Bild

Verkstad, energi och miljö

IUC Norr arbetar med att stärka regionens små och medelstora företag för ökad konkurrenskraft. Därför erbjuder vi utvecklingsinsatser, vägledning och rådgivning inom verkstads-, energi- och miljöindustrin.

Vi gör nu en större satsning kring nätverksbyggande riktat mot företag inom verkstads-, energi- och miljöområdet, där vi Inom ramen för våra behovsinventeringar identifierar utvecklingsområden som sedan blir till skarpa projekt riktat till företagen.

IUC Norrs ambition är att bidra till uppbyggnad av ett närverk inom området som stärker regionens och de enskilda företagens kompetens och konkurrenskraft samt skapa möjligheter till samverkan för att kunna ta större uppdrag.

Kontaktpersoner

Avatar

Håkan Karlsson

Telefon: 070-645 45 19
hakan.karlsson@iucnorr.se