkestorkning. Företaget har funnits sedan 1992 och har sedan dess drivits av att bli/vara bäst i världen på virkestorkning. Virkestorkning är den absolut svåraste och sista fasen vid förädling av trä. Genom att arbeta nära forskare och sågverk har de hittat den bästa vägen framåt. En innovativ produkt som kan hjälpa deras kunder att producera träprodukter med hög kvalitet till låg kostnad och låg miljöpåverkan. IUC Norrbotten har pratat med Peder Björkman kring nuläget och de utmaningar som finns. Alent Dynamics medverkar i IUC Norrbottens projekt Pegin XL. Ett projekt där Business Sweden är samverkanspart. I projektet arbetar de enligt PeginMetoden. En process som hjälper individen, företaget och affären att förflytta sig. Både mentalt och affärsmässigt. - Vi arbetar med att försöka hitta en ny affärsmodell som vi kan implementera. Att arbeta tillsammans med IUC Norrbotten innebär att vi får nya infallsvinklar, till exempel hur vi ska tänka kring säljagenter. Vi diskuterar möjliga vägar framåt för att sedan se till att det blir verklighet, säger Peder Björkman, Alent Dynamics. En nulägesanalys har genomförts för att kartlägga vilka insatser just Alent Dynamics är i behov av. Målet är att de ska göra långsiktiga affärer på en annan plats än vad de tidigare gjort. - Ett exempel på konkreta förändringar är att vi i detta nu ser på möjligheter att hitta nya sätt att kunna arbeta med nivåer i vår prissättning och paketeringen av vårt erbjudande. Vi ser goda chanser till att kunna skriva avtal med kunder utanför Sveriges gränser, säger Peder Björkman, Alent Dynamics. IUC Norrbotten har satt ihop ett expertteam som har just rätt kompetens för de behov som framkommit. Att arbeta enligt PeginMetoden innebär ett lärande för företaget och IUC Norrbotten där de tillsammans skapar resultat. - Vi förväntar oss att skapa långsiktiga exportaffärer med hjälp av nya tankesätt kring till exempel prissättning. Resurserna från IUC Norrbotten och Business Sweden vi får stöttning av har en god kunskap och en lång praktisk erfarenhet, säger Peder Björkman, Alent Dynamics.

2015-12-17

Jämställdhet är bra business

I projektet MångVäx jobbar företagen på bra med sina utmaningar. I skräddarsydda workshops på respektive företag identifierar de sina behov och sätter mål med hjälp av Sofia Lampa som är en erfaren processledare och affärsrådgivare. De flesta ser rekrytering som ett förbättringsområde, de vill ha ansökningar från fler kvinnor. För att nå dit behöver de vara attraktiva arbetsgivare. Ett steg på vägen är att öka kunskapen om normer och normkritiskt förhållningssätt och skapa en kultur där allas fulla potential nyttjas och där alla kan utvecklas. En sådan kultur gynnar inte bara kvinnorna utan är bra för alla medarbetare och för företagets förmåga att uppfylla kundlöften och utveckla sin affär. - Kompetensförsörjning är verksamhetskritiskt och ökad jämställdhet är ett konkret område där många företag inser att de behöver bli bättre. Det gäller att rekrytera, behålla och verkligen nyttja den bästa kompetensen och då räcker det inte att nå halva befolkningen, säger Åsa Tjärnberg, IUC, som är projektledare. MångVäx metod, med gemensamma kompetenshöjande seminarier varvat med företagsspecifika workshops, har modifierats något eftersom det fortfarande kommer in nya företag i projektet. De nya måste hämta in kunskapsbasen om genus, jämställdhet, normer och normkritik allt eftersom. Det har den positiva effekten att dessa seminarier då kan erbjudas till fler medarbetare på företagen än de ledare som deltar vid projektets ordinarie möten. - Föredragen bidrar till att fler i arbetsgruppen är med i matchen och får chans att reflektera kring sin egen roll i den förändring som ledningen vill åstadkomma, säger Gunnel E Vidén från Plan Sju kommunikation som är projektpart i MångVäx tillsammans med Luleå tekniska universitet. Styrkan med MångVäx är att företagen får jobba konkret med de förbättringsområden de själva identifierat. De får handfast hjälp att bli mer jämställda i praktiken, inte bara på papperet. - När projektet har hunnit längre hoppas vi ha flera goda exempel att lyfta fram på regionala och nationella arenor, säger Marie Näslund Jakobsson, kommunikationsansvarig i MångVäx. Det finns fortfarande chans att komma med i MångVäx. Är det intressant för ditt företag eller vill du tipsa ett företag i ditt kontaktnät? Hör av dig till oss! MångVäx pågår till våren 2017. Finansiärer är EU:s strukturfond, Länsstyrelsen i Norrbotten län, Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Piteå kommun, Längmanska företagarfonden samt de deltagande företagen.

