Nätverk

Bild

IUC Norr har under åren tagit initiativ till ett antal utvecklings- och nätverksprojekt. Vi fungerar som en så kallad klustermotor. Flera projekt har utvecklats till affärs-/kompetenskluster och bolag. I klustren finns såväl små som stora företag. Genom klusterbildning kan de … Läs mer

Produktionsutveckling

Bild

Arbetsområdet produktionsutveckling stöttar utvecklingen i små och medelstora industriföretag och omfattar allt från organisationsutveckling, arbets- och tillverkningsprocesser samt produktionsteknik och automation. Det handlar om att öka produktiviteten genom att minimera ej värdeskapande tid. I satsningarna ingår även skapandet av nätverk … Läs mer

Konstruktions- och produktutveckling

Bild

Konstruktions- och produktutveckling
Inom området för konstruktions- och produktutveckling inom elektronik kan IUC Norr som neutral part hjälpa dig med: teknisk rådgivning och frågor som rör direktiv för CE-märkning av produkter att hitta finansiering att hitta parter i ditt projekt och … Läs mer

Kapitalförsörjning

Bild

IUC Norr arbetar med att stärka regionens små och medelstora industriföretag för ökad konkurrenskraft. Därför erbjuder vi vägledning och rådgivning inom området kapitalförsörjning. Här kommer du att hitta information om bidrag, lån och ägarkapital som små och medelstora industriföretag kan … Läs mer

Kompetens och rekrytering

Bild

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för små- och medelstora industriföretag. Basindustrins investeringar, tillsammans med satsningar på samhällsomvandlingar med mera, gör att bristen på kompetens blir en allt större flaskhals för utveckling och tillväxt. Samtidigt pågår en generationsväxling i … Läs mer

Affärs- och ledningsutveckling

Bild

IUC Norr erbjuder affärs- och ledningsutveckling för att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora industriföretag. Det handlar bland annat om kommersialisering av produktkoncept, utveckling av affärsmodeller, strategiskt utvecklingsarbete eller utvecklingsprogram för exportaffärer och företagsledning. Vi erbjuder även mentorinsatser till … Läs mer