Bild

Styrelseutbildning

Hur styr man ett företag och hur ser arbetsordningen ut. Vad är en ordförandens roll? Lär dig upptäcka tidiga varningssignaler för dåligt styrelsearbete.

 

Kursinnehåll dag 1:

Styrelsearbete i praktiken – innehåller det du behöver veta om bolagsstyrning. Aktiebolagslagen och den nya svenska koden för bolagsstyrning.

Rollfördelning ägare – styrelse – vd – revisor, samt rollfördelning inom styrelsen.

Balanserat styrelsearbete – vi tittar på viktiga delar i sammanträdet. Strukturer, processer och beslutsgångar.

• Genomgång av styrelsens roll
• Styrelseordförandens roll
• Vad säger lagstiftningen
• Dagordning/Protokoll
• Arbetsordning för styrelsen
• VDs rapportinstruktion
• Revisorns roll och förutsättningar för revision

Kursinnehåll dag 2:

Strategiarbete
Ett av de allra viktigaste arbeten styrelsen står inför är att göra ett riktigt bra strategiarbete. Hur gör man och vad är bra att tänka på är frågor vi diskuterar.

Skyldigheter och rättigheter
Vi tittar på vem som ska hålla reda på vad. Vi går också igenom vilka skyldigheter och rättigheter styrelsen och den enskilda ledamoten har.

Risker
Det är viktigt att förstå vilka risker du som ledamot utsätts för, men det kanske är ändå viktigare att förstå vilka risker bolaget utsätts för och hur en bra riskanalys kan hjälpa styrelsen.

• Årsredovisningslagen
• Risker
• Strategi och affärsplan
• Vad säger lagen om styrelsearbete
• ABL 29 ang styrelseansvar
• Skadeståndsfrågor
• Ansvarsförsäkring
• Etik och moral
• Ersättning för styrelsearbete

 

Datum: 14-15 november klockan 08:30-16:30
Utbildningsort samt lokal meddelas senare

Nivå Start: För dig som är ny inom området

Avgift:
4 900 kr ex moms/person. Vi behöver minst 8 stycken deltagare och max 15 deltagare för att genomföra utbildningen. OBS! Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid icke meddelad frånvaro debiteras hela avgiften.

Anmäl dig senast 9 oktober via detta formulär >>

Kontakt: Sofia Lampa, projektledare IUC

Kontaktpersoner

Avatar

Sofia Lampa

Telefon: 070-251 19 44
sofia.lampa@iucnorr.se

Datum

14 November - 15 November