2015-12-15

Gymnasieingenjörsexamen - Ett fjärde år på Teknikcollege Norrbotten

Teknikcollege vid Luleå, Piteå, Boden och Kalix har den 15 december fått besked från Skolverket om att statsbidrag beviljas för att kunna erbjuda det fjärde året på Teknikprogrammet (T4). Utbildningen har fyra inriktningar: Design och produktutveckling (Boden), Produktion och automation (Piteå), Produktion och automation (Kalix) och Samhällsbyggande (Luleå). Näringslivet har under en längre tid efterfrågat ett fjärde år på Teknikprogrammet. Teknikcollege Norrbotten har utvecklats till en plattform för samverkan mellan skolan och näringslivet. Genom att öka företagens engagemang i Teknikcollege säkerställs att utbildningarna är anpassade utifrån de krav som finns inom industrin. - Teknikcollege Norrbotten ser satsningen på T4 som ett viktigt initiativ för att stötta behovet av kompetens hos regionens teknikföretag. De fyra kommunernas inriktningar på T4 kompletterar varandra och gör Norrbotten till en starkare region som bättre kan möta dagens och framtidens kompetensbehov. I takt med den ökade digitaliseringen ser vi att arbetsmarknaden förändras. Efterfrågan på unga med en teknikutbildning kommer att vara än större i framtiden. Vår vision är att Teknikcollege Norrbotten blir en samlande kraft för Norrbottens industri- och teknikutbildningar för att möta den ökade efterfrågan från industrin, säger Anders Wäppling, Ordförande i Teknikcollege Norrbotten. Se filmklipp från Norrbottens Kuriren: http://kuriren.flowonline.tv/video/gymnasieprogram-blir-langre/ Fakta: Björknäsgymnasiet i Boden Inom Design och produktutveckling arbetar eleven från skiss till modell. CAD-programvaran är ett viktigt verktyg. Betoningen läggs särskilt på samspelet mellan teknik, design, marknad, tillverkning, miljö och kvalitet. Tänkbara yrken efter utbildningen är Konstruktör, Produktutvecklare, CAD-ritare och Kvalitets- och miljösamordnare. Exempel på samarbetspartners: Försvarsmakten, Formsmedjan, Tyréns, Future eco och Datacenters. Strömbackaskolan Piteå Inom Produktionsteknik lär eleven sig om automation och hur produktionslinjer styrs samt om produktionskunskaper inom olika områden. Kunskaper om modern produktionsfilosofi, vilket till exempel innebär lärdomar om förbättringsarbete på olika nivåer i en organisation. Dessutom får du färdigheter i projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation. Tänkbara yrken efter utbildningen: Produktionstekniker, Kvalitetstekniker, CNC-tekniker, Produktionsberedare och Arbetsledning. Exempel på samarbetspartners: Nord Tool, Smurfit Kappa, SCA, Svalson och Nyberg Mekaniska. Furuhedskolan Kalix Inom Produktionsteknik lär eleven sig om automation och hur produktionslinjer styrs samt om produktionskunskaper inom olika områden. Kunskaper om modern produktionsfilosofi, vilket till exempel innebär kunskaper om förbättringsarbete på olika nivåer i en organisation. Dessutom får eleven färdigheter i projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation. Tänkbara yrken efter utbildningen: Produktionstekniker, Kvalitetstekniker, CNC-tekniker, Produktionsberedare, Arbetsledning. Exempel på samarbetspartners: Nova Industri, BillerudKorsnäs, Part AB, AnVa Components och Mekinor Metall. Luleå gymnasieskola Inom Samhällsbyggnad lär eleven sig grundläggande kunskaper inom arbetsledning, produktionsledning och produktionsplanering vid byggproduktion. Får också fördjupade kunskaper i att ta fram ritningar och konstruera hus. Även perspektiv på kvalitet och miljö tas upp i utbildningen. Tänkbara yrken efter utbildningen: Samordnare för husproduktion, Planritare, Projektör, Arbetsledare och Kvalitets- och miljösamordnare. Exempel på samarbetspartners: Skanska, PEAB, MAF, Svergies Byggindustrier, NCC, HÖ Allbygg AB, Luleå kommun, Sweco, Berggren Bergman, Trafikverket och WSP.    

2015-12-11

Tillväxtmedel till industrin

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har vid sitt andra prioriteringsmöte för programperioden 2014-2020 lyft fram 31 projekt som tillsammans får cirka 212 miljoner i kronor i EU-stöd. Regionalfondsprojektet Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin (TmU), som omfattar 7 kommuner i Norrbotten och 5 kommuner i Västerbotten, beviljades 8,8 miljoner kronor. Total budget för projektet är cirka 19 miljoner kronor. IUC Norrbotten är projektägare och IUC Västerbotten och Stiftelsen Adopticum är samverkansparter. Projektet kommer att pågå mellan 2015-11-01 och 2018-12-31 och syftar till att främja utveckling och tillväxt i regionens industriella leverantörsföretag utifrån basindustrins (Gruv-, stål- och pappers/massa) behov och krav. Projektet ska bidra till att skapa ökad samverkan mellan leverantörsföretag, basindustrin och akademi i syfte att skapa fler affärer och ökad tillväxt. - Basindustrin och dess underleverantörer har en stor betydelse för Sverige och inte minst för norra Sveriges fortsatta tillväxt. Utvecklingen inom basindustrin i vår region skapar unika möjligheter till att utveckla och etablera nya innovativa tjänste-/produktägande företag. Vi ser nya affärs- och teknikområden som växer fram och som innebär stora förändringar och möjligheter för våra små och medelstora industriföretag. Att industrin nu går samman i denna satsning är en framgångsfaktor för regionen, säger Anders Högström, VD IUC Norrbotten. Målgruppen för projektet är industriella leverantörsföretag i norra Sverige som kan leverera tjänster till basindustrin, som stärker dess konkurrenskraft och som kan erbjudas på en större marknad. Projektets insatser bidrar till att stärka konkurrenskraften bland regionens leverantörsföretag i Norrbotten och Västerbotten. - Genom behovsinventeringar hos företagen har vi sett att det finns en vilja och ett behov av att arbeta med affärsutveckling och kommersialisering, där samverkan mellan leverantörsföretag skapas. Genom samverkan kan man ta sig an affärer och utvecklingsprojekt som annars skulle vara omöjliga, säger Mikael Gunnari, Projektledare IUC Norrbotten. Den offentliga medfinansieringen kommer från Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens Läns Landsting, Umeå Kommun, Robertsfors Kommun, Piteå kommun, Pajala kommun, Lycksele kommun, Luleå kommun, Kiruna kommun, Kalix kommun, Gällivare kommun, Boden kommun, Skellefteå kommun och Vindeln kommun. Den privata medfinansieringen av projektet TmU kommer från LKAB, Billerud Karlsborg, Smurfit Kappa, SCA Obbola och SCA Munksund. Även IUC Norrbottens socialfondsprojekt Kompetenslyft industri beviljades, 3,6 miljoner kronor. Total budget för projektet är 4,8 miljoner kronor. Syftet och det övergripande målet är stärka små och medelstora industriella företag genom strategiska kompetensutvecklingsinsatser som ger tillväxt och konkurrenskraft samt bidrar till att säkra kompetensförsörjningen långsiktigt. 20 små och medelstora företag kommer att ingå i projektet. Projektet ska utarbeta en metod för hur kompetensutveckling kan användas som drivkraft för att klara kompetensförsörjningen.

2015-10-08

Företagardagen 2015

Den 8 oktober arrangerade IUC Norrbotten en företagardag tillsammans med Svenskt Näringsliv och Teknikcollege Norrbotten. Under dagen föreläste Ragnar Malmborg, Tieto, om digitalisering. Om hur vår vi måste förhålla oss till den föränderliga värld vi lever i och hur livets fjärrkontroll, mobilen, styr oss allt mer. Tommy Töyrä, Luleå kommun, gav en bild av vad Teknikcollege är och varför företagen ska engagera sig. Teknikcollege är en utmärkt arena om man som företag vill ha en chans att forma dagens och morgondagens utbildningar. Tage Lundin, LKAB, berättade om hur LKAB arbetar med strategiskt inköp. Hur man på några år gått från att vara en mindre avdelning hos LKAB till att vara en väldigt strategiskt viktig nyckelfunktion. Svenskt näringsliv berättade mer om sjukförsäkringar och om lagen om offentlig upphandling. Dagen avslutades med mingel på Nordkalotten i Luleå.

