Bild

Utbildningar

IUC Kompetens Norr är en gemensam satsning mellan IUC Norrbotten och IUC Västerbotten för att initiera och administrera utbildningssatsningar i Norrbotten och Västerbotten. Genom de behovsinventeringar som sker ute hos företagen får vi en förståelse för företagens kompetensutvecklingsbehov. Vi vet att många har svårt att på egen hand inventera utbudet av utbildningar. Det faktum att de flesta utbildningar ges i storstadsregionerna är också en utmaning för företagen i en pressad vardag. Vi samordnar behov från företagen i regionen och skräddarsyr lokala aktiviteter. Utbildning på hemmaplan, skapar möjligheter för företagen att utvecklas och höja medarbetarnas kompetens på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. I genomförandet använder vi oss av etablerade utbildningsaktörer. Vissa finns i regionen, andra reser upp till oss. IUC Kompetens Norr är en länk mellan företag och utbildningsanordnare. Genom att samordna företagens behov kan vi skapa förutsättningar för ett lokalt genomförande där många är med och delar på kostnaden. Fördelar med IUC Kompetens Norr:

  • Behoven styr
  • Nära dig
  • Effektivt
  • Tryggt
  • Prisvärt
  • Nya kontakter och nätverk
  • Affärsmöjligheter

Kontaktpersoner

Avatar

Åsa Tjärnberg

Telefon: 070-326 88 11
asa.tjarnberg@iucnorr.se

Avatar

Sofia Lampa

Telefon: 070-251 19 44
sofia.lampa@iucnorr.se


Ledarutvecklingsprogram – 5 tillfällen á 1 dag

30 January - 22 May

Bild

Utbildningen ger dig trygghet i ledarrollen och verktyg för din fortsatta utveckling. De ledare som går utbildningen ska känna sig rustade att våga leda, leda tydligt och med stor närvaro samt bidra som goda föredömen och hantera konflikter och kommunikation med skicklighet i sina … Läs mer

5 dagars VD-program

1 February - 7 June

Bild

Utbildningen vänder sig till dig som känner att du vill få helhetsbilden och en överblick över VD-rollen. Du har ambitionen att bli en framgångsrik och kompetent VD och ledare. Utbildningen fokuserar i första hand till små och medelstora bolag. Utbildningen … Läs mer

HR & Rekrytering

6 February - 6 February

Bild

Ett företags möjligheter till utveckling och konkurrenskraft är starkt kopplat till företagets förmåga att attrahera de bästa medarbetarna. Det ställer krav på en snabb, smidig, träffsäker och kostnadseffektiv rekryteringsprocess. Urval, annonsering, intervju, referenstagning är bara några delar i processen. Du … Läs mer