Verkstad, energi och miljö

Bild

IUC Norr arbetar med att stärka regionens små och medelstora företag för ökad konkurrenskraft. Därför erbjuder vi utvecklingsinsatser, vägledning och rådgivning inom verkstads-, energi- och miljöindustrin. Vi gör nu en större satsning kring nätverksbyggande riktat mot företag inom verkstads-, energi- och … Läs mer

Trä och industriellt byggande

Bild

För närvarande pågår ett stort arbete med att ta fram ett handlingsprogram för utveckling av träindustrin i Norr- och Västerbotten fram till 2020. Målet är att programmet ska ligga till grund för utveckling av ett regionalt kluster för industriellt byggande … Läs mer

Elektronik/IT

Bild

Branschområdet Elektronik/IT omfattar elektronik- och IT-företag i Norrbotten samt Västerbotten i samverkan med IUC. Totalt omfattar nätverket över hundra företag. Baserat på en djup förståelse av de behov som företagen har, utformar detta branschområde aktiviteter och satsningar som stimulerar tillväxt … Läs mer