2015-06-15

Innovationscheckar år 2015

Bakgrund Vinnova vill stimulera utvecklingen av innovationer i små och medelstora företag och bidra till att innovationsförmågan förbättras i företagen. IUC Sverige har fått i uppdrag att inventera SMF-företag som har vilja och förmåga att växa och till dem distribuera Innovationscheckar på maximalt 100 000 kr för att stimulera utvecklingen av innovationer och därigenom förbättra deras konkurrenskraft. Kriterier för att söka: - Företaget ska ha minst tre anställda - Företaget ska ha minst ett årsbokslut - Nettoomsättning minst 1,5 miljoner kr - Företaget ska bedömas ha tillväxtpotential - Företaget ska under de senaste fem åren inte erhållit mer än 50 000 kr från Vinnova - Företaget ska ej befinna sig på ekonomiskt obestånd Innovationscheck får användas till - Köp av externa tjänster hos universitet, institut eller annan kunskapsleverantör - Extern kunskap ska var specialistkompetens och bidra till start och utvecklingen av innovationsprojekt. Nya affärsmodeller, nya organisatoriska lösningar, nya produkter och tjänster, utveckling av processer mm - Checken får ej användas för att finansiera den löpande verksamheten i företaget, dvs löner, inköp av material, marknadsföring eller säljaktiviteter För mer information kontakta Wigert Engström, wigert.engstrom@iucnorrbotten.se, 070-229 06 63.

2015-05-30

Aktuella upphandlingar

IUC Norrbotten upphandlar: - Affärsutvecklare - Projektledare - Extern utvärderare - Kommunikationstjänster - Ekonomi och Administration   Omfattning enligt överenskommelse. Intresseanmälan sker till Marie Näslund Jakobsson, marie.jakobsson@iucnorrbotten.se för att erhålla upphandlingsunderlag. Anbudet ska vara oss tillhanda senast den 15 juni 2015.  

2015-05-20

Årsstämma och seminarium

Den 20 maj höll IUC Norrbotten sin årsstämma. I anslutning till årsstämman arrangerades ett seminarium. Temat för seminariet var det framtida industriella landskapet. Nya affärs- och teknikområden kan betyda stora förändringar och möjligheter för våra industriella SMF. Exempelvis automation i SMF, Digitala revolutionen, Industriellt byggande, Lågenergihus samt Export och Strategiskt inköp. Bland föreläsarna fanns exempelvis; Erik Hagenrud Business Sweden, Niklas Nordström Luleå kommun och Mikael Långström Fält Communications. Klicka här för att läsa IUC Norrbottens årsredovisning.

2015-05-13

Årets arbetslag vid SM i Ung företagsamhet

Björknäsgymnasiet är certifierat enligt konceptet Teknikcollege vilket innebär att elevernas utbildning utformas i samarbete med företag och näringsliv för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Vid SM i Ung företagsamhet som genomfördes i maj vann Björknässkolan pris som Årets arbetslag. Juryns motivering: "Årets arbetslag har sin kärna i Ung Företagsamhet och arbetar aktivt med entreprenöriellt lärarande vilket löper som en röd tråd genom verksamheten. Genom att arbeta med ett coachande förhållningssätt ger arbetslaget eleverna stöd och vägledning istället för facit, vilket skapar engagemang hos både elever och lärare. Det här är ett arbetslag som har ett långsiktigt mål med sitt arbete och som även har hittat flera ytor för att arbeta med det lokala näringslivet. Arbetslagets lärare inspirerar andra program och lärare genom sitt ämnesövergripande arbete, sitt engagemang och att de lyckas få eleverna att behålla fokus genom hela gymnasiet.”

2015-05-06

Gästkrönika: Det framtida industriella landskapet

Industrin har en avgörande betydelse för den svenska välfärden. Vill du läsa Anders Wäpplings, IUC Norrbottens styrelseordförande, tankar kring det framtida industriella landskapet? Klicka här för att läsa gästkrönikan på Svenskt Näringsliv.

2015-04-29

Slutseminarium för MångVäx

Den 29 april genomfördes slutseminariet i projektet MångVäx på Clarion Sense i Luleå.  Under förmiddagen berätta de företag som deltagit i projektet om sina erfarenheter och insikter. Företagen har fått företagsspecifik affärsrådgivning som varvats med gemensamma träffar där syftet varit att höja kompetensen inom bland annat jämställdhet och employer branding. Utgångspunkten har hela tiden varit företages specifika behov vilket resulterat i att det blivit verkstad av jämställdhetsambitionerna. De deltagande företagen är Swerea MEFOS, Stenbackens och Relitor. Även Ulrika Åström, Luqrus Utveckling AB, och Jan-Olov Madeleine Ågren, Rättighetscentrum Norrbotten föreläste och inspirerade seminariets deltagare.

2015-03-18

Partnering Event

Den 18 mars 2015 genomfördes Partnering Event på Kulturens hus i Luleå. 130 personer deltog på en heldag fullspäckad med underhållning och spännande föreläsningar där representanter från näringslivet berättade om sina utmaningar och erfarenheter. Fokuset för dagen var affärsutveckling, jämställdhet, förändringsarbete, tillväxt och attraktivitet.   Moderator: Jan Bylund Föreläsare: Mångväx. Jämställdhet för ökad lönsamhet. Åsa Tjärnberg, IUC Norrbotten och Sofia Lampa Plan Sju kommunikation Concept. Årets unga VD 2014, Ruth Westberg Ebba Lindsö. Att leda hållbart i med och motgång, Tidigare VD Svenskt Näringsliv, chefredaktör TT och Affärsvärlden MAX Hamburgerrestauranger. Hållbarhet för framgång, Lars Olsson, Administrativ chef/vice VD/CFO Coca-Cola Enterprises, Vinnare av industrins jämställdhetspris 3015, Linnea Hansson, Rekryterare och Elsa Ekman, Produktionschef SSAB. Vilka är framtidens stålmän? Karoline Vikingdotter Törmä, HR-ansvarig Indexator. Jämställdhet ett konkurrensmedel, Robert Hedman, Produktionsledare och Kennet Bergqvist, LEAN-coach Paneldebatt: Hur säkrar vi rätt kompetens i regionens företag? Maud Spencer, Svalson Fredrik H Larsson, SKF Yvonne Stålnacke, Luleå kommun Stefan Lindbäck, Lindbäcks Mari Nilsson, Adecco Ruth Westberg, Concept  

2015-02-06

Industridagen 2015

Den 5 februari medverkade IUC Norrbotten tillsammans med Business Sweden Norrbotten på Industridagen. Vill du se föreläsningen? Klicka på den här länken!

