Bild

Trä och industriellt byggande

För närvarande pågår ett stort arbete med att ta fram ett handlingsprogram för utveckling av träindustrin i Norr- och Västerbotten fram till 2020. Målet är att programmet ska ligga till grund för utveckling av ett regionalt kluster för industriellt byggande och inredningar. Syftet är att fler företag inom klustret ska bli nationellt ledande och kunna konkurrera på marknader utanför regionen.

Visionen är att träindustrin i Norr- och Västerbotten blir ledande i Norden när det gäller att utveckla, producera och sälja hållbart och industriellt tillverkade hus, byggkomponenter och inredningar.

För fortsatt utveckling av träindustrin i norr skapar vi löpande nya projekt och aktiviteter som på bästa sätt kan möta företagens behov. Allt från små projekt som behandlar en specifik fråga och berör ett mindre antal företag, till mer övergripande projekt som TräIN där alla företag är välkomna att medverka och som behandlar ett stort antal utvecklingsområden.

Vi prioriterar samarbete med andra branscher som elektronik, där det till exempel finns stor potential att utveckla ny teknik för effektivare reglering av värme och ventilation i småhus.

Kontaktpersoner

Avatar

Christer André

Telefon: 070-655 35 65
christer.andre@iucnorr.se