Bild

IUC Norr AB etableras i Gällivare

2017-09-15 10:31:58

Nu kommer Industrisamverkan i Malmfälten med IUC Norr AB igång.

Sedan 1,5 år tillbaka har IUC Norr AB (IUC Norrbotten) och Gällivare kommun fört en nära dialog om vikten av att utveckla industrin och ett industrinätverk på regional/nationell nivå tillsammans med Malmfälten.

-”Vi har genomfört flertal samarbetsträffar och diskuterade flera scenarier för ett samarbete de kommande åren”, säger Anders Högström på IUC Norr AB.

På IUC Norrbottens årsstämma den 15 juni 2017 presenterades en handlingsplan för att tillsammans utveckla regionens industriella SMF. Medverkande företag, flera kommuner i Norr- och Västerbotten och Region Norrbotten gav ett starkt stöd till satsningen.

Nu är samarbetsavtalet med Gällivare kommun klart och operativt samarbete och en fysisk etablering kommer inom kort.

Fokus i samarbetet är att i samverkan med Gällivare kommun åtar sig IUC Norr att genomföra strategiska affärsutvecklingsinsatser riktade till industri- och teknikföretag med tillväxtpotential genom väl fungerande arbetsprocesser, samt erfarna och kompetenta företagsutvecklare.

I regeringens handlingsplan Smart Industri konstaterar man att störst tillväxtpotential finns i de små och medelstora industriföretagen i Sverige. Här vill man ökar förmågan hos våra industri- och teknikföretag att konkurrera framgångsrikt både lokalt, regionalt och nationellt/internationellt.

”Människor med olika ansvarsområden i en stor, men också sårbar, traditionell industriregion måste arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål”, säger Andreas Hinzer, Utvecklingschef i Gällivare. Att fördjupa samarbete och etablering leder till ett stabilare och effektivare resultat för Gällivare, Malmfälten, IUC och Region Norr.