2014-12-22

Lundqvist Trävaru utsetts av Di och Google till Årets Digitala Gasell

Det 77-åriga företaget vann priset som Årets Digitala Gasell för hela Sverige. Genom e-handel och webb har Lundqvist Trävaru lyckats utveckla sina affärer. Priset delades ut av Dagens industri och Google till det företag som använder internet till att att få sin eller andra företags affär att växa. Här är de 24 företag i Norrbotten som klarar gasellkraven i år (Siffrorna visar antalet anställda; omsättningen 2013 i miljoner kronor; tillväxt 2010-2013 i procent.): Malmfälten i Norr, Luleå 16,57,4, 1125 Oh My Interactive, Piteå 26, 21,8, 557 Big Boy Norr, Öjebyn 27, 17,4, 408 Totaltech, Nordisk Transport Teknik, Gällivare 98, 113,4, 386 Assistansteamet Erik Hegglund, Boden 84, 30,1, 335 Henrikssons Bygg i Kalix, Kalix 10, 15, 331 Nordkote Tätningsspecialisten, Malmberget 15, 22,2, 331 Tapanis Trafik i Muodos, Muodoslompolo 12, 26, 310 Niklas Backteman Åkeri, Malmberget 24, 35,4, 249 Bygg Konsult TEG, Luleå 10, 16,4, 213 M Hansén Bil & Maskin i Norrbotten, Boden 40, 52, 190 Bröderna Antonsson's Elmek och Lindarverkstad, Kiruna 28, 27,7, 180 P Lundbergs Plåtslageri, Älvsbyn 11, 16, 162 Galtis, Arjeplog 12, 11,3, 133 Venttillverkarna i Norr, Luleå 11, 11,4, 132 Norrvulk, Gällivare 13, 16, 131 LMR i Kiruna, Kiruna 55, 70,4, 128 Kålab i Gällivare, Gällivare 26, 31,4, 128 Elkoll i Kiruna, Kiruna 28, 29,4, 126 T N Bygg & Fastighet, Gällivare 44, 76, 126 Börje Olsson Konditorier, Luleå 10, 30,5, 122 Vatten & Miljöbyrån i Sverige, Luleå 17, 22,8, 120 J. Lundqvists Trävaruaktiebolag, Öjebyn 11, 24,5 113 HMS Fältmek, Koskullskulle 43, 38, 110 Sju kriterier för att utses till Gasell: - Omsättning som överstiger 10 mkr - Mist 10 anställda - Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det sista räkenskapsåret - Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren - Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt - I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner - Sunda finanser

2014-12-18

Lärkan-flerbostadshus i Kalix

25 lägenheter på 5 våningar med en bruttoyta på 1662 kvadratmeter. Byggnationen beräknas ta 8 månader och startade i april 2014 och inflyttning räknas med i slutet av december 2014. Femton företag är inblandade i byggprocessen varav S A Englund AB Kalix, Part Construction Kalix och Space Interior Ab Kalix är några. S A Englund är byggherreombud och Part Construction levererar badrum och Space Interior Ab levererar kök. Byggprocessen är unik i sitt slag. Huset är byggt i prefabbetong och eftersom att man använder sig av industriellt byggande kan byggtiden hållas ovanligt kort. Kök och badrum levereras som färdiga moduler från fabrik och lyfts sedan in i bostadshuset.

2014-12-18

Ekologiskt byggande

Tillsammans blir vi starkare. Det har Glommershus, Stenbackens och Polarrenen förstått. De har skapat det gemensamma produktionsbolaget Grönbo för att bygga flerbostadshusen. Under våren 2015 ska två stycken flerfamiljshus på Lusthusbacken i Piteå börja byggas. Husen blir Grönbos pilotprojekt. Produktionsbolaget står för som står för energisnålt och ekologiskt byggande. Produkterna är flerfamiljshus med låg energianvändning, hög andel trä – CO2 smart, ny miljövänlig teknik och miljövänliga material som avger mycket lite partiklar eller strålning. De arbetar med industriellt byggande inomhus och under väderskydd på arbetsplats. De levererar prefabricerade byggnadsdelar till byggplats där montörer tar vid och sammanfogar delarna. Flerfamiljshusen byggs i två våningar med sammanlagt tolv lägenheter. Husen kommer att bestå av fyror, treor och tvåor.

2014-12-16

Nytt ramavtal för Lindbäcks bygg

Lindbäcks bygg har fått klart med ett fyraårigt ramavtal för Sabos kombohus mini. Ramavtalet gäller ettor och tvåor för allmännyttan. Ramavtalet börjar gälla sommaren 2015 och Lindbäcks bygg är ett av tre byggbolag som får producera Sabos kombohus mini. Lindbäcks bygg har samarbetat med Sabo sedan 2006 och har producerat cirka 1000 lägenheter för dem. Lindbäcks har de senaste åren expanderat med cirka 20 procent per år. I våras fick Lindbäcks en order av Rikshem att de närmaste fem åren bygga 2500 lägenheter, ett avtal som är värt 2,5 miljarder kronor. Under hösten blev det klart att Lindbäcks ska etablera en ny fabrik i Haraholmen, Piteå. Inom tre år kommer den nya fabriken att stå färdig där man kommer att kunna producera cirka 2400 kvadratmeter nyckelfärdiga bostäder i veckan. I den nuvarande fabriken produceras 1200 kvadratmeter per vecka. – Efterfrågan på industriellt byggda flerbostadshus ökar hela tiden och i takt med den har planerna på en ny fabrik vuxit fram. Med den nya fabriken kommer vi att utveckla vår tekniska plattform för att ytterligare öka flexibiliteten och möjligheten att kundanpassa våra produkter, säger Stefan Lindbäck, vd för familjeföretaget Lindbäcks Bygg i ett pressmeddelande.

2014-12-09

Nätverkskväll i Umeå

Den 2 december anordnade IUC och InfoTech Umeå en nätverkskväll på Rex Bar & Grill, Rådhuset Umeå. IUC informerade om kommande projekt och verksamheten. Mikael Långström, Fältcom, berättade in företagets resa; från 0 till 100 miljoner och hur affärsmodellen förändrats. Nätverksträffen avslutades med mat och mingel.

2014-11-18

Nätverkskvällar i Skellefteå och Luleå

Den 4 november anordnade IUC en nätverkskväll på Stiftsgården i Skellefteå och den 5 november på Clarion Hotel Sense i Luleå. IUC berättade lite om vad som är på gång just nu och har att erbjuda er företagare. I Skellefteå hade Jonas Sjöberg, Adopticum, med sig några av de absolut senaste optiska sensorerna, däribland en Structure Sensor som gör din iPad till ett verktyg för scanning i 3D. På nätverksträffen i Luleå pratade bland annat Per-Erik Larsson, SKF, om Underhållssystem; vad som driver denna starkt växande marknad, samt möjligheter för regionala företag. Nätverkskvällarna avrundades med mat och mingel.

2014-11-05

Trä- och teknikmässan i Göteborg

Den 4-5 september arrangerades Nordens största träindustrimässa, Trä- och teknikmässan i Göteborg. Christer André och John Sandström från IUC Norrbotten besökte mässan tillsammans med flera företag. Mässan var full av nyheter och kunde visa upp den senaste teknikutvecklingen inom branschen. Hundratals utställare visade det mesta inom sågverksmaskiner, snickeri/träbearbetning, verktyg, materialhantering, material och komponenter, beslag, ytbehandling och mycket mer. Klickgolvets skapare, Välinge Innovation, var en av utställarna. De har 1500 patent och har 150 licenstagare över hela världen. På mässan visade de upp en ny produkt där de använder ”klicktekniken” i en rumsavdelare. Deras teknik innefattar inte bara golv längre utan även paneler och plana möbler som behöver sammanfogas utan lim och verktyg.

