31 August

Workshop: Consenus Innovation

Öka antalet nya idéer som leder till framtida produkter och tjänster i ditt arbetsteam med en ny workshop baserad på forskning från produktinnovation vid Luleå tekniska universitet. Metoden Consensus Innovation är utvecklad specifikt för att skapa samsyn i en grupp om vilka idéer och vilka strategiska vägval som måste göras för att nå nya produkter eller marknader. Använd er gemensamma kunskap till fullo och arbeta effektivt med vår facilitator i den tidiga fasen av produkt- och tjänsteutveckling. Consensus Innovation kan också användas vid tillfällen när du vill samarbeta genom Open Innovation med andra organisationer eller företag för att nå ett gemensamt mål. Datum och tid: 31 aug samt 1 sept (lunch till lunch) Plats: Luleå tekniska universitet, D-huset Endast ett fåtal platser kvar! Anmäl dig till: mattias.bergstrom@ltubusiness.se   Consensus Innovation

 • En effektiv process för utveckling av nya koncept och lösningar
 • Skapar samsyn och delaktighet då alla deltagare betraktas som experter och påverkar resultatet
 • En kostnadseffektiv metod som skapar en tydlig väg framåt
  "Efter workshoppen hade vi tre konkreta projektförslag och ca 50 sidor med idéer från industrin. Vi blev tvungna att skära bort stora mängder inför ansökan. I vanliga fall brukar det vara tvärtom. Det kändes fantastiskt." Lars Stehn, professor i Träbyggnad, Luleå tekniska universitet

7 September

Det goda medarbetarskapet

Arbetslivet ser väsentligt annorlunda ut och synen på medarbetare har förändrats i rask takt på senare tid. Vi vet att arbetsgrupper och medarbetare som har hög grad av mognad i sin utveckling fungerar och levererar avsevärt bättre. Målet med insatsen är deltagarna har fått kunskap om områden som påverkar medarbetarskapet och syftet med insatsen är att deltagarna känner att de är viktiga i egenskap av medarbetare och känner sig värdefulla. Datum: 7 september kl. 08:30-17:30 Nivå Start: För dig som är ny inom området Innehåll Här nedan är förslag på innehåll med fakta och input varvat med reflektion och dialog.

 • Bakgrund, historiskt hur organisationer/företag organiserat sig för att fungera optimalt och hur det har förändrats över tid.
 • Vi resonerar kring förändring och att det kan härledas till tre nivåer, organisation, grupp och individ. Beskriver förändring, påverkan och vad man kan förvänta sig för reaktioner.
 • Egna tankar om hur förändring påverkar mig/organisationen.
 • Definition av det goda medarbetarskapet och öppnande frågeställningar (Vad gör att vi vill följa en bra ledare? / Vad gör en bra ledare? Motsvarade fråga gällande medarbetare ställs också.
 • Vi vidgar synen på medarbetare och beskriver hur ledare och medarbetare har en avgörande betydelse för syftet och medlingen med verksamheten, slutsats ett ömsesidigt beroende.
 • Vi resonerar om falska föreställningar om rollerna och hur de kan bli skadliga.
 • Modet att ta ansvar som medarbetare och vad som krävs.
 • Modet att hjälpa till.
 • Utmana.
 • Delta i organisationsförändring.
 • Mod att göra sina egna moraliska överväganden.
 • Att våga framföra sina åsikter, funderingar, farhågor.
 • Det finns en modell för medarbetarstilar där man kan skatta sig själv, vi berättar och reflekterar kring den.
 • Gruppers utveckling, goda attityder som bygger samarbete.
 • Kunskap om konflikter (kan användas ibland rent förebyggande men också där det finns slitningar).
  Avgift: 795 kr ex moms/person. Vi behöver minst 10 stycken deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid icke meddelad frånvaro debiteras hela avgiften. Anmäl dig senast 16 augusti via detta formulär >> Kontakt: Sofia Lampa, projektledare IUC Norrbotten      

