Åsa Tjärnberg

Åsa Tjärnberg

VD. Projektledare kompetens och rekrytering.
Mobiltelefon: 070-326 88 11
asa.tjarnberg@iucnorrbotten.se

Anders Högström

Anders Högström

Senior affärsutvecklare
Mobiltelefon: 070-651 12 65
anders.hogstrom@iucnorrbotten.se

Håkan Karlsson

Håkan Karlsson

Projektledare. Affärs- och ledningsutveckling.
Mobiltelefon: 070-645 45 19
hakan.karlsson@iucnorrbotten.se

Sofia Lampa

Sofia Lampa

Affärsutvecklare.
Mobiltelefon: 070-251 19 44
sofia.lampa@iucnorrbotten.se

Marie Näslund Jakobsson

Marie Näslund Jakobsson

Föräldraledig.
(Information och kommunikation)
Mobiltelefon: 070-527 57 40
marie.jakobsson@iucnorrbotten.se

Magnus Orregård

Magnus Orregård

Affärsutvecklare Skellefteå
magnus.orregard@iucnorrbotten.se

Magnus Persson

Magnus Persson

Affärsutvecklare Umeå.
Mobiltelefon: 070-333 22 41
magnus.persson@iucnorrbotten.se

Gabriella Rymark

Gabriella Rymark

Områdesansvarig Skellefteåregionen.
Mobiltelefon: 070-379 46 16
gabriella.rymark@iucnorrbotten.se

Linda Rönnbäck

Marknadskoordinator
Mobiltelefon: 070-643 00 85
linda.ronnback@iucnorrbotten.se

Anders Sörqvist

Anders Sörqvist

Produktionsutveckling.
Lean-excellence nätverket.
Mobiltelefon: 070-336 27 11
anders.sorqvist@iucnorrbotten.se

Niclas Tidström

Niclas Tidström

Affärsutvecklare.
Mobiltelefon: 070-353 52 39
niclas.tidstrom@iucnorrbotten.se

Christer André

Christer André

Projektledare.
Mobiltelefon: 070-655 35 65
christer.andre@iucnorrbotten.se

Johan Vikström

Johan Vikström

Projektledare. Affärs- och ledningsutveckling.
Mobiltelefon: 070-575 97 53
johan.vikstrom@iucnorrbotten.se

Anders Wäppling

Anders Wäppling

Styrelseordförande.
Mobiltelefon: 070-665 31 83
anders.wappling@iucnorrbotten.se

Rose-Marie Öhgren

Rose-Marie Öhgren

Ekonomi.
Telefon: 0920-22 52 99
Mobiltelefon: 070-511 52 99
rose-marie.ohgren@aranja.se

Wigert Engström

Wigert Engström

Affärs- och ledningsutveckling, finansiering och Innovationscheckar.
Mobiltelefon: 070-229 06 63
wigert.engstrom@iucnorrbotten.se

Jarkko Erikshammar

Jarkko Erikshammar

Projektledare.
Mobiltelefon: 070-668 97 72
jarkko.erikshammar@itid.se

Kajsa Fasth

Kajsa Fasth

Affärsutvecklare.
Mobiltelefon: 070-531 99 78
kajsa.fasth@iucnorrbotten.se

Annika Glim

Annika Glim

Information och kommunikation.
Mobiltelefon: 070-260 69 36
annika.glim@iucnorrbotten.se

Mikael Gunnari

Mikael Gunnari

Projektledare. Leverantörssamarbete.
Mobiltelefon: 070-266 99 88
mikael.gunnari@iucnorrbotten.se

Erik Hagenrud

Erik Hagenrud

Affärsutvecklare
Mobiltelefon: 070-237 40 71
erik.hagenrud@iucnorrbotten.se

Bertil Hedman

Bertil Hedman

Ekonomi.
bertil.hedman@aranja.se

Kontaktuppgifter

IUC Norrbotten AB
Storgatan 11, 3 tr.
972 38 Luleå

info@iucnorrbotten.se