Bild

Elektronik/IT

Branschområdet Elektronik/IT omfattar elektronik- och IT-företag i Norrbotten samt Västerbotten i samverkan med IUC. Totalt omfattar nätverket över hundra företag.

Baserat på en djup förståelse av de behov som företagen har, utformar detta branschområde aktiviteter och satsningar som stimulerar tillväxt i länets elektronik- och IT-företag. Arbetet omfattar även samverkan med andra regionala och nationella aktörer, för utformning av en nationell agenda för svensk IT/elektronik-industri.

Branschområdet har sedan 2008, i samarbete med Luleå tekniska universitet, drivit uppbyggnaden av ett regionalt innovationssystem kring inbyggda system (projekt ESIS). Dessutom finns en samverkan med finska projektpartners inom energistyrning för lågenergihus (projekt ECEH) och en samverkan med NLL kring behovsinventeringar av företag inom vård och omsorg.

Sammangåendet mellan IUC och InternetBay ger fler IT-företag tillgång till IUCs breda tjänsteutbud och till IUCs omfattande och branschöverskridande företagsnätverk.

Kontaktpersoner

Avatar

Johan Vikström

Telefon: 070-575 97 53
johan.vikstrom@iucnorr.se

Avatar

Mikael Gunnari

Telefon: 070-266 99 88
mikael.gunnari@iucnorr.se