Om IUC Norr

IUC Norr är ett regionalt utvecklingsföretag för små och medelstora företag inom verkstad, energi och miljö, trä och industriellt byggande samt elektronik/IT. Allt vi gör bygger på möjligheten att skapa konkreta affärer.

Starka nätverk
Vi agerar resursmäklare som tillför kompetens, kapital och nätverk till företag och entreprenörer inom Norrbottens industrisektor. Tillsammans med andra företag, forskningsvärlden och det offentliga Sverige kan vi bland annat hjälpa till med affärs- och ledningsutveckling, kompetens och rekrytering, kapitalförsörjning, konstruktions- och produktutveckling, produktionsutveckling samt nätverk.

Inget krångel
Vår unika förmåga är att aktivt och konkret kunna identifiera små och medelstora företags tillväxtbehov. Därefter kan vi driva projekt och processer som utvecklar Norrbotten. Vi krånglar inte till det i onödan och blir inte för teoretiska. Det handlar om att hålla det på en operativ nivå och att finnas nära företagen.

Konsten att växa
IUC Norr ägs av cirka 100 industriföretag. Vi är i vår tur ett av 15 regionala IUC-bolag som äger IUC Sverige. Tillsammans med våra ägare och samarbetspartners verkar vi för att göra Norr- och Västerbotten till EU:s starkaste tillväxtregion.

Effektiviteten är nyckeln
För att lyckas med det arbetar vi med korta beslutsvägar och minimal administration. IUC Norr har en förmåga att genomföra idéer som utvecklar företag, skapar nya företag och bidrar till fler arbetstillfällen i Norr- och Västerbotten.

Jämställdhet
IUC Norr har antagit ett arbetssätt för jämställdhetsarbete. Vi strävar efter att jämställdhet ska finnas med och tillämpas i alla led av beslutsprocessen och i alla dokument som IUC Norr står bakom. Jämställdhet ska vara en given del av IUC Norrs arbete. Det innebär att vi använder ett jämställdhetsperspektiv i strategiska dokument och utvecklingsfrågor för att tillse att alla får tillgång till och kan vara delaktiga i processer.

Ytterligare information
Tillväxtanalys- Tillväxt i Befintligt Näringsliv (TNB)
Samhällsekonomisk kalkyl (SEK)

 

Styrelse

IUC styrelse 2017

 

Bildtext:

Åsa Tjärnberg, VD

Anders Wäppling, styrelseordförande
Tidigare verksam i tillverkande industri, LKAB och egen konsultverksamhet

Anne Karlenius, ledamot
Tidigare kommundirektör/VD Luleå kommunföretag AB, numera egenföretagare

Annelie Fredriksson, ledamot
Egenföretagare, vice ordförande Styrelse Akademin norr

Fredrik Larsson, ledamot
Manager Partnership Development SKF Industrial Digitalisation & Solutions samt Platschef SKF Luleå.

Stina Blombäck, ledamot
f.d. VD Billerud Karlsborg numera egenföretagare

Stefan Lindbäck, ledamot
VD Lindbäcks Bygg

Thomas Björnström, ledamot
Energichef Kiruna Kraft AB samt styrelseordförande för Energikontor Norr