Bild

Seminarium: 3D-printning/additiv tillverkning

IUC Norrbotten AB, Luleå Tekniska Universitet, Swerea Mefos samt Handelshögskolan och Institutionen för Naturvetenskap och Teknik vid Örebro Universitet, som handleder en gemensam doktorand, inbjuder härmed till ett öppet seminarium om 3D-printnings/additiv tillverkningsinverkan på affärsutveckling, affärsmodeller, värdekedjor, kunderbjudanden, produktdesign, produktionssystem och logistik

Datum och tid: 14 sept klockan 12.30-16.00

Plats: Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå

Moderator: Nader Asnafi

 

Program

12.30-13.15
Swereas forskningsverksamhet inom additiv tillverkning/3D-printning
Beredning, tillverkning och kontroll av metall, komposit, plast, sandformar för gjutning m.m.
M Sc. Maria Bergenstråhle

13.15-13.25
Förstudie med avseende på Industri 4.0
Anders Högström, affärsutvecklare, IUC Norrbotten

13.25-13.55
3D-printning av metalliska material
Fördelar och begränsningar, hur dessa fördelar och begränsningar inverkar på komponentdesign, hur metoden kan inkluderas i befintliga produktionssystem, 3D-printning kontra produktionsvolymens storlek, material som man kan printa ut idag, tillämpningarna inom tillverkningsindustrin m.m.
Professor Nader Asnafi

13.55-14.30
Business cases, kostnader och intäkter, affärsmodeller, kunderbjudanden, värdekedjor. –Vad vet vi idag och vilka förväntningar finns för framtiden?
Doktorand Tawfiq Shams

14.30-15.00
Fika

15.00-15.30
3D-printningens roll för framtidens kunderbjudanden, affärsmodeller, värdekedjor…
Professor Christina Öberg, doktorand Tawfiq Shams och professor Nader Asnafi

15.30-16.00
Status och utveckling av modeller och experiment för additiv tillverkning
Professor Lars-Erik Lindgren

 

Seminariet är öppet och kostnadsfritt för privatpersoner, medarbetare i/på alla organisationer/företag och alla studenter. Antal platser är dock begränsat. Först till kvarn…

Vänligen anmäl dig via e-post till maskin@oru.se senast den 11 september 2017.

 

Varmt välkommen!

Åsa Tjärnberg, VD
IUC Norrbotten AB

Prof. Lars-Erik Lindgren
Luleå Tekniska Universitet

M Sc Maria Bergenstråhle
Swerea Mefos

Prof. Nader Asnafi
Prof. Christina Öberg
Örebro Universitet

Kontaktpersoner

Avatar

Anders Högström

Telefon: 070-651 12 65
anders.hogstrom@iucnorrbotten.se

LogotypeLogotypeLogotypeLogotype