Bild

Kapitalförsörjning

IUC Norr arbetar med att stärka regionens små och medelstora industriföretag för ökad konkurrenskraft. Därför erbjuder vi vägledning och rådgivning inom området kapitalförsörjning. Här kommer du att hitta information om bidrag, lån och ägarkapital som små och medelstora industriföretag kan söka hos olika finansiärer.

Vinnova innovationscheckar
IUC Sverige har tillsammans med Almi och Coompanion utsetts till distributör för innovationscheckar till små och medelstora företag. IUC ska identifiera företag som har behov av innovationscheckar, tilldela företagen dessa och följa upp hur de använts.

Innovationscheck uppgår till maximalt 100 000 kronor och ska täcka företagets externa kostnader för att anlita och inhämta ny kunskap och teknik som utvecklar företagets tillväxt. Checken är ett bidrag.

Affärsutvecklingscheckar
Affärsutvecklingscheckar är en förlängning av Produktutvecklingsprogrammet som Tillväxtverket har drivit sedan 2005. Nu kan företag dessutom söka stöd för att närma sig en internationell marknad, eller för att öka sin internationaliseringsgrad.

Är du företagare med en idé som kan få ditt företag att växa? Antingen genom nya eller utvecklade kunderbjudanden eller genom att närma dig en internationell marknad? På www.tillvaxtverket.se kan du se om du uppfyller kraven för att ansöka om affärsutvecklingscheckar.

Startkapital i Norr
Startkapital i Norr är ett regionalt, privat initierat riskkapitalbolag för investeringar primärt i Norrbottens län. Startkapital ägs av ca 20 entreprenörer och företagare från länet, IUC Norr samt Inlandsinnovation. IUC Norr är administrativt ansvarig för bolaget.

Har du frågor som rör kapitalförsörjning? Tveka inte att kontakta oss.

Kontaktpersoner

Avatar

Håkan Karlsson

Telefon: 070-645 45 19
hakan.karlsson@iucnorr.se