Bild

Affärs- och ledningsutveckling

IUC Norr erbjuder affärs- och ledningsutveckling för att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora industriföretag. Det handlar bland annat om kommersialisering av produktkoncept, utveckling av affärsmodeller, strategiskt utvecklingsarbete eller utvecklingsprogram för exportaffärer och företagsledning.

Vi erbjuder även mentorinsatser till företagen. Våra insatser genomförs av personer med stor kompetens och erfarenhet inom de aktuella områdena. Målet är att bidra till att öka andelen produktägande och exporterande företag. Vi stärker dem på hemmaplan samtidigt som vi kan hjälpa dem att hitta nya marknader.

Har du frågor som rör affärs- och ledningsutveckling? Tveka inte att kontakta oss.

Kontaktpersoner

Avatar

Håkan Karlsson

Telefon: 070-645 45 19
hakan.karlsson@iucnorr.se