12 September

Säkerhetsutbildning

Alla företag ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett bransch eller företagsstorlek. Enligt studier är de anställda i företag som arbetar systematiskt med arbetsmiljön mer nöjda än i företag som inte gör det. En bra arbetsmiljö är alltså en lönsam investering. IUC Norrbottens projekt TmU syftar till att stärka våra regionala industriella SMF:s förmåga att leverera det som regionens basindustri behöver. Vi har analyserat basindustrins behov av regionala leverantörer genom att intervjua ett stort antal ledande företrädare för fem basindustrier i Västerbotten och Norrbotten under tiden april - december 2016. Behovsanalysen visar att det allra viktigaste för vår basindustri att undvika personskador, samt att minimera avbrott i produktionen. Ladda gärna hem och läs sammanfattningen av behovsanalysen här >> Säkerhetskultur handlar om beteende och struktur. Genom att stärka medarbetarnas säkerhetsmedvetande samt genom att lägga en grund för effektiv planering och goda rutiner uppnås en sund säkerhetskultur. Vikten av detta är särskilt tydlig för organisationer där medarbetarna på en daglig basis är utsatta för risker (såsom inom tillverkning, bygg och transport).  Denna utbildning ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Denna utbildning ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Datum: 3 dagars utbildning. 12 september, 26 september och 9 oktober. Utbildningsort bestäms utifrån deltagarnas hemort och meddelas senare. Rekommenderade förkunskaper För att du ska kunna ta del av utbildningen på ett bra sätt bör du ha viss faktakunskap om innehållet i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete i synnerhet och arbetsmiljöområdet i allmänhet. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i din verksamhet. Mellan utbildningstillfällena får varje deltagande företag en uppgift att genomföra på hemmaplan som följs upp vid nästa tillfälle. Hemuppgiften handlar om att planera och genomföra något av de områden som behandlats i utbildningen. Hemuppgiften ska genomföras självständigt av varje deltagande företag med möjlighet upp till 5 timmars stöd/handledning av konsult. Efter utbildningen ska deltagarna: - Ha fått ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling ur ett MTO-­perspektiv (Människa-Teknik-Organisation). - Veta hur kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete tolkas och hanteras praktiskt i den dagliga verksamheten. - Kunna ta fram nödvändig och verksamhetsanpassad dokumentation enligt AFS 2001:1. - Veta hur de anställda kan göras delaktiga och påverka arbetsmiljöarbetet och säkerhetskulturen på arbetsplatsen. Avgift för tre dagars utbildning: 9 995 kr ex moms/person. Vi behöver minst 10 deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen. I avgiften ingår upp till 5 timmar stöd/handledning av konsult i samband med hemuppgift. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid icke meddelad frånvaro debiteras hela avgiften. Kontakt: Mikael Gunnari, projektledare IUC Norrbotten

14 September

Seminarium: 3D-printning/additiv tillverkning

IUC Norrbotten AB, Luleå Tekniska Universitet, Swerea Mefos samt Handelshögskolan och Institutionen för Naturvetenskap och Teknik vid Örebro Universitet, som handleder en gemensam doktorand, inbjuder härmed till ett öppet seminarium om 3D-printnings/additiv tillverkningsinverkan på affärsutveckling, affärsmodeller, värdekedjor, kunderbjudanden, produktdesign, produktionssystem och logistik Datum och tid: 14 sept klockan 12.30-16.00 Plats: Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå Moderator: Nader Asnafi   Program 12.30-13.15 Swereas forskningsverksamhet inom additiv tillverkning/3D-printning Beredning, tillverkning och kontroll av metall, komposit, plast, sandformar för gjutning m.m. M Sc. Maria Bergenstråhle 13.15-13.25 Förstudie med avseende på Industri 4.0 Anders Högström, affärsutvecklare, IUC Norrbotten 13.25-13.55 3D-printning av metalliska material Fördelar och begränsningar, hur dessa fördelar och begränsningar inverkar på komponentdesign, hur metoden kan inkluderas i befintliga produktionssystem, 3D-printning kontra produktionsvolymens storlek, material som man kan printa ut idag, tillämpningarna inom tillverkningsindustrin m.m. Professor Nader Asnafi 13.55-14.30 Business cases, kostnader och intäkter, affärsmodeller, kunderbjudanden, värdekedjor. –Vad vet vi idag och vilka förväntningar finns för framtiden? Doktorand Tawfiq Shams 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 3D-printningens roll för framtidens kunderbjudanden, affärsmodeller, värdekedjor… Professor Christina Öberg, doktorand Tawfiq Shams och professor Nader Asnafi 15.30-16.00 Status och utveckling av modeller och experiment för additiv tillverkning Professor Lars-Erik Lindgren   Seminariet är öppet och kostnadsfritt för privatpersoner, medarbetare i/på alla organisationer/företag och alla studenter. Antal platser är dock begränsat. Först till kvarn… Vänligen anmäl dig via e-post till maskin@oru.se senast den 11 september 2017.   Varmt välkommen! Åsa Tjärnberg, VD IUC Norrbotten AB Prof. Lars-Erik Lindgren Luleå Tekniska Universitet M Sc Maria Bergenstråhle Swerea Mefos Prof. Nader Asnafi Prof. Christina Öberg Örebro Universitet

