Bild

Workshop: Consenus Innovation

Öka antalet nya idéer som leder till framtida produkter och tjänster i ditt arbetsteam med en ny workshop baserad på forskning från produktinnovation vid Luleå tekniska universitet.

Metoden Consensus Innovation är utvecklad specifikt för att skapa samsyn i en grupp om vilka idéer och vilka strategiska vägval som måste göras för att nå nya produkter eller marknader.

Använd er gemensamma kunskap till fullo och arbeta effektivt med vår facilitator i den tidiga fasen av produkt- och tjänsteutveckling. Consensus Innovation kan också användas vid tillfällen när du vill samarbeta genom Open Innovation med andra organisationer eller företag för att nå ett gemensamt mål.

Datum och tid: 31 aug samt 1 sept (lunch till lunch)

Plats: Luleå tekniska universitet, D-huset

Endast ett fåtal platser kvar! Anmäl dig till: mattias.bergstrom@ltubusiness.se

 

Consensus Innovation

  • En effektiv process för utveckling av nya koncept och lösningar
  • Skapar samsyn och delaktighet då alla deltagare betraktas som experter och påverkar resultatet
  • En kostnadseffektiv metod som skapar en tydlig väg framåt

 

”Efter workshoppen hade vi tre konkreta projektförslag och ca 50 sidor med idéer från industrin. Vi blev tvungna att skära bort stora mängder inför ansökan. I vanliga fall brukar det vara tvärtom. Det kändes fantastiskt.”
Lars Stehn, professor i Träbyggnad, Luleå tekniska universitet

Mattias Bergström

LTU Business AB
070-677 76 26
mattias.bergstrom@ltubusiness.se
www.ltubusiness.se

FAKTA

LTU Business AB är norra Sveriges största affärsutvecklingsbolag. I dag har vi en av de mesta kompletta tjänsteportföljerna för företag som vill växa och utveckla nya produkter och tjänster.

Tidigare kunder

Digitaliseringsprojekt i byggindustrin
Attraktivt samhällsbyggande och sju företag nyttjar Consensus Innovation. Leder till digitaliseringsprojekt för 11.3 miljoner kronor.

Volvo Construction Equipment
Utbildning och införande av Innovation Coaches i deras globala organisationsstruktur.

Skellefteå Kommun och Krenova
Gemensam workshop för att skapa samsyn och strategi om framtidens skola i kommunen.

Logotype