2014-10-20

Datacenterevent

Den 16 oktober anordnades Datacentereventet på Kulturens hus i Luleå med 93 deltagare. Syftet med eventet var att öka förståelsen för vad som behöver göras för att stärka konkurrensförmågan hos våra regionala företag. Erfarna företrädare för datacenterindustrin och dess leverantörer presenterade sina erfarenheter. Det diskuterades hur vi kan skapa affärsmöjligheter, både inom och utanför vår region. Tillsammans samlades konkreta idéer till hur regionala företag kan komplettera de stora existerande leverantörerna vid etablering och drift av datacenter. Bland föreläsarna fanns Derek Webster, Schneider Electric, Fredrik Kallionemi, The Node Pole och Peder Treschow, Data Center Technology.

2014-10-20

Nätverkskväll i Kalix

Den 9 oktober anordnade IUC en nätverkskväll på Lilla Grand Hotell i Kalix. IUC berättade lite om vad som är på gång just nu och har att erbjuda er företagare. Joakim Abrahamsson, gymnasiechef på Furuhedsskolan samt rektor för komvux i Kalix, gav sin syn på ledarskap. Deltagarna fick information om Teknikcollege och de satsningar som genomförs samt umgås och diskutera med andra företagare.  

2014-10-02

Lindbäcks Bygg etablerar ny fabrik

Lindbäcks Bygg investerar cirka 350 miljoner och etablerar en ny husfabrik på Haraholmen i Piteå. Den nya husfabriken är klar om tre år och man beräknar att nyanställa ca 150 personer.

2014-06-27

Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin

Inom ramen för projekt Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin (TmU) har IUC Norrbotten genomfört nära 100 behovsinventeringar riktade till underleverantörer inom branscherna Verkstad, IT/Elektronik och industriellt byggande. Arbetet har resulterat i utvecklingssatsningar riktade till underleverantörer till basindustrin, bl.a. har vi genomfört utvecklingsprocess inom export med drygt 20 företag. Huvuddelen av bolagen har etablerat försäljning på internationella marknader och ökat sin omsättning med flera 100 mkr. Ett närmare samarbete har skapats mellan LKAB och flera av de regionala underleverantörerna, där målet är att skapa grunder för samverkan kring nya innovativa produkter och tjänster som dels stärker den regionala gruvindustrins konkurrenskraft och dels skapar fler underleverantörsföretag som säljer sina tjänster internationellt. Några av dessa satsningsområden är: - Kommunikationssystem (individer, maskiner, processer), Beslutsystem, Personsäkerhet, etc. - Produktionssystem, Drift- och underhåll (nya metoder), effektivisering av  transporter - Samhällsomvandlingen i malmfälten,  bostadshus och annan samhällsinfrastruktur - Energi , Klimat & Miljö - Energistrategier, Energieffektivisering, System för energistyrning, - Ventilations och värmesystem IUC Norrbotten arbetar nu för att bredda satsningen till Västerbottens industriföretag och basindustrier under 2015. Satsningen kommer att ha affärs- och kommersialiserings fokus – underleverantörer till basindustrin, samt underleverantörsnätverk inom olika produkt/tjänsteområden. Samarbetet med akademin/institut kommer att utvecklas, bl.a. analyserar affärsnytta och stöttar kommersialisering av FoU-resultat. IUC Västerbotten kommer att vara en strategisk samarbetspart.

2014-06-26

Nytt projekt inom träindustrin

Projektet TräIN II har avslutats och IUC Norrbotten har i dagarna fått finansiering för ett projekt som ska bidra till fortsatt utveckling av träindustrin i Norrbotten. Syftet är att skapa ett nytt strukturfondsprojekt för 2015-2020. Det finns ett flertal positiva effekter av nyligen avslutade TräIN II. De fem viktigaste förändringarna under perioden anser vi är att: 1. Samarbetet mellan företagen, LTU och stödjande organisationer har utvecklats väsentligt under perioden. Detta har lett fram till många nya affärssamarbeten och ett flertal nya produkter har utvecklats där några redan har lanserats och flera är nära en marknadsintroduktion. 2. Industriellt träbyggande med ökat fokus på låg energiförbrukning och miljövänliga material har blivit ett etablerat begrepp. De flesta av länets småhustillverkare har erhållit insikt i vad begreppen innebär, och några har tagit olika steg i utvecklingen av nya produkter som är i linje med de nya EU-kraven för nya byggnader som träder i kraft 2020. 3. Kompetensplattformen under arbetsnamnet ”IUC Kompetens Norr” har etablerats som en naturlig funktion där företagen kan erhålla relevanta kompetensutvecklings-insatser på plats i Norrbotten. Tack vare väldigt goda omdömen som erhållits för de workshops och seminarier som genomförts är det nu betydligt enklare att erhålla bred uppslutning även från träindustriföretagen. 4. Västerbottens träindustrier och stödjande organisationer har medverkat i ett par olika aktiviteter inom projektet. Vår bedömning är att på sikt så kommer detta att bidra till fler affärssamarbeten över länsgränsen, fler nya produkter med mera, vilket i sin tur stärker företagen och genererar tryggare och fler arbetstillfällen. 5. Malmfältskommunerna, LKAB och de kommunala bostadsbolagen har fått väsentligt bättre insikt i vad de regionala träindustrierna kan leverera till de byggnationer som kommer att genereras när byggande av nya bostäder väl skjuter fart. För att kunna fortsätta att utvecklas är träindustrin i Norrbotten i fortsatt stort behov av stöd inom de aktivitetsområden som TräIN har omfattat. Utan någon aktör som tar ett tydligt ansvar för att driva dessa frågor är risken överhängande att företagen tappar i utvecklingskraft och går miste om affärer såväl i Norrbotten som på andra marknader. På sikt kan detta leda till att flera av de nuvarande företagen måste upphöra med sina verksamheter och att färre nya företag startas. De främsta utvecklingsinsatserna som företagen efterfrågar och som vi fortsatt kan bidra inom är: 1. Miljö & energi – mer energieffektiva och miljövänliga hus med anpassad styrning och reglering av värme och ventilation. Företagen är bara i början av sin utveckling inom detta område, och flera har inte ens börjat att fundera över vad de nya EU-reglerna kommer att innebära för deras verksamheter. 2. Kompetensutveckling/rekrytering – för att kunna konkurrera mot företag från andra delar av landet och utomlands är Norrbottens träindustrier i stort behov av att stärka sina kunskaper inom de flesta områden. Detta på grund av att utbildningsnivån generellt sett är mycket låg och för att det tar lång tid att lära upp nyanställda till den kompetensnivå som krävs för att kunna producera effektivt. Området nyrekrytering är särskilt viktigt. Dels för att pensionsavgångarna ökar, men framförallt för att tillförseln av ungdomar som söker sig till relevanta utbildningar minskar, samt att flera av de träutbildningar som finns i regionen hotas av nedläggning på grund av detta. 3. Marknad – vi kan fortsätta att bidra med ökad insikt hos presumtiva beställare, påverka upphandlingsförfaranden och ge samlad information om Norrbottens träindustrier vilket kan bidra till nya affärer. Genom gemensamma leveranser till bland annat samhällsomvandlingarna i Malmfälten skapas både bättre affärer och kunskapsuppbyggnad hos företagen i Norrbotten. För att kunna leverera både inom och utom länet, och till andra länder, behöver företagen stöttning i kontakterna med kunder och potentiella partners. Här kan du läsa mer om projektet.