19 September

Smartare Elektroniksystem - Inspirationsdag i Skellefteå

Vi visar vägen till svenska spetsområden Den 19 september arrangerar Smartare Elektroniksystem en inspirationsdag i Skellefteå med fokus på teknik och produktutveckling. Dagen är skräddarsydd för branschen och full av praktiska tips som du kan ha nytta av i ditt arbete. Det är även en chans att träffa dina kunder, experter och kollegor i elektronikindustrin. När: 19 september, kl. 09:30-16:00 Var: The great northern, Storgatan 53, Skellefteå Kostnad: Kostnadsfritt, men anmälan krävs. Anmälan sker här >> senast 12 september.   Program: kl. 09.30 Kaffe och samling kl. 10.00 Välkomna och inledning kl. 10.05 Smartare Elektroniksystem – Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag kl. 10.20 Svenska styrkeområden, vad kan de göra för er och var finns kompetensen

 • Kompetensnav Inbyggda system, Ulf Bodin
 • Kompetensnav Inbyggda sensorsystem för hälsa, Maria Lindén
 • Kompetensnav Kraftelektronik Mietek Bakowski
 • Kompetensnav Fotonik, Lennart Svensson
 • Kompetensnav Mikro- nanoelektronik, Jan Andersson
 • Kompetensnav Elektroniska kretsar, Atila Alvandpour
 • Kompetensnav Tillförlitlig Elektronik, Per-Erik Tegehall
 • Kompetensnav Byggsätt, Fredrik Jonsson
kl.12.00 Lunch kl.13.00 Forts. Svenska styrkeområden, vad kan de göra för er och var finns kompetensen
 • Kompetensnav Tryckt elektronik, Tommy Höglund
kl. 13.10 Så här lyfte elektroniken vårt företag kl.13.30 Visioner för en modern gruvindustri. Lisa Önnerlöv, Boliden kl. 14.00 Digitaliseringens möjligheter – Kickstart och Indigo Vill ditt företag hänga med digitalisering in i framtiden? Gå från tanke till handling med hjälp av Tillväxtverkets nya initiativ Kickstart och Indigo: KickStart – öppna, se möjligheterna för just ditt företag, Frida Andersson, Teknikföretagen INDIGO – fördjupa och nå konkreta resultat  – Gabriella Rymark, IUC och Sara Lindahl, Adopticum kl. 14.30 Öppen scen – alla anmälda deltagare kan pitcha sitt erbjudande. kl.15.00 Kaffe och speed-dating, tillfälle att utbyta idéer och knyta kontakter med våra experter. Hitta nya affärer. kl. 16.00 Dagen avslutas   logolimpa-png  

27 September

Förhandlingsteknik

Vi förhandlar hela tiden - små förhandlingar och stora, medvetna och för det mesta omedvetna. När vi förstår förhandlingsprocessen når vi lättare framgång. Konceptet Förhandla Framgång® handlar om förhandlingsprocessen. Oavsett vad vi förhandlar om och i vilken roll. Processen i förhandlingar är nämligen densamma oavsett om du är inköpare, försäljare, chef eller anställd eller förälder och tonårsbarn. Liksom i alla processer finns det olika faser och moment. I en förhandling finns olika metoder, taktiker och mottaktiker. När vi förstår förhandlingsprocessen och vårt eget sätt att förhålla oss till förhandlingens olika faser stärks vår självkänsla och vi går från tävlingsmomentet till en verklig vilja att uppnå framgång och vinn - vinnlösningar. Vi väljer då metoder som stärker relationerna och skapar stabilitet inför framtida samarbeten. Ett bra förhandlingsresultat ska skapa långsiktig framgång och nöjdhet för alla parter. I de flesta situationer vill vi fortsätta med att göra bra affärer tillsammans, bo i samma familj eller arbeta kvar i samma företag. Ett bra förhandlingsresultat ger nöjdhet hos alla inblandade. Det ger i sin tur en bra och stabil grund inför nästa förhandling. I affärsförhandlingar, löneförhandlingar eller utvecklingssamtal är vi medvetna om att vi är i en process. Ändå känner de flesta av oss sig osäkra, trots att vi för det mesta har god kännedom om ämnet vi skall diskutera. Osäkerheten grundar sig på att vi saknar metoder och verktyg eller har dåliga erfarenheter och svag självkänsla. Datum: 27 september 08:00-17:00 Om utbildningen När du har förståelse för hur processerna fungerar kommer du inte längre att känna dig lika pressad och osäker i förhandlingssituationen. Du får det genom att öva med verklighetsrelaterade case. Det kommer att ge dig kunskaper och förståelse av vad som fungerar bäst för just dig. Målet är att hitta metoder som du känner dig bekväm med. För det intressanta är att när du är trygg i förhandlingen blir din självkänsla bättre och det avspeglas omedelbart i resultatet. Dessutom blir omgivningen mer kreativ och förmår hitta nya möjligheter under pågående förhandling. Om förhandlingsklimatet är öppet och ärligt kan det bli en verklig vinn-vinnmiljö. Avgift: 1 295 kr ex moms/person. Vi behöver minst 10 stycken deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen.  OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid icke meddelad frånvaro debiteras hela avgiften. Anmäl dig senast 6 september via detta formulär >> Kontakt: Sofia Lampa, projektledare IUC

