Bild

Utbildningar

IUC Kompetens Norr är en gemensam satsning mellan IUC Norrbotten och IUC Västerbotten för att initiera och administrera utbildningssatsningar i Norrbotten och Västerbotten. Genom de behovsinventeringar som sker ute hos företagen får vi en förståelse för företagens kompetensutvecklingsbehov. Vi vet att många har svårt att på egen hand inventera utbudet av utbildningar. Det faktum att de flesta utbildningar ges i storstadsregionerna är också en utmaning för företagen i en pressad vardag. Vi samordnar behov från företagen i regionen och skräddarsyr lokala aktiviteter. Utbildning på hemmaplan, skapar möjligheter för företagen att utvecklas och höja medarbetarnas kompetens på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. I genomförandet använder vi oss av etablerade utbildningsaktörer. Vissa finns i regionen, andra reser upp till oss. IUC Kompetens Norr är en länk mellan företag och utbildningsanordnare. Genom att samordna företagens behov kan vi skapa förutsättningar för ett lokalt genomförande där många är med och delar på kostnaden. Fördelar med IUC Kompetens Norr:

  • Behoven styr
  • Nära dig
  • Effektivt
  • Tryggt
  • Prisvärt
  • Nya kontakter och nätverk
  • Affärsmöjligheter

Kontaktpersoner

Avatar

Åsa Tjärnberg

Telefon: 070-326 88 11
asa.tjarnberg@iucnorrbotten.se

Avatar

Sofia Lampa

Telefon: 070-251 19 44
sofia.lampa@iucnorrbotten.se


Det goda medarbetarskapet

7 September - 7 September

Bild

Arbetslivet ser väsentligt annorlunda ut och synen på medarbetare har förändrats i rask takt på senare tid. Vi vet att arbetsgrupper och medarbetare som har hög grad av mognad i sin utveckling fungerar och levererar avsevärt bättre. Målet med insatsen … Läs mer

Säkerhetsutbildning

12 September - 9 October

Bild

Alla företag ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett bransch eller företagsstorlek. Enligt studier är de anställda i företag som arbetar systematiskt med arbetsmiljön mer nöjda än i företag som inte gör det. En bra arbetsmiljö är alltså en lönsam … Läs mer

Förhandlingsteknik

27 September - 27 September

Bild

Vi förhandlar hela tiden – små förhandlingar och stora, medvetna och för det mesta omedvetna. När vi förstår förhandlingsprocessen når vi lättare framgång. Konceptet Förhandla Framgång® handlar om förhandlingsprocessen. Oavsett vad vi förhandlar om och i vilken roll. Processen i … Läs mer

5 dagars VD-program

16 October - 17 October

Bild

Utbildningen vänder sig till dig som känner att du vill få helhetsbilden och en överblick över VD-rollen. Du har ambitionen att bli en framgångsrik och kompetent VD och ledare. Utbildningen fokuserar i första hand till små och medelstora bolag. Utbildningen … Läs mer