2014-06-26

Industrin i Norrbotten är viktigt för Sverige

Riksföreningen Teknikcollege har den 16-17 juni arrangerat sin ordförande och processledarträff i Luleå. Femtio personer från Teknikcollege över hela landet deltog och Norrbotten fick en möjlighet att berätta om industrins betydelse för hela landet men även hur vi samverkar mellan skolan och näringslivet. Bland talarna fanns Luleå kommuns kommunalråd Niklas Nordström och Yvonne Stålnacke, Anne Graf Luleå Näringsliv, Ann-Christin Lindgren utbildningschef på LKAB och Anders Wäppling Ordförande Teknikcollege Norrbotten och IUC Norrbotten. Adela Martinovic, kanslichef Teknikcollege: - Luleå attraherade och vi hade ett stort intresse för träffen ibland våra certifierade regioner runt om i landet. Programmets innehåll gav utrymme för både inspiration och utbyte av goda exempel. Utvärderingen av de här dagarna visade på att programinnehållet var väldigt uppskattat och att deltagarna värdesatte erfarenhetsutbytet och inspirationen de gav varandra. - Att ha så pass engagerade kommunalråd som Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström är en styrka. Yvonne sitter i regionala styrgruppen för Teknikcollege och känner konceptet väl och har god vetskap om industrins betydelse för inte bara regionen. De har verkligen har förstått att både kommunen och näringslivet tillsammans måste jobba för att kunna bibehålla konkurrenskraften för Sverige globalt. Deras uttalanden under dagen var viktiga och jag tror att många fick med sig tankar kring hur de i den egna regionen skulle kunna avkräva ett större politiskt engagemang. Syftet med de här träffarna är att alla ska bli upplyfta och känna en stolthet över att vi jobbar med konceptet Teknikcollege. Alla exempel som lyftes fram vittnade om ett stort engagemang och driv i Norrland. Alla parter, företag, kommuner och skola jobbar tillsammans för industrins överlevnad. Nu ser vi framemot vår nästa träff som sker i samband med rikskonferensen den 6 november i Uppsala. Teknikcollege i Norrbotten består av kommunerna Luleå, Piteå, Kalix och Boden som certifierades enligt konceptet Teknikcollege den 10 juni.

2014-06-25

Produktionslyftet förbättrar konkurrenskraften

Produktionslyftet är ett utvecklingsprogram på 18 månader som erbjuder företag stöttning i sitt praktiska förändringsarbete med Lean som utgångspunkt. Målsättningen att utveckla företagens egna förmåga att förbättra sin konkurrenskraft. Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå har precis firat det pris man fått som bästa enhet i koncernen 2013 i stark konkurrens av 351 andra enheter. - Vi vill gratulera dem för ett bra arbete inom Produktionslyftet. Jag känner själv stor glädje då vi varit en del i utvecklingsarbetet säger Anders Sörqvist. Programmet innehåller utbildning, workshops och coachning baserat på en standardiserad och beprövad process. Mikromakarna i Pajala har skrivit avtal med produktionslyftet som ett led i satsningen mot att fördubbla volymen och stärka rollen som en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik - Det skall bli kul att jobba med ett företag som Mikromakarna. De vill leda utvecklingen i branschen och vara ett föredöme inom Lean Produktion. Som en del av Inission uttalar man även viljan av att medarbetarna utvecklas och har roligt på jobbet. Jag kan lova dem detta och mycket mer, det krävs ett hårt arbete också, säger Anders Sörqvist,

2014-06-25

Jämställdhetsarbete

IUC Norrbotten har under 2013 och 2014 genomfört ett internt jämställdhetsarbete inom projektet Tillväxtmotor för underleverantörer i Basindustrin. Helena Österlind, Klabböle Konsult, har genomfört tre arbetstillfällen där vi ökat insikten och förståelsen kring jämställdhet. Helena Österlind, Klabböle Konsult: - För IUC Norrbotten är jämställdhet en framtidsfråga eftersom det handlar om att tillvarata kvinnors och mäns kompetenser vilket utgör en stor del av konkurrenskraften. Under arbetstillfällena har vi pratat mycket om hur (o)jämställdhet upptäcks och hur vi istället kan göra jämställdhet. Det handlar om att aktivt fatta beslut och arbeta för jämställdhet om det ska bli skillnad. IUC Norrbotten har lärt sig mer om vad jämställdhet är och innebär och är redan på god väg att använda kunskaper om jämställdhet som ett strategiskt verktyg när satsningar för framtiden diskuteras. Det kommer att ge resultat eftersom det är smart att ta med både kvinnors och mäns kunskaper och erfarenheter liksom att se över hur underlag och beslut om t ex projekt påverkar kvinnor respektive män. - IUC Norrbotten kommer exempelvis att jämställdhetsintegrera Handlingsprogram för Träindustrin i Norrbotten-Västerbotten. IUC Norrbotten menar att genom att tydligt arbeta in jämställdhet i sin egen verksamhet så kommer förändringar allteftersom som leder i jämställd riktning. Det som talar för att IUC har hittat ett koncept för ett hållbart och långsiktigt jämställdhetsarbete är att jobbet är ledningsstyrt och att det är flera medarbetare som tillägnat sig mer kunskap om jämställdhet. Vi vet sedan tidigare att just ledningsstyrt jämställdhetsarbete är en framgångsfaktor! Och att strukturer och rutiner främjar jämställdhet så att inte enskilda eldsjälar behöver ta ansvar för att jämställdhet görs.

