Bild

Förstudie Industri 4.0

2017-04-13 10:44:39

Förstudie Industri 4.0 har påbörjats. Förstudien handlar om en gapanalys som visar på skillnaden mellan den regionala industrins produktionssystem och den framtidsbild som Industri 4.0 inducerar. Läs mer om förstudien här>> eller kontakta projektledare Jarkko Erikshammar, 070-668 97 72, jarkko.erikshammar@itid.se för ytterligare information.