16 October

5 dagars VD-program

Utbildningen vänder sig till dig som känner att du vill få helhetsbilden och en överblick över VD-rollen. Du har ambitionen att bli en framgångsrik och kompetent VD och ledare. Utbildningen fokuserar i första hand till små och medelstora bolag. Utbildningen ger även ett nätverk av likasinnade som du efter utbildningen kan använda som stöd och bollplank. En VD-utbildning handlar om att få förståelse för hela verksamhetens delar och de områden som du är ansvarig för samt erhålla verktyg för att verka långsiktigt och kunna fatta beslut. Utbildningen innehåller också delar som behövs för att rekrytera, leda och utveckla medarbetarna. En framgångsrik VD skapar ett framgångsrikt företag! Vad gör du för att vara framgångsrik? För att bli framgångsrik krävs ett gott ledarskap och affärsmässighet men också god kunskap i lagar och regler. Kunskap som i sin tur leder till att du tar bättre beslut.   Datum: 5 dagars utbildning. 16-17 oktober (lunch till lunch), 7 december, 18 januari, 15 mars samt 2 maj. Utbildningsort samt lokal meddelas senare. Nivå Professional: För dig som vill bredda dina kunskaper inom området.   Innehåll Utbildningen klargör rollen som VD samt ger tips och råd. Enkla handfasta verktyg och processer som gör det mycket enklare för dig att leda och utveckla verksamheten och medarbetarna.

 • Aktiebolagslagen, VD, styrelsen och ägarna. Personliga ansvaret.
 • Arbetet med styrelsen och ledningsgruppen samt strategiarbete.
 • Den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Grundläggande ekonomikunskaper - nyckeltal, resultat- och balansräkning. Skyldigheter och förpliktelser i förhållande till bokföring, redovisning och skatter, moms och arbetsgivaravgifter.
 • Juridik. Arbetsrätt, arbetsmiljö och Miljöbalken.
 • Strategisk planering, affärs- och marknadsplan samt budget. Vision, mission, affärsmodell, mål, kritiska framgångsfaktorer, strategi och handlingsplan samt mål för verksamheten.
 • Nätverkande.
 • Chefskap. Arbetsrättsligt ansvar. LAS och MBL. Föredelning av ansvar och arbetsuppgifter samt målsättning.
 • Rekrytering. Uppföljning och kontroll.
 • Den moderna ledaren. Ledarskap. Kommunikation och framförandeteknik. Förhandling. Förändringsarbete.
 • Konflikthantering.
 • Affärsmässighet. Marknad, inköp och försäljning samt kundvård. Marknadsföring och sociala medier.
 • Möjlighet att komplettera med individuellt stöd av managmentkonsult.
  Avgift: 11 900 kr ex moms/person. Vi behöver minst 10 stycken deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid icke meddelad frånvaro debiteras hela avgiften.   Förstudie: Innan utbildningen startar genomföras normalt en förstudie för att definiera första träffen med deltagarna samt inriktning för övriga träffar. Utbildningen kommer anpassas till deltagarna och deltagarnas behov baserat på föreslaget innehåll, hur mycket fokus som ska läggas på respektive område. Första träffen kan också innehålla en behovsinventering för att identifiera behov och önskemål från deltagarna om innehåll och fokus i den fortsatta utbildningen.   Anmäl dig senast 1 september via detta formulär >> Kontakt: Sofia Lampa, projektledare IUC Norrbotten