Bild

Pressmeddelande: IUC Norrbotten ändrar firmanamn till IUC Norr

2017-07-03 09:49:00

IUC Norrbotten ändrar firmanamn till IUC Norr och utökar sitt verksamhetsområde till Norrbotten och Västerbotten. I samband med detta beslut på bolagsstämman 15 juni 2017 togs även beslutet om att erbjuda ytterligare ett antal företag, kommuner och organisationer att bli delägare i IUC Norr.

Syftet med nyemissionen är att skapa ökade möjligheter till riktade satsningar för att utveckla industrin. Detta kommer att ytterligare öka engagemanget från IUC Norrs målgrupp av små och medelstora företag, stora företag i regionen samt från de kommuner och branschorganisationer som finns i företagens närhet, säger Anders Wäppling styrelseordförande IUC Norr.

Det är viktigt att IUC fortsätter att initiera strategiska och samordnade affärsdrivande satsningar som förflyttar regionens industri. Vi ska ta en operativ och tydlig position i regionens innovationssystem. Vi ska uppfattas som effektiv och ”modern” tillväxtmotor med ett jämställt och hållbart förhållningssätt, säger Åsa Tjärnberg vd IUC Norr.

 

IUC Norr AB är ett regionalt utvecklingsföretag för små och medelstora industriella företag inom verkstad, energi och miljö, elektronik/IT, trä och industriellt byggande, samt nya tillväxtområden. Huvuduppgiften är att skapa tillväxt i Norrbottens och Västerbottens näringsliv och främst i basindustrinära, produktägande, entreprenörsledda företag. 

Mer information:

Åsa Tjärnberg, vd 070-326 88 11
asa.tjarnberg@iucnorrbotten.se

Anders Wäppling, styrelseordförande 070-665 31 83
anders.wappling@iucnorrbotten.se