Bild

Kompetens och rekrytering

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för små- och medelstora industriföretag. Basindustrins investeringar, tillsammans med satsningar på samhällsomvandlingar med mera, gör att bristen på kompetens blir en allt större flaskhals för utveckling och tillväxt.

Samtidigt pågår en generationsväxling i samhället. Många kommer att gå i pension under kommande år, vilket innebär att kompetens behöver ersättas. De små och medelstora företagen behöver jobba mer strategiskt och långsiktigt för att säkra sin kompetensförsörjning.

IUC Norr har tagit en rad initiativ för att stötta i detta arbete. Bland annat genomför vi utbildningar och seminarier inom strategiskt viktiga områden, såväl branschspecifika som mer generella. Dessutom har vi engagerat oss i aktiviteter som syftar till öka intresset för teknik och industri hos unga. Dessa satsningar genomförs inom IUC Kompetens Norr, ett initiativ för att stötta kompetensförsörjningen inom industrin på kort och på lång sikt.

Teknikcollege Norrbotten

Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen är i behov av skickliga medarbetare som har kvalificerad utbildning, både på gymnasial och eftergymnasial nivå.

För att öka andelen sökande till tekniskt inriktade utbildningar har Industrirådet engagerat sig för att utveckla Teknikcollege. Det är en kvalitetsstämpel på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag anpassas innehållet i utbildningarna för industrins framtida behov.

Kontaktpersoner

Avatar

Åsa Tjärnberg

Telefon: 070-326 88 11
asa.tjarnberg@iucnorr.se