2014-06-25

32 utbildningstillfällen

IUC Kompetens Norr har hittills under 2014 arrangerat 32 utbildningstillfällen inom exempelvis Företagsekonomi och Produktionsplanering. Den 17 juni genomfördes en utbildning inom Förhandlingsteknik i Luleå. Utbildningen ger deltagarna en större säkerhet i förhandlingssituationer och märka mätbara resultat redan vid kommande förhandlingar. - Utbildningsgruppen var inte så stor, tror att det var max 10 personer. Jag tyckte upplägget var väldigt bra, man blev inte borta två dagar från sitt arbete utan två halva dagar med övernattning. Innehållet i utbildningen var jättebra. Hon som höll i utbildningen var jätteduktig. Det var ett bra upplägg och man blandade praktik och teori på ett vettigt sätt. Innehållsrik och välplanerad och någonting bra att ha med sig i ryggsäcken, säger Carina Nilsson, säljare Pilkington Sverige. - Vi ser att företagen uppskattar att IUC Kompetens Norr initierar skräddarsydda och lokalt genomförda utbildningsinsatser. Utvärderingarna visar på att deltagarna är nöjda med innehållet och vi ser att många återkommer vid fler än ett tillfälle, säger Åsa Tjärnberg, IUC Kompetens Norr. Under hösten planerar IUC Kompetens Norr att genomföra utbildningar inom exempelvis inköp, styrelsearbete och teknisk försäljning.

2014-06-19

Ny utbildningskatalog för 2014

Nu finns en uppdaterad utbildningskatalog för 2014. IUC Kompetens Norr erbjuder tidseffektiv och skräddarsydd kompetensutveckling, allmän såväl som branschspecifik, till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Vi har lång erfarenhet och anpassar kurserna efter företagens behov och önskemål. Genom att erbjuda utbildningar i närområdet, skapas möjligheter att utveckla och höja medarbetarnas kompetens på ett kostnadseffektivt sätt. I genomförandet använder vi oss av etablerade utbildningsaktörer. IUC Kompetens Norr ar en gemensam satsning mellan IUC Norrbotten och IUC Västerbotten. Här hittar ni Utbildningskatalogen.

2014-06-19

Teknikvecka för tjejer 12-18 juni

Teknikcollege i Norrbotten arrangerar Teknikvecka för 16 tjejer i årskurs 8 den 12-18 juni. Syftet är att väcka nyfikenhet och ge kunskap om olika yrken och utbildningar inom teknik och industri-branschen. Tommy Töyrä Processledare Teknikcollege Norrbotten: - Under teknikveckan fick tjejerna prova på praktiskt tekniskt arbete i gymnasieskolan, besöka några av skolans samverkansföretag och ta del av en ”teknikinspirationsdag” på Teknikens Hus. De fick även träffa kvinnliga förebilder, både verksamma inom olika teknikyrken samt studenter på tekniska utbildningar vid LTU. Gruppen i Luleå besökte Ferruform där de fick prova på att bygga trampbilar. - Detta är tredje året Teknikvecka för tjejer genomförs. Utvärdering visar att veckan uppskattas av tjejerna och många av dem har senare valt en teknikrelaterad gymnasieutbildning. Vid årets Teknikvecka för tjejer har företagen haft en mer framträdande roll. Fler branscher har synliggjorts och fokus har varit att få ett större engagemang från fler små och medelstora företag. Teknikveckan är ett samarbete mellan Teknikcollege Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Teknikens Hus.  

2014-05-23

Seminariet Gränsöverskridande affärer Kiruna 14-15 maj

Den 14-15 maj genomförde IUC Norrbotten seminariet Gränsöverskridande affärer i Kiruna. Temat för dagarna var hur vi skapar fler gemensamma affärer – regionalt och på en global marknad. Elva handplockade föreläsare gav kunskaper och inspiration kring samarbeten på en växande marknad. Under besöket i Kiruna gjorde vi även företagsbesök hos Kiruna Wagon, LKAB och Kiruna kommun (Samhällsomvandlingen). I anslutning till seminariet höll IUC Norrbotten, IUC Electropolis och Startkapital i Norr sina årsstämmor.

2014-04-30

Ekologiska Flerbostadshus

IUC Norrbottens projekt Lusthusbacken i Piteå sammanförde Glommershus och Stenbackens. Nu har de två tidigare konkurrenterna tillsammans tagit fram en ny produkt. Det är ett flerbostadshus i lågenergiutförande av ekologiska byggmaterial. Detta är en unik produkt för Malmfälten och är ett typexempel på ett hållbart byggande. Ventilationen och montagetekniken är ensam i sitt slag. Husen monteras under ett tält vilket är positivt för både arbetsmiljön och byggnationen. Husen har tagits fram i samarbete med Block Arkitektkontor. -Byggnadslängorna kan ha önskade lägenhetsstorlekar med 2 RoK, 3 RoK, och 4 RoK, samt även innehålla radhus. Samtliga lägenheter har takskyddade och generösa balkonger/uteplatser och är tillgänglighetsanpassade. Materialen är högkvalitativa och utan olämpliga kemikalier, U-värden på klimatskal är låga, och teknik för ventilation och uppvärmning (golvvärme) är lättförståelig och enkel att sköta/underhålla. Husen är tysta att bo i med ett komfortabelt inomhusklimat. Träfasaderna kräver inget eller litet underhåll, säger Maria Block, Block Arkitektkontor.

2014-04-30

Innovationscheckar

IUC Norrbotten kommer att förmedla cirka 10 stycken Innovationscheckar för 2014 via Vinnova. Tanken är att innovationscheckarna ska ge små och medelstora företag möjlighet att slipa sin innovationsförmåga genom att till exempel köpa tjänster av universitet och högskolor, institut eller andra offentliga eller privata kunskapsleverantörer. Dessa checkar uppgår till 100.000 kr, men kan även delas upp i mindre summor. Innovationscheckarna ska täcka företagets externa kostnader för ny kunskap och teknik som bidrar till företagets tillväxt. IUC har även förmedlat ett 10-tal affärsutvecklingscheckar via Tillväxtverket och IPR-checkar via PRV. Vid intresse kontakta Wigert Engström.

2014-04-30

Studieresa i Österrike

Den 7-10 april genomförde Crister Andre och John Sandström en studieresa till Österrike tillsammans med ett 20-tal kommunala politiker och tjänstemän från Norrbotten, Västerbotten och Dalarna. Syftet var att genomföra omvärldsbevakning och få kunskapsutbyte gällande passivhus och lågenergihus. Genom ökad kunskapsnivå hos kommuner och beställare blir det enklare att ställa rätt krav gentemot leverantörer. Under resan besöktes en kommun med 300 invånare där man investerat 1,3 miljoner Euro i ett nytt kommunhus och en brandstation. Orsaken till att en så pass stor investering kunde genomföras beror på att Österrike har infört ett belöningssystem kopplat till energibesparing. Ju lägre energiförbrukning och desto högre användning av miljövänliga byggmaterial och komponenter -desto högre bidrag. Österrike är unika med att staten/regionen bidrar med upp till 50 procent av kostnaden vid nybyggnation när man tar hänsyn till miljön.

