Bild

Bygga nytt och bygga om – Kiruna

Bygga nytt och bygga om

För energieffektiva fastighetsbestånd

Vad innebär nya energikrav i praktiken vid ändring av byggnader och vid nyproduktion? Vilka energibovar har vi att brottas med i fastighetsbestånden? Tillsammans reder vi ut begreppen och spanar mot framtiden. Vilka är utmaningarna och vad skulle ett regionalt kluster för fastighetsägare och leverantörer kunna bidra med för att möta dem?

Hur ser kartan ut? Vad är på gång och vilka konsekvenser får det för fastighetsägare och deras leverantörer? Välkommen till en aktuell och spännande dag om att bygga om och bygga nytt med långsiktig hållbarhet. Arrangemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch.

WORKSHOP I KIRUNA

Plats: Folkets hus
Tid: tisdag 24 oktober kl 11.30-15.30

Inspiratörer
–   Åsa Wahlström, nationell koordinator LÅGAN/CIT Energy Management AB: Nya energikrav – praktisk betydelse och goda exempel på lågenergihus
–   Christer Kilersjö, VD Eksta Bostads AB: Framgångsfaktorer för energieffektivisering –nybyggnation och renovering
–   Erika Renström, forskare LTU: Vad utvecklas, prövas och görs? Vad påverkar besluten?

Expertpanel från leverantörer
–   Thule Brahed, VVS/energikonsult, Norconsult
–   Mats Winsa, arkitekt vid Mats Winsa arkitektkontor och styrelseledamot Sveriges Arkitekter Övre Norrland
–   Christer Johansson, företagsrådgivande BI Norra Norrland

Kontaktpersoner

Avatar

Christer André

Telefon: 070-655 35 65
christer.andre@iucnorr.se

Arrangörer: IUC Norr samt Luleå tekniska universitet genom projekten LÅGAN1 och projekt inom E2B22

1 LÅGAN är ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Energimyndigheten, Boverket, Västra Götalandsregionen, Formas, byggentreprenörer, byggherrar och konsulter

2 E2B2 – Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende – är ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad 

LÅGAN drivs av IUC Norr. Finansiärer är Energimyndigheten, Region Norrbotten, Piteå kommun, Luleå kommun, Bodens kommun och Älvsbyns kommun.