31 August

Workshop: Consenus Innovation

Öka antalet nya idéer som leder till framtida produkter och tjänster i ditt arbetsteam med en ny workshop baserad på forskning från produktinnovation vid Luleå tekniska universitet. Metoden Consensus Innovation är utvecklad specifikt för att skapa samsyn i en grupp om vilka idéer och vilka strategiska vägval som måste göras för att nå nya produkter eller marknader. Använd er gemensamma kunskap till fullo och arbeta effektivt med vår facilitator i den tidiga fasen av produkt- och tjänsteutveckling. Consensus Innovation kan också användas vid tillfällen när du vill samarbeta genom Open Innovation med andra organisationer eller företag för att nå ett gemensamt mål. Datum och tid: 31 aug samt 1 sept (lunch till lunch) Plats: Luleå tekniska universitet, D-huset Endast ett fåtal platser kvar! Anmäl dig till: mattias.bergstrom@ltubusiness.se   Consensus Innovation

 • En effektiv process för utveckling av nya koncept och lösningar
 • Skapar samsyn och delaktighet då alla deltagare betraktas som experter och påverkar resultatet
 • En kostnadseffektiv metod som skapar en tydlig väg framåt
  "Efter workshoppen hade vi tre konkreta projektförslag och ca 50 sidor med idéer från industrin. Vi blev tvungna att skära bort stora mängder inför ansökan. I vanliga fall brukar det vara tvärtom. Det kändes fantastiskt." Lars Stehn, professor i Träbyggnad, Luleå tekniska universitet

14 September

Seminarium: 3D-printning/additiv tillverkning

IUC Norrbotten AB, Luleå Tekniska Universitet, Swerea Mefos samt Handelshögskolan och Institutionen för Naturvetenskap och Teknik vid Örebro Universitet, som handleder en gemensam doktorand, inbjuder härmed till ett öppet seminarium om 3D-printnings/additiv tillverkningsinverkan på affärsutveckling, affärsmodeller, värdekedjor, kunderbjudanden, produktdesign, produktionssystem och logistik Datum och tid: 14 sept klockan 12.30-16.00 Plats: Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå Moderator: Nader Asnafi   Program 12.30-13.15 Swereas forskningsverksamhet inom additiv tillverkning/3D-printning Beredning, tillverkning och kontroll av metall, komposit, plast, sandformar för gjutning m.m. M Sc. Maria Bergenstråhle 13.15-13.25 Förstudie med avseende på Industri 4.0 Anders Högström, affärsutvecklare, IUC Norrbotten 13.25-13.55 3D-printning av metalliska material Fördelar och begränsningar, hur dessa fördelar och begränsningar inverkar på komponentdesign, hur metoden kan inkluderas i befintliga produktionssystem, 3D-printning kontra produktionsvolymens storlek, material som man kan printa ut idag, tillämpningarna inom tillverkningsindustrin m.m. Professor Nader Asnafi 13.55-14.30 Business cases, kostnader och intäkter, affärsmodeller, kunderbjudanden, värdekedjor. –Vad vet vi idag och vilka förväntningar finns för framtiden? Doktorand Tawfiq Shams 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 3D-printningens roll för framtidens kunderbjudanden, affärsmodeller, värdekedjor… Professor Christina Öberg, doktorand Tawfiq Shams och professor Nader Asnafi 15.30-16.00 Status och utveckling av modeller och experiment för additiv tillverkning Professor Lars-Erik Lindgren   Seminariet är öppet och kostnadsfritt för privatpersoner, medarbetare i/på alla organisationer/företag och alla studenter. Antal platser är dock begränsat. Först till kvarn… Vänligen anmäl dig via e-post till maskin@oru.se senast den 11 september 2017.   Varmt välkommen! Åsa Tjärnberg, VD IUC Norrbotten AB Prof. Lars-Erik Lindgren Luleå Tekniska Universitet M Sc Maria Bergenstråhle Swerea Mefos Prof. Nader Asnafi Prof. Christina Öberg Örebro Universitet

21 September

5 dagars VD-program

Utbildningen vänder sig till dig som känner att du vill få helhetsbilden och en överblick över VD-rollen. Du har ambitionen att bli en framgångsrik och kompetent VD och ledare. Utbildningen fokuserar i första hand till små och medelstora bolag. Utbildningen ger även ett nätverk av likasinnade som du efter utbildningen kan använda som stöd och bollplank. En VD-utbildning handlar om att få förståelse för hela verksamhetens delar och de områden som du är ansvarig för samt erhålla verktyg för att verka långsiktigt och kunna fatta beslut. Utbildningen innehåller också delar som behövs för att rekrytera, leda och utveckla medarbetarna. En framgångsrik VD skapar ett framgångsrikt företag! Vad gör du för att vara framgångsrik? För att bli framgångsrik krävs ett gott ledarskap och affärsmässighet men också god kunskap i lagar och regler. Kunskap som i sin tur leder till att du tar bättre beslut.   Datum: 21-22 september (lunch till lunch), 17 oktober, 7 december, 18 januari samt 15 mars. Utbildningsort samt lokal meddelas senare. Nivå Professional: För dig som vill bredda dina kunskaper inom området.   Innehåll Utbildningen klargör rollen som VD samt ger tips och råd. Enkla handfasta verktyg och processer som gör det mycket enklare för dig att leda och utveckla verksamheten och medarbetarna.

 • Aktiebolagslagen, VD, styrelsen och ägarna. Personliga ansvaret.
 • Arbetet med styrelsen och ledningsgruppen samt strategiarbete.
 • Den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Grundläggande ekonomikunskaper - nyckeltal, resultat- och balansräkning. Skyldigheter och förpliktelser i förhållande till bokföring, redovisning och skatter, moms och arbetsgivaravgifter.
 • Juridik. Arbetsrätt, arbetsmiljö och Miljöbalken.
 • Strategisk planering, affärs- och marknadsplan samt budget. Vision, mission, affärsmodell, mål, kritiska framgångsfaktorer, strategi och handlingsplan samt mål för verksamheten.
 • Nätverkande.
 • Chefskap. Arbetsrättsligt ansvar. LAS och MBL. Föredelning av ansvar och arbetsuppgifter samt målsättning.
 • Rekrytering. Uppföljning och kontroll.
 • Den moderna ledaren. Ledarskap. Kommunikation och framförandeteknik. Förhandling. Förändringsarbete.
 • Konflikthantering.
 • Affärsmässighet. Marknad, inköp och försäljning samt kundvård. Marknadsföring och sociala medier.
 • Möjlighet att komplettera med individuellt stöd av managmentkonsult.
  Avgift: 11 900 kr ex moms/person. Vi behöver minst 10 stycken deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid icke meddelad frånvaro debiteras hela avgiften.   Förstudie: Innan utbildningen startar genomföras normalt en förstudie för att definiera första träffen med deltagarna samt inriktning för övriga träffar. Utbildningen kommer anpassas till deltagarna och deltagarnas behov baserat på föreslaget innehåll, hur mycket fokus som ska läggas på respektive område. Första träffen kan också innehålla en behovsinventering för att identifiera behov och önskemål från deltagarna om innehåll och fokus i den fortsatta utbildningen.   Anmäl dig senast 5 juli via detta formulär >> Kontakt: Sofia Lampa, projektledare IUC Norrbotten