Bild

Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin (TmU)

Projekt TmU är ett affärsutvecklingsprojekt riktat mot industriella små och medelstora företag som är eller har potential att vara leverantörer till regionens basindustri.

TmU stärker konkurrenskraften hos regionens små och medelstora industriella företag som gör affärer med basindustrin. Genom behovsanalyser i SMF och basindustri skapas förståelse för de behov och utmaningar som finns. Avsikten är att skapa en bild av hur det strategiska kompetensbehovet ser ut för att öka konkurrenskraften och innovationen i regionen. Utifrån resultaten i behovsanalyserna kommer skräddarsydda utvecklingsaktiviteter, workshops och seminarier arrangeras.

TmU drivs av IUC Norr och Adopticum är samverkanspart. Den offentliga medfinansieringen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Umeå Kommun, Robertsfors Kommun, Piteå kommun, Pajala kommun, Lycksele kommun, Luleå kommun, Kiruna kommun, Kalix kommun, Gällivare kommun, Boden kommun, Skellefteå kommun och Vindeln kommun.

Den privata medfinansieringen kommer från LKAB, BillerudKorsnäs Karlsborg, Smurfit Kappa Piteå, SCA Obbola och SCA Munksund.

tmu

Kontaktpersoner

Avatar

Mikael Gunnari

Telefon: 070-266 99 88
mikael.gunnari@iucnorr.se

Projektets styrgrupp

Anders Wäppling, IUC Norrbotten, Ordförande

Anders Högström, IUC Norrbotten

Andreas Hinzer, Gällivare Kommun

David Lidström, Skellefteå Kommun

Marie Laestander, Electrotech

Mattias Brännström, Billerud Korsnäs

Mikael Gunnari, IUC Norrbotten

Per Strand, SCA

Per Swärd, Smurfit Kappa

Sven Erik Wiklund, Reijlers

Tage Lundin, LKAB

Tomas Eriksson, Optimation

Vakant, företagsrepresentant Malmfälten

LogotypeLogotypeLogotypeLogotypeLogotypeLogotypeLogotypeLogotypeLogotypeLogotypeLogotypeLogotypeLogotypeLogotypeLogotypeLogotypeLogotypeLogotype