2014-04-30

Ökad samverkan inom IT/Elektronik branschen

IUC Norrbotten, IUC Västerbotten och Internet Bay går  samman för att skapa  ett gemensamt branschnätverk för elektronik- och IT företag i regionen. Genom ökad samverkan skapas större förutsättningar att kraftsamla kring satsningar för att stötta utvecklingen hos regionens små och medelstora IT- och elektronikföretag. Satsningen skall baseras på företagens behov och genomföras enligt IUC:s certifierade arbetsprocesser. - Målsättningen är att satsningen skall omfatta både Norrbotten och Västerbotten, vilket innebär att lokalt drivande resurser behöver säkras i båda länen, säger  Anders Högström, VD IUC Norrbotten. Som verksamhetsledare för sammanslagningen har IUC Norrbotten kontrakterat Johan Vikström med stor erfarenhet från IT-branschen, både regionalt, nationellt och internationellt. Under början av 2014 har IUC genomfört ett antal träffar med IT/elektroni–företagen i syfte att förankra satsningen och identifiera vilka satsningar som bör prioriteras - Vi har fått starkt stöd för initiativet att skapa större utökad samverkan kring framtida satsningar till IT-företagen och många konkreta förslag, säger Johan Vikström.

2014-04-28

Utvecklingsprogram för fler affärer

Till hösten startar vi en ny omgång av utvecklingsprogrammet Steps to Export där sex företag, som vill jobba med att förbättra sina chanser till expansion, har möjlighet att medverka. På ett systematiskt sätt lotsas du genom de viktigaste utvecklingsstegen inför satsning på ny eller befintlig marknad. Programmet riktar sig till produktägande företag som levererar till basindustrin och som vill hitta nya kunder. Vi har de senaste åren genomfört fyra omgångar med totalt 23 deltagande företag. De har fått stöttning i arbetet med sina kommersialiseringsstrategier. Programmet genomförs via fem gruppträffar som sker var fjärde vecka där företagen möts och utbyter erfarenheter, eget affärsutvecklingsarbete samt individuell coachning och rådgivning. -För mig har det inneburit att jag har vuxit själv som företagsledare. Det har lärt mig mycket att få hjälp att gå vidare när det kommer konkreta förslag. Jag hade inte klarat av det själv, säger Ingemar Drugge, VD JTM Produkt. För med information kontakta Håkan Karlsson.  

2014-04-23

Mentorsprogram

Medverka i vårt mentorsprogram för företagare i en expansionsfas. Mentorsprogrammet ger dig ökad kunskap, nätverk och personlig utveckling. Det ger dig därigenom större chans att lyckas utveckla företaget att göra nya affärer på fler marknader. Mentorsprogrammet vänder sig till dig som är företagsledare där insatsområdet och mentorer anpassas efter behov. Vid intresse kontakta Håkan Karlsson.

2014-03-20

Innovationsstrategi för Norrbottens län

Regionala partnerskapet antog den 25 januari Innovationsstrategin för Norrbottens län. Strategin utgår från den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och ska bidra till att vidareutveckla forsknings- och innovationssystem, främja spetskompetens, smart specialisering samt stärka samarbetet mellan universitetet, forskning, företag, samhälle och den ideella sektorn. Innovationsstrategi för Norrbottens län 2013 - 2014 Syftet med strategin är att bidra till ett innovationsklimat med bästa möjliga förutsättningar för innovation i Norrbotten. Det ska bli möjligt för fler människor, organisationer och branscher att utvecklas och bidra till nya eller bättre lösningar som svarar mot behov och efterfrågan. Insatser inom strategin ska syfta till att skapa produkter och tjänster för en marknad. Samtliga insatser inom innovationsstrategin ska genomsyras av de horisontella kriterierna. I strategin föreslås fyra utvecklingsinsatser: •Tillvarata den innovativa kraften i både etablerade och nya företag •Arbeta med öppen innovation och distansoberoende innovationssystem •Innovativa miljöer och mötesplatser •Samordning mellan offentliga insatser I strategin prioriteras sex fokusområden: •Skärningspunkter mellan fokusområden •Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin •Test- och övningsverksamhet •Energi- och miljöteknik/cleantech •Digitala tjänstenäringar •Kulturella och kreativa näringar Här hittar du Innovationsstrategin

2014-03-19

Forska&Väx

Har ni en idé och är ett litet eller medelstort företag som vill växa? Bygger idén på ny kunskap, ny teknik eller en ny tillämpning? Då kan ni söka finansiering från VINNOVAs utlysning Forska&Väx. Finansiering kan sökas av innovativa svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar med upp till 250 anställda. Utlysningen riktar sig till företag med förmågan att skapa tillväxt och samhällsnytta baserat på innovationer. Vad kan man söka finansiering för? Företag kan söka finansiering för två typer av projekt: förstudier och utvecklingsprojekt. I en förstudie undersöks om det finns tekniska och kommersiella förutsättningar att lyckas med ett planerat utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekt ska syfta till att ta fram en produkt eller tjänst som skapar nytta hos kunder och säkerställer lönsamhet, tillväxt och samhällsnytta. Ansökningarna ska tydligt beskriva projektet, dess betydelse för företaget, den tillväxt som förväntas, förankringen i företaget, hur kommersialisering ska ske och varför det aktuella projektteamet kommer att lyckas. VINNOVA kan bevilja upp till fem miljoner kronor/ansökan. Hur bedöms ansökningarna? I bedömningen av ansökningarna kommer VINNOVA att prioritera de projekt som bedöms som mest innovativa, de som skapar mest kundnytta på sikt och de som skapar mest tillväxt, samt de team som bedöms ha störst sannolikhet att lyckas. Ansökningarna bedöms i konkurrens och kan lämnas in under hela året. Under 2014 kommer ansökningarna att samlas in för bedömning vid tre tillfällen: 17 januari, 7 april och 15 september. I tidigare omgångar har cirka 20 procent av alla ansökningar beviljats finansiering. Här hittar du fullständig utlysningstext och ansökningsmallar

2014-03-18

Invigning av Teknikcollege i Kalix

Nu är Furuhedsskolan i Kalix officiellt certifierat Teknikcollege. På  invigningsceremonin den 27 februari fick skolan ta emot certifieringsbevis och flaggor. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. Både gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar kan certifieras. "Det här är en stor dag för vår skola, vi är glada och stolta över att ha fått den här certifieringen" säger kommunalrådet Ellinor Söderlund (S)  i en artikel i NSD lördag 1 mars. Förutom de nycertifierade utbildningarna på Industritekniska programmet  och Teknikprogrammet på Furuhedsskolan i Kalix ingår sedan tidigare  Industritekniska programmet och Teknikprogrammet vid Luleå Gymnasieskola och Strömbackaskolan i Piteå samt El- och energiprogrammet på Strömbackaskolan i Teknikcollege Norrbotten. IUC Norrbottens styrelseordförande Anders Wäppling är ordförande i  Teknikcollege Norrbotten och engagerad i styrelsen för Teknikcollege  Sverige. "Nu hoppas vi att Boden och Älvsbyn certifierar sig så att hela femkanten är med" säger Anders till NSD.  Vad är Teknikcollege?